Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DIONIZY KARTUZ OCart

  ur. 1402 lub 1403 w Rijkel (prow. Limburgia w Belgii), zm. 12 III 1471 w Roermond (pd.-wsch. Holandia), Teolog, mistyk.

  Po studiach na uniw. w Kolonii wstąpił ok. 1425 do zak. w Roermond; 1451-52 jako doradca towarzyszył -» Mikołajowi z Kuzy w wizytacji regionu środk. Renu w celu przeprowadzenia reform;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY z LUKSEMBURGA OFMCap

  ur. ok. 1652 w Luksemburgu, zm. 11 II 1703 w Cochem (k. Koblencji), Kaznodzieja, pisarz.

  Do zakonu wstąpił 1669 i po studiach filoz.-teol. w seminariach zak. w Bingen i Moguncji przyjął ok. 1675 święcenia kapł.; był kaznodzieją, przełożonym klasztorów w Wormacji (1690-91), Bensheim (1699-1702) i Cochem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY, właśc. Konstantyn Nikołajewicz Waledyński

  ur. 16 V 1876 w Muromie (gubernia włodzimierska), zm. 15 III 1960 w Warszawie, Prawosł. metropolita większy.

  Po złożeniu 1897 ślubów zak. studiował teologię w Kazaniu, ulegając wpływom A. -» Chrapowickiego; 1901-02 był prof, seminarium duch. w Symferopolu, a 1902-11 w Chełmie, 1911-13 prob, cerkwi przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /4 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIOGNET, List do Diogneta

  Anonimowa apologia chrześcijaństwa z II lub pocz. III w., napisana prawdopodobnie w Aleksandrii w formie listu do wpływowego poganina Diogneta.

  Autor rozpoczyna od przytoczenia pytań Diogneta dotyczących religii chrzęść. (1), dalej przedstawia wyższość chrześcijaństwa w stosunku do idolatra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIOKLECJAN, Caius Aurelius Valerius Diocletianus

  ur. po 230 w Dioklei k. Szkodry (Albania), zm. 316 w Salonie (obecnie przedmieście Splitu), Cesarz rzym. 284-305.

  Syn wyzwoleńca z Dalmacji, namiestnik Mezji i konsul, dowódca straży przybocznej ces. Karusa, a nast. Numeriana, po którego śmierci obwołany został cesarzem przez armię w Nikomedii; przyjął za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /3 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZOS, Bachus

  Bóg sił witalnych natury, ekstazy rei. i wina; wiązany również z życiem pozagrobowym.

  1. W kulcie — D. znany był na Peloponezie w XIII w. prz.Chr. pod nazwą Di-wo-nu-so-jo (tabliczka z pałacu Nestora z Pylos Xa 102); natomiast orgiastyczny kult dionizyjski (prawdopodobnie pochodzenia trackiego), który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /7 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIOCLETIANOPOLIS in THRACIA

  (Czirpan w pd. środk. Bułgarii), Bpstwo staroż. w metropolii Philippopolis w rzym. prowincji Tracja; znanych 3 bpów z IV-VI w.; tytułu tego prawdopodobnie nie nadawano w Kościele rzym., choć figuruje w listach konsyst. ; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY Św. (1)

  Żył w 2. poł. II w., bp Koryntu, autor 7 listów katolickich.

  Pisał listy do różnych gmin chrzęść. — do Lacedemoóczyków, zachęcając ich do prawowierności, jedności w wierze i pokoju; do Ateńczyków, załamanych męczeńską śmiercią ich bpa Pu-bliusza, których wzywał do życia wg ewangelii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIODOR z TARSU bp.

  ur. ok. 330 w Antiochii, zm. przed 394, Pisarz kościelny.

  Po studiach teol. w Antiochii pod kierunkiem Sylwana i Euzebiusza z Emesy oraz świeckich w Atenach został przełożonym wspólnoty zak. w okolicy Antiochii, później stanął na czele -» antiocheńskiej szkoły egzegetycznej, gdzie zasłynął nie tylko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /3 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY Św. (2)

  zm. 26 XII 268 w Rzymie, od 22 VII 259 Papież, obrońca ortodoksji, święto 26 XII.

  D. jako kapłan rzym. za pontyfikatu swego poprzednika, Sykstusa II, prowadził korespondencję (w sprawie chrztu heretyków) z bpem Dionizym Wielkim, który nazywał go mężem uczonym i godnym podziwu (EuzebHist VII 7,6); kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt

Do góry