Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Umożliwianie łączności z praktyką pedagogiczną

  Użyteczność badań eksperymentalnych w pedagogice uzasadnia również to, iż stwarzają one badaczowi możliwość pozostawania w bezpośredniej łączności z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną. Jakie ma to znaczenie zarówno dla unowocześnienia pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobliwe cechy osoby oceniającej

  Na osobiste cechy osoby oceniającej, które w niemałym stopniu przyczyniają się do popełniania przez niąbłędów przy ocenie, skład'ają się m.in. jej niedomagania w koncentracji uwagi oraz w poprawnym spostrzeganiu i zapamiętaniu tego, co jest istotne z punktu widzenia przeprowadzanych badań. Źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ułatwianie innowacji pedagogicznych

  Badania eksperymentalne stanowią nierzadko także cenne źródło inspiracji dla dalszych innowacji, dotyczących unowocześnienia działalności dydaktyczno-wychowawczej. Otóż weryfikowany pomysł rodzi często dalsze pomysły i nasuwa cały szereg problemów otwartych, wymagających dodatkowych badań. W ten...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troska o trafność i rzetelność skal ocen

  Wprawdzie zakłada się w skalach ocen względną trafność i rzetelność, błędem byłoby jednak zaniedbywanie podnoszenia ich wartości poznawczej poprzez nadanie im charakteru narzędzi bardziej wiarygodnych. Istnieją różne sposoby zwiększania trafności i rzetelności skal ocen. O niektórych już...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złożoność i uciążliwość badań eksperymentalnych

  Eksperyment pedagogiczny jest niewątpliwie metodą badań nadzwyczaj złożoną i uciążliwą. Złożoność jego polega przede wszystkim na konieczności uwzględnienia zarówno zmiennych niezależnych, jak i zależnych i pośredniczących oraz na właściwym doborze grup eksperymentalnych i kontrolnych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowywanie osób oceniających

  W zapobieganiu błędów w ocenianiu — oprócz uświadomienia ich sobie oraz troski o ich trafność i rzetelność — dopomaga również odpowiednie przygotowywanie osób do udziału w badaniach za pomocą skal ocen. Pewnym krokiem w tym kierunku jest zasygnalizowane wcześniej uświadomienie osób objętych badaniami...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błąd generalizacji i stereotypu

  Niewątpliwie często spotykanym błędem przy ocenianiu jest błąd generalizacji. Polega on na skłonności osoby oceniającej do zbytniego uogólniania w dokonywaniu ocen. Praktycznie wyraża się to w tendencji do oceniania wszystkich cech danej osoby w podobny sposób. Przyczyną tego zjawiska jest ogólne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dorównywanie założeniom metodologii nauk przyrodniczych

  Jedno z podstawowych zastrzeżeń, stawianych badaniom eksperymentalnym, dotyczy zbyt mechanicznego przenoszenia na grunt pedagogiki schematów lub kanonów obowiązujących w naukach przyrodniczych, zwłaszcza w fizyce, chemii i biologii. Słusznie podkreśla się, że eksperymenty pedagogiczne nie są w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY

  Metodą najbardziej obiecującą w badaniach pedagogicznych jest z pewnością eksperyment, nazywany często eksperymentem pedagogicznym. Pomimo to

  — zwłaszcza w ostatnich latach — nie cieszy się on zbyt wielką popularnością

  i stosowany jest raczej opornie. Składa się na to kilka przyczyn. Jednąz nich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błąd łagodności i tendencji centralnej

  Często przy ocenianiu popełniany jest także błąd łagodności niezależnie od ocenianej cechy. Przejawia się w tendencji do stawiania wszystkim szacowanym osobom zawyżonych ocen. Błąd ten popełniają często nauczyciele w stosunku do uczniów, których znają od dłuższego czasu. Psychologowie tłumaczą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 494

  praca w formacie txt

Do góry