Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOCTRINA PATRUM de INCARNATONE VERBI

  Zbiór wypowiedzi pisarzy wczesnochrześc. z zakresu -» chrystologii, powstały pod koniec VII lub na pocz. VIII w. (G. Bardý).

  Z uwagi na liczne cytaty z dzieł zaginionych stanowi jedno z najważniejszych źródeł do poznania patrystyki; cz. I (1-31), powstała 660-685 (H.G. Beck), skierowana przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBSZEWICZ TOMASZ JERZY ks.

  ur. 20 XII 1807 w Tryszkach (Żmudź), zm. 11 V 1881 w Żytomierzu, Teolog.

  Po ukończeniu szkoły pijarów w Rosieniach wstąpił do seminarium duch. w Worniach, skąd po roku przeszedł do Seminarium Głównego w Wilnie i po studiach przyjął 1831 święcenia kapł. oraz uzyskał magisterium;

  był wik. przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "DOCUMENTATION CATHOLIQUE"

  Właśc. „La documentation catholique", dwutygodnik wydawany od 1919 przez Maison de la Bonne Presse w Paryżu w celu upowszechniania autentycznych informacji o życiu, nauce i działalności Kościoła.

  Powstał z kumulacji 4 periodyków („Les questions actuelles", „La chronique de la presse", „La revue...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOCENT

  (flac. docens nauczający), Stanowisko lub stopień naukowy samodzielnego pracownika nauki w określonej specjalności w wielu krajach (m.in. w Austrii, Czechosłowacji, NRD, Polsce, RFN) na wyższych uczelniach lub w in. instytucjach nauki, nadawane w zasadzie po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego; przyjęty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /2 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DODD CHARLES HAROLD

  ur. 7 IV 1884 w Wrexham (Nowa Walia), zm. 21 IX 1973 w Oksfordzie, Biblista i filolog.

  Studiował 1902-06 filologię klasyczną, 1907-11 epigrafikę wczesnochrześc, 1908-11 teologię w Oksfordzie; 1912-15 i 1918--19 pracował w duszpasterstwie w kościele kongregacjonali-stów w Warwicku;

  1915-30 wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /2 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOCHTOROWICZ FABIAN SJ

  ur. 20 I 1694 w okolicy Nowogródka, zm. 21 I 1766 w Grodnie, Kaznodzieja królewski.

  Do zakonu wstąpił 1712 i po ukończeniu retoryki uczył 1714--17 w kolegiach jez. w Grodnie i Nieświeżu; po studiach filoz. w Akademii Wil. i uzyskaniu doktoratu oraz teologicznych 1721-25 został nauczycielem wymowy w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÖDERLEIN JOHANN CHRISTOPH

  ur. 20 I 1745 w Windsheim (k. Norymbergi), zm. 2 XII 1792 w Jenie, Ewang. teolog. Był synem pastora; zostawszy w 22 roku życia diakonem, studiował patrologię na uniw. w Altdorfie, gdzie 1772 został profesorem; od 1782 wykładał w Jenie niemal wszystkie dyscypliny teol., głównie egzegezę bibl. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOCIMIUM

  (Escekarahisar k. Afyon w zach. Turcji), Dawne bpstwo w metropolii Amorium w rzym. prowincji Fry-gia Salutaryjska; znanych 4 bpów z IV-IX w.; od pocz. XX w. bpstwo tytuł.; od 1946 bpem tytuł, jest Wacław Majewski, sufr. warszawski.

   

  Quien I 853-854; R. Janin. DHGE XIV 541.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DODGE CITY

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Kansas) eryg. 19 V 1951 jako sufr. Kansas City; terytorium diecezji należało 1850-77 do wikariatu apost. Kansas, 1877-87 do diec. Leavenworth, a 1887-1951 do diec. Wichita; w D. jest Saint Mary of the Plain College, zał. 1952.

  Diecezja zajmuje 59 547 km2 i liczy 217 490 mieszk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOCTOR AETERNUS

  Hymn w laudesach na obchód doktorów Kościoła (od 1971), powstały przed 1971; wyraża uwielbienie Chrystusa, będącego doktorem wiecznym oraz pasterzem świata i nauczycielem przekazującym swoje prawdy ludziom za pośrednictwem doktorów Kościoła; tekst w LH I1132-1133.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt

Do góry