Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOMAŠKA MIKŁAWS SOCist

  Pseud. Usan, imię zak. Romuald, ur. 28 VII 1869 w Koslowie (k. Budziszyna), zm. 2 VII 1945 w Worklecach (k. Kamjenca), pisarz górnołużycki.

  Uczęszczał do gimnazjum w Pradze; 1891 wstąpił do zakonu w Oseku (pn. Czechy) i po studiach teologii i orientalistyki w Litomierzycach przyjął 1896 święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMAŃSKI BOLESŁAW ks.

  ur. 14 I 1872 w Przytarni (k Chojnic), zm. 21 IV 1939 w Berlinie, Działacz nar. i społ.-polit. na Pomorzu Zach. i w Niemczech.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Pelplinie i na uniw. w Munster przyjął tamże 1895 święcenia kapł. i 1897 uzyskał doktorat z filozofii na podstawie rozprawy Die Lehre des...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /9 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMARADZ

  Parafia w dekanacie brzozowskim w diecezji przemyskiej. Wieś, lokowana 1349, została nadana 1384 przez królową Węgier Marię na uposażenie bpstwa przem. ; na pocz. XV w. D. otrzymał prawa miejskie, które wkrótce utracił.

  Kościół par. św. Mikołaja istniał już 1359; obecny, drewniany, o konstrukcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMARADZKI JÓZEF SJ

  ur. 19 III 1689 w Małopolsce, zm. 23 II 1765 w Jarosławiu, Reformator szkolnictwa.

  Do zakonu wstąpił 1705; po studiach filoz. w Kaliszu (1707-10) i teol. w Krakowie (1714-18) przyjął 1717 święcenia kapł.; wykładał w seminariach jez. 1719-26 filozofię w Kaliszu i Poznaniu, a 1726-36 teologię we Lwowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM PRACY, dom roboczy, dom zarobkowy i opieki, dom przytułku i pracy

  Instytucja o charakterze dobroczynnym, organizowana dla zapewnienia pracy osobom nie mającym jej czasowo, o zmniejszonych możliwościach pracy (kalekom) lub nie mogącym pracować w pełni ze względu na wiek. D.p., zakładane zwł. w XVIII i XIX w. w wielu krajach Europy Zach. (Anglia, Niemcy, Holandia) oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /4 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM ZAKONNY

  Nazwa wspólnoty złożonej z kanonicznie określonej liczby osób, złączonych więzami duchowymi (-*• rady ewangeliczne), prawnymi (->• profesja zakonna, -*• przyrzeczenia) i apost., pod władzą przełożonego; stanowi najmniejszą adm. jednostkę zakonu lub kongregacji zak.; nazwą tą określa się także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /6 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOLSK

  Parafia w dekanacie śremskim w archidiecezji poznańskiej. Pierwsza wzmianka o D. (wsi abpów gnieźn., a od poł. XIII w. do 1798 bpów pozn.) pochodzi z 1136; prawa miejskie otrzymał 1359 i wtedy zapewne przeniesiono parafię ze wsi Banie do D.

  Kościół par. św. Michała Archanioła wzniesiono w D. przed 1363;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMANIEW

  Parafia w dekanacie poddębickim w diecezji łódzkiej. Wieś należąca do uposażenia abpów gnieźn. została wymieniona po raz pierwszy 1136 w bulli pap. Innocentego II.

  Parafię erygował abp Jarosław Bogoria w 2. poł. XIV w. ; murowany kościół par. św. Floriana w stylu późnogot. wzniesiono na pocz. XVI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  D.O.M.

  Inicjały dedykacji „Deo óptimo maximo" („Bogu najlepszemu i najwyższemu") lub „Deo omnipotenti magno" („Bogu wielkiemu i wszechmocnemu"), występującej na świątyniach, grobowcach i epitafiach chrzęść, w odrodzeniu na wzór umieszczanego przez Rzymian na świątyniach skrótu I.O.M. („Iovi óptimo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMANOWSKI JAN bp.

  ur. ok. 1496 w Domanowie k. Brańska (Podlasie), zm. przed 3 XI 1563 w Wilnie.

  Studia prawnicze ukończył we Włoszech; 1524 zoffał prob, w Iwju, 1526 kanclerzem bpa wil. Jana, 1528 kanonii em wił., 1529 prob, katedry, 1531 oficjałem i wik. generalnym; był współtwórcą I statutu synodalnego (1526); 1531...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt

Do góry