Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DESZCZYŃSKI JÓZEF

  ur. 1781 w Wilnie, zm. 1844 w Horodyszczu k. Rzeczycy (Białoruska SRR), Kompozytor, dyrygent, pedagog.

  Od 1813 działał w Wilnie (prawdopodobnie wykładał na Uniw. Wil.), nast. został dyr. orkiestry marszałka gubernialne-go L. Rokickiego w Horodyszczu.

  Pozostawił ok. 100 kompozycji, w tym 4 uwertury, 3...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESOCJOLOGIZACJA

  Proces oczyszczania i wyzwalania istotnych treści sakralnych z kontekstu zmiennych uwarunkowań socjologicznych i historycznych określonej ->- religii w celu uwypuklenia reprezentowanej w nich rzeczywistości nadprzyr. (sacrum). Stanowi jedną z pozyt. form desakrali-zacji religii oraz reinterpretacji jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /6 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETERMINIZM

  Pogląd zakładający we wszechświecie uzależnienie stanów późniejszych od wcześniejszych (uprzedniość wyznacza następczość); stanowi podstawę sformułowania teorii fizykalnych, biol., psychol. i socjol., postulujących jednoznaczne przewidywanie zjawisk; w sensie metodol. — zasada wyjaśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESPOTYZM

  Układ stosunków międzyludzkich i społ. polegający na bezwzględnym narzucaniu innym własnej woli przez osobę lub grupę sprawującą faktyczną lub przypisywaną sobie władzę; w ustroju polit, jest synonimem absolutyzmu.

  D. występuje we wszystkich sferach życia opartych na wzajemnych odniesieniach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETERMINIZM - DZIEJE

  U podstaw d. leży przekonanie o możliwości istnienia ścisłych i powsz. praw rzeczywistości, np. wg wierzeń orfickich dzieje świata są determinowane przez bogów, a wg Lao-cy rozwój rzeczywistości kosmicznej zależy od zasady -» tao, która wprowadza porządek do chaosu.

  1. Próbę racjonalnego wyjaśniania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /11 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESURMONT ACHILLE CSSR

  ur. 22 XII 1828 w Tourcoing (k. Lille), zm. 23 VII 1898 w Thury-en-Valois (pn. Francja), Pisarz ascetyczny. Studia teol. rozpoczął 1847 w seminarium duch. w Cambrai, a do zgrom, wstąpił 1850 w Sint-Truiden (Belgia); uczył filozofii i teologii w studium zak. w Teterchen, gdzie po przyjęciu 1853 święceń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETERMINIZM - TYPOLOGIA

  D. ujmowany w aspekcie ontologicznym — podkreśla wzajemne stałe powiązanie i przyczynowe uzależnienie zdarzeń i procesów (z ludzkim włącznie); w aspekcie epistemologicznym — kładzie nacisk na zasadę poznawczą, umożliwiającą opis rzeczywistości w celu prognozowania; w aspekcie metodologicznym — na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /10 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESIDERIUM NATURALE

  (łac. naturalne pragnienie lub dążenie), Pragnienie lub dążenie do widzenia Boga, wypływające z natury ludzkiej.

  W filozofii staroż. pojęcie d.n. u Platona oznacza miłość jako pożądanie idealnego dobra i piękna, u Arystotelesa cel i dobro pożądane i poznawalne, jakim jest Pierwsza Przyczyna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /7 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESKRYPCJA

  (łac. descrlptlo opis), Złożona nazwa indywidualnego przedmiotu, nie będąca imieniem własnym.

  Dla charakteryzowania indywidualnych rzeczy i niepopadania w paradoksy przy użyciu nazw pustych, opracowano różne metody formułowania i rozumienia d. (G. Frege, B. Russell, D. Hilbert, P. Bernays, W.V.O. Quine...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESDAMES WILHELM CM

  ur. 1622 w Rouen (Francja), zm. 1 VI 1692 w Słupowie (k. Miechowa), Działacz zakonny.

  Do zgromadzenia wstąpił 1645 w Paryżu, gdzie po studiach teol. przyjął 1648 święcenia kapł., a 1651 z grupą misjonarzy został wysłany do Polski przez Wincentego a Paulo ; dzięki poparciu królowej Marii Ludwiki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt

Do góry