Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOGMATYKA - TENDENCJE

  Proces humanizacji treści objawienia Bożego, podanej w zdaniach i sądach ludzkich, następował w określonym środowisku kulturowym pod wpływem stosowania najodpowiedniejszych w tym czasie metod badawczych; wpłynęło to na ukształtowanie się w ramach teologii odrębnej dziedziny wiedzy, której zadaniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /9 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKSOGRAFOWIE

  (gr. doksa opinia, grafe przedstawienie), Nazwa historyków filozofii gr., którzy w swych opracowaniach ograniczali się do przedstawienia poglądów różnych filozofów na poszczególne problemy dociekań filoz. (-> historiografia filozoficzna).

  Inicjatorem tego typu przedstawień był Arystoteles, który niemal...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYCZNY FAKT

  Istnienie określonego wydarzenia lub poglądu nie zawartego w treści objawienia Bożego, ale nieomylnie stwierdzonego i ogłoszonego przez nauczycielski urząd Kościoła w celu zachowania integralności depozytu wiary (aspekt doktrynalny) oraz ->- jedności w procesie samo-urzeczywistniania się Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMAT

  (gr. opinia, nauka, sąd, uchwała, dekret), Doktryna zawarta w objawieniu Bożym, przekazywana przez -» nauczycielski urząd Kościoła w powszechnym nauczaniu zwyczajnym lub uroczystym ( dogmatyczna definicja), na -> soborze powszechnym (soborowa definicja), a także ogłaszana uroczyście (-> ex cathedra) przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATÓW EWOLUCJA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  Dostrzeżono problem e.d. głównie w związku z ogłoszeniem przez Kościół kat. prawd o -» niepokalanym poczęciu NMP, prymacie papieża i -> nieomylności papieża oraz o wniebowzięciu NMP.

  Ogół teologów prawosł. przeciwstawia się kat. koncepcji e.d., zarzucając jej nawrót do witalnych prób poznania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /9 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMAT - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  W pierwszych wiekach chrześcijaństwa terminem d. określano nakazy prawne, opinie szkół filoz. i zasady ludzkiego działania, a także naukę -> Jezusa Chrystusa i -Dwunastu, rozumiejąc ją łącznie z normami życia mor. ; d. oznaczał po prostu „doktrynę", a dopiero od IV w. coraz wyraźniej — prawdę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /14 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATÓW HISTORIA

  Dział teologii dogmatycznej (-> dogmatyka), którego przedmiotem jest historyczny proces rozumienia treści objawienia Bożego wraz z jego słownym wyrazem w zwyczajnym i uroczystym nauczaniu Kościoła (-» dogmatów ewolucja).

  H.d. nawiązuje do późniejszych czasowo ksiąg Pisma Św., które zawierają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /9 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMAT - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  Pojęcie d. jest ściśle związane z -» pneumatologią, nauką o -> Tradycji, teologią soborów i nieomylnością całego Kościoła; jego specyfika polega przede wszystkim na zachowaniu wczesnochrześc. koncepcji o nierozerwalnym związku d. z liturg. życiem Kościoła.

  Zgodnie z tradycją Kościoła prawosł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /13 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DODWELL HENRY Młodszy

  ur. 1700 w Shottesbrooke (hrabstwo Berk), zm. 1784, deista, Syn Henry Starszego.

  Kształcił się w Magdalen Hall w Oksfordzie, a od 1726 studiował prawo na tamt. uniwersytecie; sławę zjednał mu wyd. bezimiennie pamflet Christianity not Founded on Argument (Ox 1742), w którym utrzymywał, że akceptacja przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYCZNA DEFINICJA

  Formuła dogmatyczna, zdanie wyrażające treść wiary, podane przez -» nauczycielski urząd Kościoła w sposób normatywny, ogłoszone na -> soborze lub przez -> papieża (-» ex cathedra) w łączności z kolegium bpów (-» episkopat).

  1. Historia — D.d. powstawały najczęściej w związku z konfrontacją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /4 228

  praca w formacie txt

Do góry