Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEUS, QUI CLARO LUMTNE

  Hymn w nieszporach w czwartki (2 i 4 serii) okresu zwykłego (od 1971), powstały na przełomie VII i VIII w.; zawiera uwielbienie Boga za stworzenie światła dziennego, a nast. dziękczynienie za kończący się dzień i prośbę o zachowanie od udręk ciemności nocy, kryjących niepewność, szczególnie zaś od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETTLOFF SZCZĘSNY ks.

  ur. 5 X 1878 w Nakle n. Notecią, zm. 4 XI 1961 w Poznaniu, Historyk sztuki, działacz społeczny.

  W gimnazjum w Nakle kierował 1896-98 tajną organizacją młodzieżową im. T. Zana, a podczas studiów 1898-1901 w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźnie prowadził prace społ.; po święceniach kapł. został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /3 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUS SCIENTIARUM DOMINUS

  Konstytucja apostolska pap. Piusa XI o uniwersytetach i wydziałach studiów kośc z 24 V 1931 (AAS 23(1931) 241-284).

  Wydana w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu i rozwoju studiów teol., prawnokan., filoz. i in. z nimi związanych, D.s.D. określiła organizację, program nauczania oraz nadawanie stopni nauk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUS CORUSCANS FULGURA

  Sekwencja polska o św. Sebastianie, utwór anonimowy, zachowany (fragment 7 strof) w Graduale tynieckim z 1526 (w Cieszynie); zawiera opis nawiedzenia przez żołnierza rzym. Sebastiana więzionych chrześcijan w celu podtrzymania ich w wierze chrzęść, dodania odwagi w znoszeniu tortur i przyjęciu wyroku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUS, CREATOR OMNIUM, nostrum salva collegium

  Hymn brewiarzowy na święto Pięciu Braci Polskich, powstały prawdopodobnie w Pradze, znany z 2 odpisów z XV w. Składa się z 5 strof 4-wersowych; strofy 2 i 3 kończą się incipitami popularnych hymnów -» Ad cenam Agni providi oraz Jesu, redemptor saeculi;

  przeznaczony na jutrznię (nokturn) ma o jedną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETERMINIZM - PROBLEMATYKA

  Implikacje światopoglądowe wyprowadzone z d. jako teorii przyr. lub filoz. o współzależności zdarzeń we wszechświecie uwzględniają istnienie zdarzeń przypadkowych (1), wolnej woli u człowieka (2), a ponadto zjawisk celowych w świecie (-» celowość II, III B).

  1. Determinizm a przypadek — W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /10 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESVALLIÈRES GEORGE

  ur. 14 III 1861 w Paryżu, zm. 4 X 1950 tamże, Malarz.

  Uczył się w Académie Julian w Paryżu i debiutował 1883; ok. 1900 po poszukiwaniach odzyskał utraconą w młodości wiarę, m.in. dzięki lekturze dzieł J.K. Huysmansa, wykładom A.G. Sertillanges'a oraz osobistym kontaktom z G. Moreau i L...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESYMBOLIZACJA

  Pośrednie lub bezpośrednie zabiegi poznawcze, których celem jest dotarcie do ukrytego sensu rzeczywistości, traktowanej jako -> symbol.

  Przedmiotem d. może być przyroda, człowiek i jego zachowanie, a zwł. rzeczywistość kulturowa (nauka, sztuka, religia, język). Istnieją 2 opozycyjne metody d.: 

  °...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESZCZ

  Zjawisko meteorologiczne uważane w wielu -> agrarnych religiach, zwł. ludów pierwotnych żyjących w strefach tropikalnych i subtropikalnych, za znak przychylności bóstw {hierofanie) wobec ludzi; z uwagi na wpływ d. na urodzajność płodów rolnych przynoszących dobrobyt rolnikom, stanowiących dar Istoty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /7 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DES MOINES

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Iowa) eryg. 12 VIII 1911 jako sufr. Dubuque.

  Misje kat. na terytorium obecnej diec. zapoczątkowali 1838 jezuici P.J. de Smet i F.F.L. Verreydt; pierwszy prob. G. Plathe zbudował w D. po 1851 kościół St. Ambrose; wybitnymi bpami byli organizator diec. A. Dowling (1912-18) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt

Do góry