Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DIAKONIKON

  Jedno z bocznych pomieszczeń (pasto-foria) we wczesnochrześc. bazylice (zwł. na Wschodzie), spełniające niektóre funkcje -> zakrystii, zachowane w trójapsydowych cerkwiach.

  W najwcześniejszych bazylikach przy narteksie lub atrium znajdowało się d., w którym składano również dary eucharystyczne. Później...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKON - IKONOGRAFIA

  Na zabytkach przedkonstantyńskich d. przedstawiani są w coloblum, tj. w tunice bez rękawów (malowidło Pochód ofiarnlczy orantki), lub w tunice i paliuszu (złote naczynia liturg.); od VI w. w sztuce zach. w oficjalnym stroju liturg., tzn. w albie, tunice, dalmatyce, stule i manipularzu, a w sztuce wsch. w -»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /3 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKONISA

  Kobieta pełniąca posługi rel. i charytatywne (-> diakonia) w Kościele pierwotnym (I); członkini stow, kobiet zajmująca się działalnością charytatywną (II).

  I. W KOŚCIELE KATOLICKIM — D. W Kościele pierwotnym powoływane były przez apostołów; Paweł Apostoł nazwał Febę d. Kościoła w Kenchrach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /8 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKONAT

  Urząd kościelny lub święcenie o charakterze sakramentalnym, które wraz z bpstwem (biskup) i prezbite-ratem (-» kapłaństwo) stanowią 3-stopniową strukturę kapłaństwa hierarchicznego (hierarchia), a także posługa sprawowana przez diakona.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKONISĘ, diakoniski

  Wspólnoty ewang. zakładane od 1. poł. XIX w. w celach charytatywno-dydaktycznych i ewangelizacyjno-misyjnych.

  Powstałe w krajach niem. pierwsze wspólnoty d. (-» diakonisa II), rozwinęły się dynamicznie w Europie, Afryce, Azji Mniejszej oraz w Stanach Zjedn.; 1861 liczyły ok. 1200 d. w 26 ośrodkach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /4 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKONAT - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  Wg tradycji z czasów Ireneusza, bpa Lyonu, „grono Siedmiu" (Dz 6,1-6) utożsamiano z diakonami, jednocześnie akcentując ich ustanowienie Boże i pochodzenie apost.; przekonanie o słuszności tej identyfikacji opiera się głównie na istniejącej od początku 3-członowej diakonii (liturg., nauczycielskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /8 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALEKTYCZNA TEOLOGIA

  Kierunek w teologii protestanckiej, w sposób radykalny akcentujący „boskość Boga" i uważający słowo Boże za jedyny przedmiot teologii chrzęść. ; zapoczątkowany po I wojnie świat, przez K. -> Bartha jako skrajna reakcja przeciwko -»• liberalnej teologii; t.d. bywa nazywana również teologią kryzysu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /6 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKONAT - W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM

  Podstawą istnienia d. są bibl. teksty 1 Tm 3,13; 2 Tm 4,5; Flp 1,1 i Dz 6,1-7, na które powoływano się w Kościołach lokalnych przy ustanawianiu po 7 diakonów, podporządkowanych bpowi.

  Naturę i charakter d. określają święcenia hierarchiczne udzielane podczas liturgii eucharyst. (-> chirotonia), które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /5 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALEKTYKA

  (gr. dialektike [domyślne techné] sztuka dyskusji), Nazwa metody lub teorii ujmującej rzeczywistość w aspekcie rozwojowym i dokonującym się przez wewn. przeciwstawienia; najczęściej dotyczy natury i sposobu bytu lub funkcjonowania rozumu albo metody lub sztuki dyskursywnego poznania, zwł. filozoficznego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /15 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKONAT - W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH

  Ponieważ urząd diakona sprowadzano w średniowieczu do funkcji ściśle liturg., ojcowie reformacji domagali się przywrócenia instytucji d., akcentując konieczność powrotu do źródeł objawienia oraz form działalności Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa; diakon w poszczególnych gminach miał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /4 596

  praca w formacie txt

Do góry