Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOMINIKAŃSKI RYT

  Obrządek powstały w średniowieczu w zakonie -*• dominikanów, stanowiący jedną z form -> rzymskiej liturgii.

  1. Początkowo dominikanie dostosowywali się do lokalnych form liturg., co wpłynęło na różnorodność rytów w poszczególnych domach zak.; w celu ich ujednolicenia kapituła gen. w Bolonii (1244)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /5 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMOWY KOŚCIÓŁ

  Małżeństwo i rodzina realizujące specjalne posłannictwo chrześcijańskie, wynikające z sakramentu -*• małżeństwa, oznaczające i urzeczywistniające -»• Kościół, a także miejsce kultu liturg. w okresie wczesnochrześcijańskim.

  1. Wspólnota— K.d. ma swe potwierdzenie w pismach NT; w wyniku spotkania z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /7 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIS, Gospodnetić MARKANTUN de

  ur. 1560 w Rab (Chorwacja), zm. 8 IX 1624 w Rzymie, Działacz kośc, teolog i pisarz.

  Kształcił się na wyspie Rab, a później w jez. Kolegium Chorw. w Loreto; po ukończeniu studiów w Padwie wstąpił do jezuitów. Wykładał w kolegiach w Weronie i Padwie matematykę, nast. był prof, retoryki, logiki i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /6 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMU POŚWIĘCENIE

  Obrzęd liturgiczny związany z wizytą duszpasterską z okazji większych świąt, zwł. Bożego Narodzenia (-+ kolęda), lub w początkowym okresie zamieszkania w nowo zbudowanym domu.

  P.d. w celu uproszenia błogosławieństwa Bożego dla jego mieszkańców jest praktykowane w wielu religiach; znano je w ST...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /3 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMIŃCZAK STANISŁAW ks.

  ur. 15 VI 1880 w Zdołbunowie (Wołyń), zm. 5 IX 1936 w Paryżu, Filozof.

  Po studiach teol. w Żytomierzu (1897-1901) i Akademii Duch. w Petersburgu (1901-05) przyjął 1904 święcenia kapł. i rozpoczął studia filoz. w Lo wan i urn, uwieńczone 1907 doktoratem; 1908-19 był prof, seminarium duch. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DONACJA KONSTANTYNA, darowizna Konstantyna, Constitutum Constantin!

  Falsyfikat potwierdzający prawny tytuł władzy papieży na terenie byłego cesarstwa zach. (-»• cesarstwo III 1).

  Czas powstania d.K. jest sporny; większość opinii przemawia za okresem 750-850; wcześniejsza data jest wykluczona, choć dokument nawiązuje do znanej już ok. 500 legendy św. Sylwestra;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /4 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMNIEMANIE

  Presumpcja prawna, sposób rozumowania oparty na rachunku prawdopodobieństwa co do następstwa faktów lub przyjęcia pewnego faktu za udowodniony na podstawie in. faktów oczywistych; takie znaczenie leży najczęściej u podstaw d. jako konstrukcji prawnej. W prawie kan. i prawie pol. (wzorowanych na prawie rzym.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /3 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Na prawie pap. lub diec, w większości agregowane do dominikanów, zapoczątkowane w końcu XVII w., rozwijały się szczególnie w XIX i XX w.

  Większość d. zajmuje się kat. wychowywaniem i kształceniem dziewcząt, pielęgnacją chorych i pracą mis. ; często powstawały w wyniku łączenia się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /52 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP) - W POLSCE

  Do Polski przybyli d. z inicjatywy » Iwona Odrowąża, który ok. 1220-21 wysłał grupę kapłanów krak. z Jackiem Odrowążem do nowicjatu d. w Bolonii; po rocznej formacji zak. powrócili oni do kraju i ok. 1222-23 otrzymali kościół Św. Trójcy w Krakowie; 1225 na czele d. stanął Gerard z Wrocławia (przybyły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /17 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP) - DUCHOWOŚĆ

  Formowała się u d. na bazie głównej idei zakonu kazn. — ewangelicznego apostolatu słowa.

  Podstawowe jej zasady wytyczył Dominik Guzmán pod wpływem lektury NT (zwł. Ewangelii Mateusza i Listów Pawła Apostoła) oraz Collationes patrum Jana Kasjana, a także osobistych doświadczeń w Pálenci (wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /12 088

  praca w formacie txt

Do góry