Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DORIA NICCOLÒ ÖGD

  Imię zak. Mikołaj od Jezusa i Maryi, ur. 18 V 1539 w Genui, zm. 9 V 1594 w Alcalá de Henares, reformator zakonu.

  Przybywszy jako przedstawiciel domu handlowego z Genui do Hiszpanii, pod wpływem Teresy Wielkiej wstąpił 1577 do zakonu; po złożeniu ślubów (1578) został przeorem w Sewilli, a 1579 w Pastranie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROSŁY - KATECHEZA

  Działalność Kościoła o charakterze dy-daktyczno-wychowawczym, kierowana do d. z uwzględnieniem ich aktualnych potrzeb, mentalności oraz sytuacji kulturowej, społ. i rei. ; ma na celu inicjowanie wiary i jej rozwój ku wierze dojrzałej, wyrażającej się w odpowiedzialnym realizowaniu -» apostolatu (IV);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /33 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORIA - DERNAŁOWICZ HALINA

  ur. 7 X 1896 w Rohyni (k. Kołomyi), zm. 16 X 1980 w Laskach (pod Warszawą), Działaczka katolicka.

  Po kursie społ. w Young Women Christian Association (1920) i roku studiów w szkole gosp.-społ. w Laecekan (pod Brukselą) pracowała w tej organizacji (przekształconej w Stow. Młodych Kobiet), a także w Stow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROSŁY - STATUS PRAWNY

  D. jest w prawie osoba fiz., mająca pełną zdolność do czynności prawnych (o charakterze zarówno prywatnym, jak i pubi.), którą w myśl obowiązującego prawa nabywa przez uzyskanie pełnoletności ; ograniczeniom podlegają w zasadzie jedynie umysłowo chorzy i marnotrawcy, pozbawieni częściowo lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /7 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORNER ISAAK AUGUST

  ur. 20 VI 1809 w Neuhausen ob Eck (Wirtembergia), zm. 8 VII 1884 w Wiesbaden, Ewang. teolog.

  Po studiach filoz. i teol. w Tybindze, gdzie zaprzyjaźnił się z F.Ch. Baurem, uzyskał 1836 doktorat i 1838 został prof, teologii; wykładał w Tybindze, a nast. w Kilonii, Królewcu (1840-47), Bonn, Getyndze, a 1862-83...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORDRECHCKI SYNOD

  Synod ewangelickoreformowanego Kościoła odbyty w Dordrechcie (Holandia) w okresie od 13 XI 1618 do 19 III 1619.

  Przygotowany przez niderl. władze państw., był wynikiem nasilających się rozbieżności doktrynalnych i eklezjalno-politycz-nych we wspólnotach protest.; wzięło w nim udział 26 przedstawicieli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORA

  (Tantura k. Haify w Izraelu), Bpstwo staroż. ; miasto zał. w XIV w. prz.Chr. przez Kananejczyków, później opanowane przez Izraelitów, często wspominane w ST (np. Joz 11,2; 1 Mch 15,11);

  zdobyte 63 prz.Chr. przez Rzymian. W V w. w D. istniało bpstwo, podległe metropolii Cezarea Palestyńska; bpi gr. znani z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORDA JAN SJ

  ur. 31 VIII 1891 w Leszniowie k. Brodów (Ukraińska SRR), zm. 14 XI 1971 w Krakowie, Filozof.

  Do zakonu wstąpił 1906 w Starej Wsi (k. Brzozowa); studiował filozofię w Nowym Sączu i Krakowie (1912-15), matematykę i fizykę na uniw. Jana Kazimierza we Lwowie (1916-18, 1922-23) i teologię w Krakowie (1918-22);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DONNE, Dun, Dunne JOHN

  ur. 1573 w Londynie, zm. 31 III 1631 tamże, Ang. poeta i kaznodzieja.

  Pochodził z kat. rodziny kupieckiej; kształcił się w Oksfordzie, Cambridge i Londynie. Podróżował po Europie, brał udział w wyprawach morskich Roberta Devereux Essexa (1567-1601) przeciwko Hiszpanii (1596-97). Pełniąc funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /3 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DONUS, Domnus

  zm. 11 IV 678 w Rzymie, Papież od 2 XI 676, syn rzymianina Maurycego.

  Za pontyfikatu D. Reparatus, abp Rawenny, uznał zwierzchnictwo Rzymu, kładąc kres schizmie rozpoczętej przez jego poprzednika Maurusa, a patriarcha Teodor wysłał list do D. deklarujący powrót do jedności, w wyniku czego nawiązano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt

Do góry