Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOBREJ RADY MATKA BOŻA

  Tytuł nadawany Matce Bożej w celu podkreślenia jej roli pośredniczki i wychowawczyni (-» macierzyństwo duchowe), wypraszającej u Boga wewnętrzne oświecenie w trudnych sytuacjach, zwł. wymagających roztropnej decyzji w życiu duchowym lub w działalności apost.; od 1467 związany z obrazem MB w Genazzano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /13 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRJANSKI, Dobrzański ANTONU ks.

  ur. 26 I 1810 w Bunowie (k. Jaworowa), zm. 10 VI 1877 w Walawie (k. Przemyśla), Historyk.

  Po studiach teol. w Wiedniu przyjął 1835 w Przemyślu święcenia kapł. i uczył języka cerkiewnosłow. w unickim seminarium duch.; zostawszy 1837 prob, w Walawie był m.in. od 1840 członkiem komisji zarządzającej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRIZHOFFER, Dobritzhofer MARTIN SJ

  ur. 7IX 1717 we Frymburku (Czechy), zm. 17 VII 1791 w Wiedniu, Misjonarz, etnolog.

  Do zakonu wstąpił 1736 w Wiedniu; po studiach filoz. (Wiedeń) i teol. (Graz) przyjął ok. 1743 święcenia kapł., a nast. do 1745 uczył w kolegium jez. w Wiedniu; 1748 z ekipą mis. wyjechał do Paragwaju, gdzie 1749-67...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO

  W sensie ogólnym — wszystko, co uważa się za wartościowe, pomyślne, pożyteczne oraz użyteczne dla osiągnięcia wyznaczonego celu; w aspekcie bytowym — wartość (-> aksjologia), doskonałość bytu; w aspekcie moralnym — działanie zgodne z normą moralności;

  w aspekcie gospodarczym — podstawa bytowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO - W ASPEKCIE BYTOWYM

  D., to byt jako przyporządkowany woli, czyli to, ku czemu wola zmierza, do czego dąży, czego pożąda; stanowi transcendentalną właściwość bytu (obok rzeczy, jedności, -> prawdy, piękna i -> sacrum). Każdy byt jest dobry, ponieważ jako byt jest warunkiem koniecznym, przedmiotem i celem wszelkiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /7 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO - W ASPEKCIE MORALNYM

  D. moralne stanowi wynik świadomego i wolnego działania człowieka, zgodnego z obiektywną normą moralności.

  1. Geneza i źródła — U podstaw idei d. moralnego leży przednauk., spontaniczne rozróżnianie czynów ludzkich na „dobre" i „złe", dozwolone i niedozwolone, godne i niegodne człowieka; sens tych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /10 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBREGO PASTERZA MATKA BOŻA

  Tytuł nadawany Matce Bożej dla podkreślenia związków pomiędzy jej rolą w Kościele i pasterskimi funkcjami Jezusa Chrystusa -> Dobrego Pasterza.

  1. Kult - W 1. poł. XVIII w. Izydor z Sewilli (R. de -> Es-quibel OFMCap) pod wpływem swoich objawień zapoczątkował kult MB Pasterki; opracował jego podstawy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /7 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA, Dobra Szlachecka

  Wieś, wzmiankowana na pocz. XV w., była 1880-1945 parafią unicką diec. przemyskiej, od 1934 podlegała apost. administracji Łemkowszczyzny.

  Na miejscu drewnianej cerkwi św. Mikołaja wybudowano 1879 murowaną pod wezw. Podwyższenia Krzyża; obok znajduje się odrestaurowana dzwonnica z XV w. konstrukcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA MARTWEJ RĘKI

  Nieruchomości stanowiące własność kościelnych osób prawnych.Przyjmując wieczystość trwania kośc. osób prawnych i mor., wprowadzono również w prawie kośc. zakaz zbywania nabytych przez nie dóbr materialnych (-> alienacja w prawie kanonicznym).

  W związku z tym w prawodawstwie świeckim zaczęto już w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA WIARA, bona fides

  Usprawiedliwione (choć błędne) przekonanie o zgodności postępowania (działanie lub zaniechanie) z normami prawnymi bądź z zasadami mor. lub zasadami współżycia społ.;

  zakłada istnienie określonego prawa lub stosunku prawnego, w wyniku czego rodzi się przekonanie o niedopuszczaniu się bezprawia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bertram Dodano /09.08.2012 Znaków /3 964

  praca w formacie txt

Do góry