Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOGMAT - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  Mimo braku jakiejkolwiek instancji w Kościołach protest., która by orzekała, w jakie rei. prawdy należy wierzyć, d. i rei. treść nauczania kośc. zawsze zajmowały poczesne miejsce.

  Twórcy reformacji sprzeciwiali się samowolnemu, ich zdaniem, narzucaniu d. przez papieży — M. Luter upatrywał w tym dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /7 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOERING JAN ks.

  ur. 2 V 1850 w Chełmnie, zm. 19 IX 1919 w Trzebnicy, Działacz społ., literat.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Pelplinie przyjął 1874 święcenia kapł. i z powodu Kulturkampfu podjął pracę duszpast. w Paryżu; utrzymywał tu kontakty z emigracją pol. i głosił patriotyczne kazania w Montmorency...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATIKOS

  (gr. dogma opinia, sąd), Hymn o charakterze chrystologicznym sławiący Matkę Bożą w tajemnicy wcielenia i zjednoczenia 2 natur w osobie Syna Bożego; podkreśla jedność dogmatu o macierzyństwie Bożym i hipostatycz-nej unii. D. występują w oficjum godzin kan. (-> horologion) i stanowią najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGELIS POVILAS

  ur. 22 1 1877 w Kniebioniai (Żmudź), zm. 3 XI 1949 w Kownie, Działacz rel.-społ., publicysta.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Kownie przyjął 1899 święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie; internowany za odmowę nauczania religii w szkole w języku ros., przebywał 1902-04 w klasztorze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATÓW EWOLUCJA

  Stopniowy rozwój pojmowania objawionych przez Boga nadprzyrodzonych prawd wiary (-» dogmat), zawartych w Piśmie św. oraz głoszonych przez -» nauczycielski urząd Kościoła, a także proces ich wyjaśniania, uściślania i formułowania; należy do zakresu badań dogmatyki i wchodzi w skład -» dogmatów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGIEL DOMINIK SchP

  Imię zak. Maciej, ur. 6 VIII 1715 w Gembulach (k. Lidy), zm. 24 II 1760 w Warszawie, historyk prawa.

  Do zakonu wstąpił w Lubieszowie i 1732 złożył profesję; był wychowawcą syna litew. marszałka nadwornego Ignacego Scy-piona del Campo, z którym 1744-47 przebywał w Lipsku i Paryżu, gdzie pogłębiał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATÓW EWOLUCJA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Dogmat, jako sąd Kościoła o rzeczywistości objawionej, wyraża prawdę obiektywną i absolutną pochodzącą od Boga, która pozostając co do swej istoty niezmienna, zyskuje pełniejszy i bogatszy wyraz dzięki sukcesywnemu przechodzeniu od wyrażeń konkretnych i popularnych, typowych dla Biblii, ku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /18 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DODWELL HENRY Starszy

  ur. X 1641 w Dublinie, zm. 7 VI 1711 w Shottesbrooke (hrabstwo Berk), Anglik, teolog, klasyk i historyk, ojciec Henry Młodszego.

  Od 1656 studiował w Trinity College w Dublinie; 1674 przybył do Londynu, gdzie zaprzyjaźnił się z W. Lloydem, późniejszym bpem Worcesteru; 1688-91 był prof, historii na uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBSZEWICZ BENEDYKT SJ

  ur. 12 III 1722 na Żmudzi, zm. po 1794, Filozof.

  Po wstąpieniu 1739 do zakonu odbył studia filoz. w Nowogródku (1744-47) i teol. w Akademii Wil. (1748-52) oraz przyjął 1751 święcenia kapł.; uczył matematyki w kolegiach jez. w Kro-żach i Wilnie, a 1758-61 był prof, matematyki i filozofii oraz 1764-74...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DODONA, Dodone

  Miejscowość w pn.-zach. Grecji (Epir), archaiczna wyrocznia gr. przy sanktuarium Zeusa Najosa (zw. też Peläzgijskim) oraz bpstwo staroż. w metropolii Nikopolis w rzýnr. prowincji Epir Stary.

  Wyrópznia, uważana dotychczas za najstarszą w Grecji, wspomniana przez Homera (Iliada XVI, 233-235; Odyseja XIV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 404

  praca w formacie txt

Do góry