Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOROTEUSZ z GAZY Św.

  ur. ok. 500, zm. ok. 560-580, Mnich, pisarz ascetyczny.

  Wstąpił do klasztoru w Seridon (k. Gazy), gdzie pod kierunkiem Barsanufiusza i Jana Proroka zaprawiał się do życia monastycznego; na ich polecenie założył przy klasztorze szpital, którego został kierownikiem; po śmierci mistrzów (ok. 540) stanął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROSTORUM, Dorostolus, Dristra

  (Silistria w pn.-wsch. Bułgarii), Bpstwo staroż. w metropolii Marcjanopolis w rzym. prowincji Mezja Dolna; znanych 3 bpów (Dazjusz umęczony 284-305 oraz 2 bpów z 431 i 457).

  Od XI w. metropolia prawosł. Dristra podlegała patriarchatowi w Konstantynopolu, a od 1870 była bpstwem należącym do autokefalicznego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROTA Św.

  Dziewica i męczenniczka z III w., patronka ogrodników, kwiaciarzy, górników, matek; zaliczana do -* czternastu wspomożycieli; w MartRom święto 6 II.

  I. ŻYCIE i KULT - wg legendarnej Passio (BHL 2321, 2323-2325) pochodziła z Cezarei Kapadockiej, gdzie podczas prześladowań chrześcijan za ces. Dioklecjana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /10 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROSŁYCH DUSZPASTERSTWO

  Działalność zbawcza w odniesieniu do dorosłych (-* duszpasterstwo), prowadzona w instytucjach kośc. (głównie w parafiach) i grupach nieformalnych, zgodnie z psychofiz. strukturą oraz sytuacją kulturową -»• dorosłego (I).

  Wyraża najpełniej osobowy i wspólnotowy charakter duszpasterstwa, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /11 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROBIS ANDRZEJ CM

  ur. 23 XI 1815 w Żabikowie (k. Zambrowa), zm. 8 V 1883 w Sejnach, Historyk Kościoła i liturgista.

  Do zgromadzenia wstąpił 1832 w Warszawie, gdzie studiował teologię, a 1838 w Garbowie (k. Lublina) przyjął święcenia kapł.; wykładał teologię i historię Kościoła w seminariach duch. w Płocku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /2 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROSŁY

  Człowiek po osiągnięciu szczytowej granicy rozwoju fiz. (aspekt biol.) oraz odpowiedniego poziomu dojrzałości intelektualnej i emocjonalno-dążeniowej, które umożliwiają mu rozwiązywanie podstawowych problemów życiowych i decydowanie o sobie (aspekt psychol.) oraz samodzielne uczestnictwo w życiu społ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORÉ GUSTAVE

  ur. 6 I 1832 w Strasburgu, zm. 23 I 1883 w Paryżu, Grafik, malarz i rzeźbiarz, ilustrator książek.

  D. debiutował jako samouk w humorystycznych dziennikach „Journal pour rire" i „Journal amusant" (1847) oraz „Carica-ture" (1848), umieszczając w nich litografie o tematyce rodzajowej; od 1852 zajął się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /2 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROSŁY - STRUKTURA

  D. charakteryzuje się m.in. warstwą bio-logiczno-seksuałną, motywacyjno-dążeniową, systematyzacją przekonań i określoną hierarchią wartości.

  1. W okresie dojrzałości różnice między płciami stają się wyraźne, co wynika nie tylko z odmienności biol., ale także z odrębnych ról wyznaczonych w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /11 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORÉ HENRI SJ

  ur. 4 VTII 1859 w Bessésur-Braye (pn.--zach. Francja), zm. 4 XII 1931 w Szanghaju, Misjonarz.

  Po studiach filoz.-teol. wstąpił do zakonu w Aberdowey (zach. Walia) i przyjął 1882 święcenia kapł.; od 1886 był misjonarzem w Chinach (prow. Ciangsu i Anhuej); jest autorem Recherches sur les superstitions...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROSŁY - KSZTAŁCENIE i WYCHOWANIE

  Jako zjawisko masowe w zastosowaniu do d. pojawiło się z końcem XVIII w. (franc, fizjokratyzm, postulujący stanową oświatę wieśniaków) i rozwijało się w epoce napoleońskiej (np. szkółki żołnierskie w legionach pol.).

  W Anglii pierwszą szkołę dla d. założyli 1798 kwakrzy w Nottingham; w XIX w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /12 925

  praca w formacie txt

Do góry