Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DESIDERI IPPOLITO SJ

  ur. 20 XII 1684 w Pistoi, zm. 14 IV 1733 w Rzymie, Misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1700 i po studiach teol. przyjął święcenia kapł.; z polecenia generała zak. udał się 1712 do Indii, aby prowadzić misję w Tybecie, zał. 1625 przez A. d'Andrade; 1714 razem z Manuelem Freyre wyruszył z Delhi do Lhasy, do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERESER ANTON OCarm

  Imię zak. Tadeusz od św. Adama, ur. 3 II 1757 w Fahr (n. Menem), zm. 16 VI 1827 we Wrocławiu, biblista i teolog.

  Po studiach teol. w Würzburgu, uwieńczonych doktoratem, wstąpił 1776 do zakonu; 1780 przyjął święcenia kapł.; 1783 został prof, języków wsch., gr. i hermeneutyki bibl. na uniw. w Bonn, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESAKRALIZACJA

  Proces eliminowania elementów sakralnych z przekonań, postaw, struktur organizacyjnych i funkcji religijnych. Jest reakcją na niewłaściwie rozumianą -»• konsekrację świata; w sensie negatywnym przejawia się w -»• laicyzacji, sekularyzacji, a nawet w -* profanacji wartości sakr. (-> sacrum);

  w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /13 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERMAŃ

  Klasztor bazylianów w diecezji łuckiej (Ukraińska SRR); wieś należąca w XVI-XVII w. do Ostrogskich.

  Cerkiew prawosł. Świętej Trójcy i klasztor dla bazylianów (ok. 1630-1821 unickie) ufundowali w XV w. Ostrogscy; 1575 wojewoda kijowski Konstanty Ostrogski sprowadził drukarza lwowskiego Iwana Fiodorowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DE SALUTE ANIMARUM

  Bulla cyrkumskrypcyjna, wyd. 16 VII 1821 dla Królestwa Prus.Po Kongresie Wiedeńskim (1815) i stabilizacji granic rząd wszczął 1816 starania o kośc. reorganizację terytorialną Śląska, Prus Zach., Wielkiego Księstwa Pozn., Nadrenii i Westfalii.

  W wyniku porozumienia między rządem prus. (B.G. Niebuhr) a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /4 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERNA

  Łac. Darnis, staroż. metropolia w rzym. prowincji Libia I, obecnie wikariat apost. w pn.-wsch. Libii.

  Bpstwo powstało przed Soborem Nic. (325); już ok. 367 występuje jako metropolia dla Libii I z 6 sufr. ; znanych 5 bpów z IV-VI w.; upadło w XII w. po inwazji Arabów; od XIX w. abpstwo tytularne; bpem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESCARTES RENÉ

  Łac. Renatus Cartesius, De Quarris, pol. Kartezjusz, ur. 31 III 1596 w La Haye k. Tours (obecnie La Haye-D.), zm. 11II1650 w Sztokholmie, filozof i matematyk.

  I. ŻYCIE i DZIEŁA — Pochodził z kat. rodziny szlacheckiej; 1606-14 uczył się w jez. kolegium w La Flèche; 1616 uzyskał bakalaureat i licencjat prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /18 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERNBACH BALTHASAR von OSB

  ur. 1548, zm. 15 IH 1606 w Fuldzie, Działacz reformy katolickiej.

  W młodości przeszedł z protestantyzmu na katolicyzm; jako opat Fuldy od 1570 rozpoczął kat. reformę w księstwie opackim, sprowadzając 1571 jezuitów oraz przekazując im zorganizowaną przez siebie szkołę;

  sprzeciw kapituły katedralnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERCOS, Delcus, Derkos

  (Terkoz nad M. Czarnym w eur. części Turcji), Abpstwo tytuł, w prow, rzymskiej Europa oraz metropolia prawosł. ; bpstwo D. powstało prawdopodobnie wraz z założeniem miasta przez ces. Anastazego I (491-518);

  na pocz. X w. występuje jako abpstwo, a ok. 1380 jako metropolia, która do dziś należy do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESCOQS PEDRO SJ

  ur. 2 VI 1877 w Plomb (dep. Manche), zm. 8 XI 1946 w Mongré (dep. Rhône), Filozof.

  Do zakonu wstąpił 1896 w Jersey i po studiach filoz.-teol. przyjął 1908 święcenia kapł.; 1909-11 wykładał retorykę i filozofię w Marneffe, 1912-42 metafizykę i teodyceę w Jersey; był współzał. i współpracownikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 627

  praca w formacie txt

Do góry