Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DIALOG

  (dialegein rozmawiać), Rozmowa mająca na celu wzajemne konfrontacje i zrozumienie poglądów, a także współdziałanie w zakresie wspólnego poszukiwania -» prawdy, obrony wartości ogólnoludzkich (humanizacja) i współpracy dla -> sprawiedliwości społecznej i -> pokoju.

  Zakłada uznanie godności oraz ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKON - DZIEJE

  Termin d. występował już w literaturze gr., jednakże nie miał charakteru sakr., podobnie jak w ST, który określał nim sługi dworskie (np. Est 1,10; 6,3.5); również NT nie zawsze używał tego określenia w znaczeniu rei. (diakonia); dopiero w Flp (1,1) d. pełniący określone funkcje w Kościele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /10 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA WYCHOWAWCZA

  Zespół planowych działań zmierzających do poznania cech -» osobowości, -> postaw i uwarunkowań środowiskowych wychowanka w celu do-pomożenia mu we właściwym urzeczywistnianiu jego osobistego -> powołania.

  I. W PEDAGOGICE — D.w. jest działem -> wychowawczej psychologii, który w powiązaniu z pedagogiką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /7 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKON

  (gr. diakonos sługa), W Kościele pierwotnym pomocnik biskupa (I A), zajmujący się głównie roztaczaniem opieki nad ubogimi (dobroczynne duszpasterstwo) i chorymi (-» choroba II, chorych duszpasterstwo);

  w czasach późniejszych — duchowny wyższych święceń przygotowujący się do kapłaństwa; na mocy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHJANA, dhyana

  (sanskr. medytacja), Nieodzowny stopień osiągnięcia wyższych stanów duchowych i wyzwolenia duchowego (-» moksza, -> nirwana), będących celem wszystkich rodzimych ind. religii ( -> wedyzm, -> braminizm, -» hinduizm) i filoz. systemów.

  D. nie utożsamia się z medytacją czy rozmyślaniem, lecz polega na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHJANAMARGA

  (sanskr. droga medytacji), Jedna z 4 dróg zbawienia (obok bhaktimargi, -> dżnianamargi i -> karmamargi) w upaniszadach, oraz ~> hinduizmie.

  Jedna z 2 najstarszych upaniszad zwraca uwagę na wielkie znaczenie d., stawiając ją ponad rozum, inne natomiast zalecają d. jako środek do uzyskania jasności umysłu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHORME EDOUARD

  ur. 15 I 1881 w Armentieres (dep. Nord), zm. 19 I 1966 w Paryżu, Biblista i semitolog.

  Po wstąpieniu do dominikanów (imię zak. Paweł) wyjechał 1899 na studia do Szkoły Bibl. w Jerozolimie, w której 1904 został prof, języka akadyjskiego i egzegezy ST, a 1923-31 jej dyr.; odbył podróże nauk. do Syrii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHU'N - NUN

  Właśc. Abu'l-Fayd Thawban, ur. 796 w Ach-mimie (Górny Egipt), zm. 861 w Gizie pod Kairem, muzułm. asceta i mistyk.

  Początkowo studiował medycynę i alchemię; był pod wpływem hellenizmu; podróże do Mekki i Damaszku, podczas których odwiedzał ascetów osiadłych m.in. w Lubban (Antiochia), sprawiły, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIADOCH, Diadochos bp.

  ur. ok. 400, zm. ok. 486, Pisarz ascetycznomistyczny.

  Po 451 byl bpem Photice (Grecja); Focjusz wymienia go wśród ojców Soboru Chalced.; 458 podpisał list bpów Epiru do ces. Leona I ; prawdopodobnie przez pewien czas przebywał w Kartaginie jako więzień uprowadzony przez Wandalów po ich najeździe na Epir...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHIMMI

  Nazwa wyznawców religii mających księgi święte wspólne z islamem, czyli przede wszystkim chrześcijan i żydów.

  Po śmierci Mahometa status d. przyznano zaratusztrianom z uwagi na ich świętą księgę -* Awestę; innych zaś traktowano jako niewiernych, których należy nawrócić na islam lub zabić; zasadę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 830

  praca w formacie txt

Do góry