Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEROGACJA PRAWA

  (łac. derogatio legi wyjęcie czegoś spod prawa), W prawie kośc z reguły częściowe uchylenie prawa; termin d.p. przejęto z prawa rzym., w którym oznaczał albo częściowe (Ulpian, Reg. iuris § 3; Dig. 50,16,102), albo całkowite uchylenie prawa (Dig. 9,2,1 pr.).

  D.p. używa się w KPK w obu znaczeniach, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEREALIZACJA

  Zaburzenie psychiczne polegające na odczuciu, iż przedmioty, osoby, sytuacje i otoczenie uległy zmianie (stały się dziwne i nieprawdziwe).

  Występuje głównie w nerwicach, ale może pojawiać się także w psychozach; najczęściej d. towarzyszy stanom obniżonego nastroju; objawy d. cechuje niepewność co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERRY

  Bpstwo katolickie w metropolii Armagh i bpstwo anglikańskie w Irlandii Pn. Opactwo pierwszej fundacji św. Ko-lumbana w D. istniało już 546; w VI-XII w. miało słynną szkołę klasztorną; skasowano je 1568.

  Bpstwo D. powstało w XII w. jako kontynuacja bpstwa zał. przez św. Eugeniusza w VI w. z siedzibą w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERENGOWSKI JÓZEF ks.

  ur. 8 HI 1808 w Chełmnie, zm. 3 VII 1848 w Pelplinie, Pedagog.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Pelplinie przyjął 1833 święcenia kapł. ; był wik. w Koronowie i Krojantach, gdzie zasłynął jako pol. kaznodzieja;

  zostawszy 1836 prof, seminarium duch. w Pelplinie, wykazał się talentem pedagog, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERWISZ

  (pers. darjuz żebrak, wędrowny ubogi), Członek bractwa rel. kierującego się zasadami -> sufizmu (islam); w Iranie i Turcji nazwa pobożnego żebraka lub wędrownego fakira.

  Najstarszym znanym bractwem d. są kadiryci, zał. przez mistyka Abd al-Kadira al-Dżilaniego (1077-1166), jakkolwiek wyprowadzają oni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DER BALYZEH

  Papirus z gr. tekstami stałych części mszy, odnaleziony 1907 w ruinach monasteru koptyjskiego w Der Ba-lyzeh k. Asjut (Górny Egipt) przez W.M. Flindersa Petrie, przechowywany w Bodleian Library w Oksfordzie. Tekst, obejmujący 3 folie zapisane majuskułą, powstał w VI-VII w. w kręgu liturgii aleks., lecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPTUŁA WŁADYSŁAW

  ur. 5 II 1911 w Radomiu, zm. 9 XII 1944 w Litomierzycach (Czechy), Działacz kat., publicysta.

  Podczas studiów prawa na KUL działał 193034 w Odrodzeniu, Sodalicji Mariańskiej i Akcji Kat., a po ukończeniu został 1934 w Warszawie prezesem Kat. Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, wicedyr. i członkiem zarządu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPERSONALIZACJA

  (łac. persona osoba), Stan lub proces patologiczny, któremu w początkowej fazie towarzyszy świadomość zmian zachodzących w percepcji własnej -» osobowości.

  Występuje w niektórych nerwicach (najczęściej w psy-chastenii, niekiedy w histerii i in.) i psychozach z objawami zespołu depresyjnego (w psychozie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPUTACI

  (łac. deputatus wyznaczony), Delegaci bpów i kapituł do pol. Trybunału Koronnego, a także do Trybunału Litew., dla pełnienia funkcji sędziowskich; brali udział w rozstrzyganiu spraw, w których jedną stroną była osoba duchowna lub instytucja kośc., a także w sprawach związanych z przestępstwami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /3 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPOPULACJA

  (łac. depopulatio wyludnienie), Proces zmniejszania się stanu liczebnego ludności w wyniku niedostatku urodzeń, których liczba nie wystarcza do wyrównania strat spowodowanych przez zgony.

  D. w ubiegłych stuleciach była skutkiem głównie epidemii, wojen i klęsk żywiołowych; współcz. tendencje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /4 697

  praca w formacie txt

Do góry