Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DODOMA

  Diecezja w środk. Tanzanii eryg. 25 III 1953 jako sufr. Dar es-Salam; powstała z wikariatu apost. Bagamoyo, utworzonego 10 III 1951 z uprzedniej prefektury apost., która istniała od 1935; działalność mis. wśród plemion Wagogo i Kon-doa-Irangi prowadzą pasjoniści i kapucyni;

  diecezja zajmuje 41 311 km2 i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOCTOR EGREGIE, PAULE

  Hymn w nieszporach święta Nawrócenia Pawła Apostoła (od 1974; w BR pt. Egregie Doctor, Paule w jutrzni i nieszporach); nawiązując do określenia Pawła Apostoła w Dz 9,15, zawiera prośbę do niego o pomoc w doskonaleniu mor. i intelektualnym.

   

  Chev 4791; Karylowski 148; Gladysz 129; LH III 1084.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRZYŃSKI IGNACY FELIKS

  ur. 15 II 1807 w Romanowie (Wołyń), zm. 10 X 1867 w Warszawie, Pedagog i kompozytor.

  Kształcił się najpierw pod kierunkiem ojca; 1825 studiował kompozycję pod kierunkiem J. Elsnera w konserwatorium w Warszawie, a nast. pracował jako nauczyciel muzyki.

  D. jest pierwszym kompozytorem symfonii o tematyce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBROWOLSKI AUGUSTYN SOCist

  zm. 15 VIII 1665 w Paradyżu, Teolog.

  W 1642-65 był przeorem w Paradyżu i administratorem majątków opactwa. Napisał Paradisus eucharisticus in Paradiso Mariano SOCist plantatus (Lb 1652), w którym wyłożył naukę o mszy i jej owocach, Semina paradisi florígera, dotyczące ostatecznego celu człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRZAŃSKI BRONISŁAW

  ur. 10 XI 1898 w Złoczowie (Podole), zm. 27 II 1976 w Warszawie, Prawnik, działacz katolicki.

  Po studiach prawniczych na uniw. we Lwowie uzyskał 1924 doktorat; pracował 1924-25 jako sędzia w Gwoźclżcu, 1925-36 w sądzie apelacyjnym w Poznaniu, a 1936-39 i 1945-62 w Sądzie Najwyższym w Warszawie; 1956...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRY ŁOTR

  Dyzma, w Kościele wsch. Rach, Św., wyznawca, ukrzyżowany na Golgocie razem z Jezusem Chrystusem i zmarły z oznakami skruchy; wzór doskonałego żalu za grzechy, patron więźniów, skazańców i kapelanów więziennych.

  1. Kult — Podstawą kultu D.Ł. jest odpuszczenie mu grzechów przez Chrystusa i obietnica...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /5 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRZECHÓW

  Parafia w dekanacie frysztackim w diecezji przemyskiej. Wieś przekazana 1185 przez Mikołaja Bogorię cystersom koprzywnickim (stworzyli tu swój gosp. ośrodek).

  Drewniany kościół par., wzniesiony przed 1326 (rozebrany 1897), miał słynący łaskami obraz MB Dobrzechowska; neogotycki, z rom. elementami św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRY PASTERZ

  Tytuł nawiązujący do bibl. obrazu pasterza i owiec, przypisany sobie przez -> Jezusa Chrystusa ze względu na jego postawę powsz. miłości zbawczej, wyrażoną najpełniej w odkupieńczej śmierci; w związku z tym dzieło zbawcze Chrystusa, kontynuowane przez Kościół, nazywa się -> duszpasterstwem, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRZENIEWSKI ANTONI OSPĘ

  Imię zak. Marceli, ur. 23 X 1731 w Płocku, zm. 7 VIII 1784 we Włodawie, malarz.

  Do zakonu wstąpił 1757 w charakterze konwersa i 1760 złożył profesję. Malarstwo studiował pod kierunkiem Sz. Czechowicza (1757) i S. Stroińskiego (ok. 1767). Pracował przy współudziale brata, zwł. w paulińskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRY PASTERZ - KULT

  Inspirowany oświadczeniem Jezusa Chrystusa w przypowieści o D.P., stał się od czasów poapost. jednym z przejawów liturgii w roku kościelnym.

  1. Podstawy biblijne — Biblijny obraz pasterza i owiec, odnoszony do króla i jego poddanych (Ez 34,1-10; Za 11,4-14) lub Jahwe i jego narodu (Ps 23,1-4; Ez 34,11-12), ma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /9 314

  praca w formacie txt

Do góry