Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DIZYPAT DAWID DANIEL

  Żył w XV w., mnich, gr. polemista. Przyczynił się do rozpowszechnienia -> palamizmu w gr. Kościele pracami, z których zachowały się napisane przeciwko Barlaamowi i G. Akindynosowi — poemat jambiczny (468 wierszy), rozprawa teol. Ekfrasis ton tou Barlàam kai tu Akindynu i ułożona z polecenia Anny, żony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIVINO AFFLANTE SPIRITU

  Encyklika pap. Piusa Xli ogłoszona 30 IX 1943 z okazji 50-Iecia encykliki Providen-tissimus Deus, zw. wielką kartą katolickiej biblistyki.

  W części hist, omawia wyniki rozwoju nauk bibl. (na które wpłynęła enc. Providentissimus Deus), założenie -> Biblijnej Szkoły w Jerozolimie i Biblicum oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIVINI REDEMPTORIS

  Encyklika pap. Piusa XI o ustrojach społ.-gosp. opartych na systemach wykluczających religię, ogłoszona 19 III 1937 (AAS 29(1937) 65-106).

  Zaznaczając, że w wielu krajach przyczyną rewolucji społ.--polit. są błędne założenia liberalizmu (nieograniczone bogacenie się jednych i wyzysk innych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIURNAL, diurnale

  (od łac. horae diurnae godziny dzienne), Modlitewnik zawierający teksty oficjum -> godzin kanonicznych (od laudesów do komplety) z -> proprium de tempore oraz de Sanctis i z -> commune sanctorum; stanowi wyciąg z -> brewiarza w celu ułatwienia kapłanom modlitwy poza kościołem.

  Z nielicznych rpsów zachowało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DISCIPLES of CHRIST, Christians, Christian Churches, Churches of Christ

  Niezależny ruch wspólnotowy zainicjowany przez T. -> Campbella i jego syna Alexandres, dążący (w oparciu o Biblię) do jedności i odnowy chrześcijaństwa przez powrót do wiary i form życia pierwotnego Kościoła; w Stanach Zjedn. należy do tzw. wolnych Kościołów.

  1. Geneza i rozwój — Za początek ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /5 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIURNUS LIBER, Liber diurnus Romanormn Pontiflcum

  (łac. diurnus codzienny, liber księga), Księga zawierająca formuły aktów prawnych (wybór papieża, mianowanie bpa, nadanie paliusza, udzielenie -> przywileju, erekcja i nadanie -» beneficjum, dokonanie -> rezerwacji), sporządzanych przez kancelarię papieską.

  Powszechnie przyjmuje się, że d.i. powstał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DISCIPLINA ARCANI

  (łac. postępowanie tajemnicze, prawo tajemnicy), Zwyczaj pierwszych chrześcijan ukrywania przed poganami, a nawet katechumenami niektórych prawd wiary i praktyk kośc; termin d.a. wprowadził J. Daillé w XVn w.

  Przedmiotem d.a., której podstawę stanowił nakaz Chrystusa „Nie dawajcie psom tego, co święte"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIVINA VOX TE DELIGIT

  Hymn w nieszporach święta Katedry św. Piotra w Rzymie, powstały krótko przed 1971.

  W obrazach nawiązujących do zapowiedzi (Mt 16,16-19) i przekazania Piotrowi najwyższej władzy w Kościele (J 21,15-17) ukazuje go jako fundament Kościoła, warownię odpierającą ataki piekła, klucznika nieba, a także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DISESTABLISHMENT

  (ang. disestablish oddzielać), Ruch emancypacyjny w -> anglikańskim Kościele, wymierzony w Church of England jako panującą religię państw. ( -» establishment).

  Zapoczątkowany został już w XVIII w. przez powstałe wówczas na bazie pietyzmu wspólnoty innowiercze (-» nonkonformiści), zaś wznowiony w XIX...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIVINI H - . LIUS MAGISTŘI

  Encyklika pap. Piusa XI o prawach i obowiązkach wychowawczych rodziny, Kościoła i państwa wobec dzieci i młodzieży, ogłoszona 31 XII 1929 (AAS 22(1930) 49-86), uważana za najważniejszy dokument pap. w zakresie nauczania i wychowania chrześcijańskiego.

  D.i.M. powołując się na prawo Boga, stwórcy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 220

  praca w formacie txt

Do góry