Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEWIN, De Vignes JERZY SJ

  ur. 28 X 1719 w Małopolsce, zm. 5 IV 1773 w Kodniu (k. Terespola), Kaznodzieja, tłumacz, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1733; ok. 1740 był nauczycielem języka franc, w kolegiach jez. w Sandomierzu i Kaliszu, a nast. przez dłuższy okres kaznodzieją.

  Napisał dla szkół zak. gramatykę języka franc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEVOTTO MODERNA

  Kierunek duchowości rel., związany z braćmi wspólnego życia i kanonikami regularnymi z Windesheimu, będący przejawem tzw. ruchu zelantów w Niderlandach w XIV-XV w., zmierzających do pogłębiania życia wewnętrznego.

  Termin d.m., wprowadzony przez Jana Buscha CRL (1399-1479), niekiedy stosuje się na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /10 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUTERONOMICZNA TRADYCJA

  Tradycja D, jedna z 4 głównych -> biblijnych tradycji, tworzących -> Pięcioksiąg Mojżesza, zawarta zwł. w Pwt (-» Powtórzonego Prawa Księga).

  T.d. została spisana w VII-VI w. prz.Chr. w królestwie judzkim ( -> Biblia II A 2), jednakże wiele jej przepisów prawnych początkami swymi sięga czasów Mojżesza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWA

  (sanskr. bóg), Nazwa bóstw wedyjskich (-> Wedy) wzbudzających lęk, do których należy zwł. Indra, Agni, -» Soma i -> Waruna.

  Na zasadzie wzajemnych świadczeń można było poprzez modlitwy i ofiary uzyskać od nich bogactwo, w szczególności zaś potomstwo i bydło; narażenie się im powodowało różne szkody...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUTERONOMICZNE DZIEŁO

  Określenie zespołu ksiąg ST (Joz, Sdz, Sm i Kri) wykazujących podobieństwo do Pwt (-» Powtórzonego Prawa Księga); nazwę wprowadził M. Noth.

  Pwt wywarła silny wpływ na redakcję in. ksiąg ST, co szczególnie mocno zaznaczyło się w Joz, Sdz i Kri, nieco słabiej w Sm. Ostateczny kształt, jednolity...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWAJANA

  (sanskr. droga do boga lub uczęszczana przez bogów), W upaniszadach nazwa drogi tych ludzi, którzy po śmierci nie wracają już na ziemię w nieustannym ciągu reinkarnacji;

  d. chodzą pustelnicy, którzy wyrzekli się życia świeckiego i osiągnęli zupełną wiedzę o brahmanie.

   

  A.A. Keith, The Religion...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUTINGER MARTIN

  ur. 24 III 1815 w Schachtenmühle (Górna Bawaria), zm. 9 IX 1864 w Bad-Pfäfers (Szwajcaria), Filozof i teolog.

  Po studiach filoz. i teol. w Dylindzc i Monachium przyjął 1837 święcenia kapł. we Freisingu i od 1841 wykładał filozofię w tamt. liceum teol. ; 1844 uzyskał doktorat z filozofii w Würzburgu, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /5 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWASURI, Devasuri

  ur. 1089, zm. 1169, Filozof indyjski, należący do sekty digambarów (-> dżinizm).

  W dziele pt. Pramana-Naja-Tattwalokalarkara przedstawił D. systematyczny wykład logiki dżinijskiej oraz rozważania teorio-poznawcze.

  Uważał, że różnica między poznaniem bezpośrednim a pośrednim polega tylko na stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÉVAI BIRO MÁTYÁS

  ur. ok. 1500 w Deva (zach. Rumunia), zm. VI 1545 prawdopodobnie w Debreczynie (Węgry), Węg. teolog i działacz reformacyjny.Studiował teologię od 1523 na Akademii Krak.; 1527 przyjął święcenia kapł. i został prob, w Bologkövoralja (k. Miskolca);

  1529 udał się do Wittenbergi, gdzie był uczniem M. Lutra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DE WETTE WILHELM MARTIN LEBERECHT

  ur. 12 I 1780 w Ulla (k. Weimaru), zm. 16 VI1849 w Bazylei, Protest, biblista.

  Uczył się w gimnazjum w Weimarze, gdzie uległ wpływom J.G. Herdera. W czasie studiów w Jenie w rozprawie pisanej pod kierunkiem J.J. Griesbacha i J.Ph. Gablera Dissertatiti critica, qua Deuteronomium a prioribus libris diversum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /4 386

  praca w formacie txt

Do góry