Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOM, don

  (łac. dominus pan), Używany w krajach rom. od XI w. honor, tytuł -> duchownych — dom we Francji, Belgii, Portugalii, Anglii (od XVII w.), don w Hiszpanii i Włoszech;

  pierwotnie stosowany na określenie członków (zwł. opatów) zakonów mniszych (benedyktynów i kartuzów), obecnie w formie dom określa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM BOŻY

  Miejsce religijnego kultu o architektonicznie zamkniętej przestrzeni, zw. świątynią ; występuje pod odmienną nazwą, utrwaloną tradycyjnie dla niektórych religii lub ważniejszych wyznań, np. -> pagoda w buddyzmie, synagoga w judaizmie, kienesa u karaimów, meczet w islamie, cerkiew i sobór (-> cerkiew) w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM KATOLICKI, dom parafialny

  Miejsce przeznaczone do pozaliturgicznych funkcji duszpasterskich oraz na zebrania organizacji kościelnych; często też jest siedzibą biura parafialnego.

  D.k. budowano już w końcu XIX w. ; koncentrowano w nich kulturalno-religijne życie parafii (zebrania, wykłady, dyskusje, sztuki teatralne, filmy rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÖLGER FRANZ JOSEPH

  ur. 18 X 1879 W Sulzbach n. Menem (Bawaria), zm. 17 X 1940 w Schweinfurcie (k. Würzburga), Historyk Kościoła.

  Po studiach teol. w Würzburgu przyjął 1902 święcenia kapł. oraz specjalizował się i doktoryzował 1904 z historii dogmatów, a 1906 habilitował na podstawie pracy Das Sakrament der Firmung (W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKTRYNARZE

  Męskie zgromadzenie zakonne, powstałe w XVI-XVII w., realizujące nauczanie ludu prawd wiary chrzęść w myśl zaleceń Soboru Trydenckiego; nazwę d. przyjmowały niekiedy wspólnoty ewangeliczne zakładane w XIX w. pełniące również świeckie zadania dydaktyczne.

  1. D. z Rzymu, Dottrinari di Roma — wyłonili...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /10 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOLORYZM

  (łac. dolor ból, cierpienie), Nurt duchowości (etycznej i rei.) odznaczający się tendencją do zadawania sobie bólu (fiz. lub psych.) bądź jego akceptacji w celu osiągnięcia moralnej -»• doskonałości (II) i -* pełni eschatycznej ; wynika z neg. postawy wobec wartości -+ ciała ludzkiego, a także wobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /4 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOLICHE, Dolik

  (Tell Duluk k. Gaziantep w pd. Turcji), Dawne bpstwo w metropolii Hierapolis w rzym. prowincji Syria Eufratyjska, istniało już na pocz. IV w. ; znanych 8 bpów do 532; od końca VIII w. do końca XI w. było tu monofizyc-kie bpstwo, a w XI w. także monaster; od XVI w. bpstwo tytularne.

   

  R. Janin, DHGE XIV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENT

  (łac. documentum), Stwierdzenie określonego -> faktu prawnego (np. obraz, film, pismo) lub pisemny ślad działalności prawnej. Jest koniecznym warunkiem ważności aktu prawnego (kan. 694 § 2, 1017 § 1, 1740 § 2), a ponadto służy jako środek dowodowy w postępowaniu sądowym (kan. 1812) lub pozasądowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOLIŃSKI LEON OFMCap

  Imię chrzestne Stefan, ur. 17 VIII 1833 w Krakowie, zm. 12 VII 1890 tamże, kaznodzieja, działacz zakonny.

  Do zakonu wstąpił 1852 w Warszawie; po studiach filoz.--teol. w seminarium zak. przyjął 1858 święcenia kapł.; 1862-64 był kapelanem więźniów polit, w Cytadeli Warsz.; nast. przeniósł się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOL

  Dawne bpstwo w pn.-zach. Francji (Bretania), zał. w VI w., początkowo opactwo, którego założyciel św. Samson (zm. ok. 565) został pierwszym bpem;

  850-1199 D. było abpstwem dla Bretanii z sufraganiami Aleth (Aletum), Saint-Brieuc, Tré-guier, Léon, Quimper i Vannes; później zostało podporządkowane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt

Do góry