Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DHARMASIASTRA

  Nauka normatywna formułująca reguły i zasady -» dharmy, dotyczące w szczególności przywilejów, obowiązków i powinności człowieka, wzorów jego postępowania jako członka kasty i wspólnoty Ariów oraz jako osoby znajdującej się w odpowiednim stadium życia (-» aśrama).

  Traktaty formułujące reguły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHARMOTTARA

  Żył na przełomie VIII i IX w. w Kaszmirze, filozof ze szkoły -»• swatantra (swatantra-jogaczara).

  Nawiązując do poglądów -> Dignagi oraz -* Dharmakirtie-go, do którego dzieła Njajabindu napisał komentarz, uważany za jeden z najważniejszych traktatów logiki i epistemologii buddyjskiej, D. głosił, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHATU

  (sanskr. element), Termin używany w buddyzmie w 3 zasadniczych znaczeniach: określa 4 elementy fiz. -ziemię, wodę, ogień i wiatr, 18 elementów psychofiz. świadomości, 3 sfery kosmiczne — świat zmysłowy, materialny (kamad-hatu), świat subtelnej materii (rupadhatu) i świat niematerialny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHIKR

  (arab. wspomnienie, opowiadanie, wspominanie), Termin określający indywidualne lub zespołowe powtarzanie określonych rytualnych formuł ku czci -> Allana (np. „nie ma Boga prócz Allaha", „chwała niech będzie Allahowi", „Allah jest największy") oraz recytowanie jego 99 atrybutów (Bóg I 16), niekiedy przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHARM APALA, Dliarmapalaczarja

  ur. w Kańczi (pd. Indie), Żył w VI w. po Chr., filozof.

  Będąc synem ministra, otrzymał staranne wykształcenie; nawiązywał do poglądów -> Dignagi, a jako jeden z najwybitniejszych -> jogaczarów w Nalandzie prowadził dysputy o naturze poznania ze -> Sthiramatim, jogaczarą z Walabhi ; twierdził, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBSKA TEKLA OSB

  ur. ok. 1824 na Lubelszczyźnie, zm. 11 IX 1886 we Lwowie, Działaczka społeczno-oświatowa.

  Około 1840 w Warszawie zetknęła się z gronem działaczek zw. entuzjastkami, dążących do nowego społeczno-prawnego i obyczajowo-towarzyskiego określenia sytuacji kobiet pol.; przyjaźniła się z przewodniczącą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBSKI JAN ADRIAN OSB

  ur. ok. 1750 na Mazowszu, zm. po 1800, Pedagog, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił na Świętym Krzyżu; 1774-88 był prof, retoryki w podwydz. szkole w Pułtusku, prowadzonej od 1781 przez benedyktynów z Płocka; w tym też czasie uzyskał doktorat z filozofii ; jako wzorowy pedagog poprzez właściwy dobór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHAKA, Dacca

  Metropolia w Bangladeszu eryg. 15 VH 1950; ma sufraganie Czattagam, Dinadżpur, Khulna; archidiecezja zajmuje 46 764 km2 i liczy 31 min mieszk., w tym 71 620 katolików, 26 parafii, 24 księży diec. i 35 zak., 60 zakonników, 182 siostry.

   

  P. Borgna, ECat IV 1105; AAS 43(1951)66-69; Guida delle missioni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHAMMAPADA

  (w języku pali ścieżka prawdy, słowo prawdy, strofy o prawdzie, sanskr. Dharmapada), Zbiór poetyckich przysłów i sentencji etycznych kanonu palijskiego (-> 27-pitaka), należący do zbioru krótkich tekstów Khuddakanikaja, stanowiącego 5 część Suttapitaki (pouczenia i przypowieści -> Buddy); liczy 423...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBOŁĘCKI, Dembołęcki WOJCIECH OFMConv

  ur. 1585 (lub 1586) w Konojadach (k. Brodnicy), zm. między IX 1645, a II 1647 wc Lwowie, Kompozytor i pisarz.

  Do zakonu wstąpił 1598 i po studiach teol. przyjął 1611 lub 1612 w Opolu święcenia kapł.; 1615-17 tworzył muz. kompozycje; 1621-22 był naczelnym kapelanem lekkiej formacji tzw. lisowczyków;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /3 696

  praca w formacie txt

Do góry