Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DĘBICA

  Parafie i dekanat w diecezji tarnowskiej. Wzmiankowana 1326; prawa miejskie 1358-1772 i od 1861.

  Parafię erygowano w 2. poł. XIII w. przy późnogot. kościele św. Jadwigi i Małgorzaty; przekształcony 1705-21, został przebudowany i powiększony w końcu XIX w. ; zniszczony w czasie II wojny świat., odnowiony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBICKI LUDWIK ZYGMUNT

  ur. 3 V 1843 W Buchcicach (k. Tarnowa), zm. 25 V 1908 w Krakowie, Publicysta.

  Pochodził z rodziny kalwińskiej; w młodości duży wpływ na jego poglądy wywarł J. Szujski; przekonania kat. ukształtował w nim W. Wielogłowski, z którym od 1865 wydawał czasopismo „Ognisko"; współpracował także z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBICKI WŁADYSŁAW MICHAŁ ks.

  ur. 1853 w Smardzewie (k. Zgierza), zm. 8 III 1911 w Warszawie, Publicysta, filozof, pedagog.

  Po studiach na wydziale hist.-filol. UW uzyskał stopień kandydata nauk na podstawie rozprawy Filochor, historyk ateński (Wwa 1877; opubl. w języku ros. i nagrodzonej złotym medalem); 1874-1901 był stałym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /3 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEZYDERY Św. bp. (1)

  Żył w IV w. ; 346 uczestniczył w synodzie w Kolonii jako bp Langres (dep. Haute-Marne).

  Wg Warnachaire'a został ze swym duchowieństwem stracony podczas inwazji Wandalów (407), gdy zabiegał o ocalenie miasta (prawdopodobnie była to raczej inwazja Germanów z 355-357); autor Passio charakteryzuje postać D...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWOCJA

  (łac. devoveo poświęcam się), Postawa gotowości służenia Bogu poprzez akty rei. (akt ludzki V), zwł. o charakterze obrzędowym ( -» kult), utożsamiana z gorliwością rei. (religijność); w sensie pozytywnym przejawia się w zharmonizowaniu życia rei. z postępowaniem mor. i bywa utożsamiana z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWOCJONALIA

  (łac. devovere poświęcić, przeznaczyć na ofiarę), Miniaturowe przedstawienia (lub wyobrażenia) osób świętych lub tajemnic wiary chrzęść, a także przedmioty używane przy spełnianiu praktyk rei.; przez -> błogosławieństwo lub -> poświęcenie stają się -» sakramentaliami i zaliczane są do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWOLUCJA

  (łac. devolutio przejście), W prawie kanonicznym przeniesienie prawa obsadzania stanowisk kościelnych (ius devolutionis) lub prawa do rozpatrzenia sprawy spornej (effectus devolutivus) z przełożonego niższego na wyższego.

  1. D. polega na wspomnianym przeniesieniu uprawnienia do obsadzania -» urzędów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEŻELIĆ VELIMIR Starszy

  ur. 21 II 1864 w Zagrzebiu, zm. 7 II 1941 tamże, Chorwacki pisarz katolicki.

  Po ukończeniu szkoły średniej w Zagrzebiu studiował 1882--86 medycynę w Wiedniu, a nast. 1888-93 filozofię w Zagrzebiu, gdzie pracował w bibliotece uniw. (1910-20 jako dyr.), a potem w państw, archiwum. Był red. pism „Prosvjeta"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEZINTEGRACJA

  Proces dezorganizacji struktur społecznokulturowych (d. społeczna) lub psych. (d. psychiczna), przeciwstawny integracji; termin d., wprowadzony do socjologii przez twórcę teorii ewolucji społ. H. -> Spencera (1820--1903), stosuje się także w psychologii i in. dyscyplinach pokrewnych.

  I. DEZINTEGRACJA...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /7 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEZINTEGRACJA POZYTYWNA

  Proces rozwoju osobowości człowieka na drodze rozbijania wcześniejszych struktur psych, zorganizowanych na poziomach niższych, oraz ich integrowaniu na poziomach wyższych (bardziej i mniej zależnych od cech wrodzonych i środowiska); nazwę d.p. wprowadził i teorię sformułował K. Dąbrowski.

  W cyklu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /4 030

  praca w formacie txt

Do góry