Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEPOSITIO MARTYRŮM

  Najstarsze -> martyrologium rzym., zawarte w Chronografie Furiusza Dionizego Filokala (Chronograf z roku 354). Pierwotnie nazwa dnia złożenia do grobu zwłok męczenników chrzęść, (w dniu ich zgonu), wyrażająca przekonanie o przejściowości stanu śmierci.

  D.m. zawiera zgodną z biegiem roku kalendarzowego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPOZYCJA

  (łac. depositio złożenie), Kara kościelna pozbawiająca duchownego jego urzędu i -> beneficjum.

  W pierwszych wiekach chrześcijaństwa duchownych, którzy popełnili cięższe przestępstwa, wyłączano ze stanu duch., pozbawiając ich urzędów i wynagrodzeń kośc, prerogatyw stanu duch. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /3 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPOZYT WIARY

  (łac. depositum powierzone dobro, posiadłość, majątek), Nazwa przyjęta w teologii w XVI w. na określenie treści zbawczego -» objawienia Bożego (przez wcielenie) przechowywanego w Kościele, który jest jej autentycznym interpretatorem (nauczycielski urząd Kościoła).

  1. Nazwy „depozyt" (wiary) użyto w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /7 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPRESJA

  (łac. deprimo przygniatam), Zaburzenie psychiczne polegające na obniżeniu nastroju, spowolnieniu psycho-ruchowym oraz toku myślenia; dawną nazwą d. jest melancholia.

  Wskutek obniżenia nastroju, różniącego się od niechorob-liwego smutku głębokością, długotrwałością lub brakiem adekwatnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /5 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPELCHTN HENRI SJ

  ur. 28 VI 1822 w Rozenaken (Belgia), zm. 26 V 1900 w Kalkucie, Misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1842 i po studiach teol. przyjął święcenia kapł.; 1859 założył misję w Bengálu Zach. (obecnie India), zostając jej pierwszym przełożonym; 1864-71 był rektorem kolegium teol. w Kalkucie, 1872-76 w Bombaju, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEODAT Św. bp.

  ur. ok. 393, zm. 26 VI 473 w Nola (k. Neapolu).

  Był prawdopodobnie archiprezbiterem w Nola, współpracownikiem bpa Paulina II, a od 442 jego następcą; niesłusznie oskarżony przed ces. Walentynianem III, został uwięziony, a nast. skazany na wygnanie; przywrócony na stanowisko kośc. ok. 440;

  kult D...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEODAT, Dié Św. bp.

  zm. 679 w Jointures (obecnie Saint-Dié, Lotaryngia).

  Jako bp Nevers uczestniczył 657 w synodzie w Sens; po rezygnacji z bpstwa prowadził życie eremickie w Wogezach, skąd przeniósł się do Alzacji; przy poparciu króla Childeryka II wybudował kilka kościołów i kaplic oraz klasztory w Ebersmünster (niem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEO GRATIAS

  Najkrótsza łac. formuła modlitwy dziękczynnej, będąca także aklamacją w liturgii Kościoła zach. (-> aklamacje liturgiczne), wyrażająca dziękczynienie; w Afryce Pn.-Zach. stosowana była w okresie wczesnochrześc. jako formuła pozdrowienia chrześcijańskiego.

  Posługiwał się nią Paweł Apostoł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEONTOLOGIA

  (gr. deon powinność, logos słowo), Nauka o obowiązkach w ogóle, określona po raz pierwszy przez E. Littrégo (1801-81), który nie sprecyzował jej pozyt. aplikacji. Termin ten z czasem zawężono i zastosowano do prawa zawodowego, określając nim powinności wynikające ze statutu lub przyjętego zwyczaju; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /3 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEONTOLOGLZM

  (gr. deon powinność, logos słowo), Kierunek w etyce, wg którego nakaz miarodajnego -» autorytetu konstytuuje mor. powinność działania człowieka i zobowiązuje go do jej realizowania (akt ludzki IV); jest zawsze reakcją na eudajmonizm, zabezpieczając bezwarunkowy charakter powinności mor. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /5 606

  praca w formacie txt

Do góry