Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOUMÉ

  Diecezja we wsch. Kamerunie, sufr. Jaundé, eryg. 14 IX 1955 z istniejącego od 3 III 1949 wikariatu apost.; zajmuje 108 787 km2 i liczy 366 230 mieszk., w tym 89 280 katolików, 24 parafie, 9 księży diec. i 46 zak., 70zakonników, 91 sióstr.

   

  AAS 48(1956) 113-119; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIE

  Empiria, percepcja, świadoma czynność uzyskiwania informacji o jakimś przedmiocie przez jego bezpośrednie i naoczne ujęcie, a także rezultat poznawczy tej czynności, sformułowany w postaci sądu lub zdania empirycznego (-> empiryzm); potocznie — doznawanie, przeżywanie lub podleganie próbom i ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /5 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIE MISTYCZNE

  Proces lub stan o charakterze afektywno-intelektualnym, w którym mistyk (mistyka) jest przekonany o bezpośrednim kontakcie i obecności Boga, jego działania i zjednoczenia z nim w swej duszy; należy do kategorii doświadczenia religijnego.

  Na istnienie d.m. wskazuje obietnica Chrystusa objawienia samego siebie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /10 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIE RELIGIJNE

  Proces bezpośredniego uzyskiwania informacji (doświadczenie) o religijnej rzeczywistości (religia); odnosi się do rei. aktów, stanów, zachowań, a także do ich wytworów oraz przedmiotów odniesienia (np. Bóg, bóstwo), których syntezą jest -sacrum; bywa częste utożsamiane z -> przeżyciem religijnym lub z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /19 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONAŁOŚĆ - W FILOZOFII

  D. zazwyczaj wiązano z postacią lub czynnikiem bytu, uważanym za podstawowy. Wg Parmenidesa jest nim nieskończoność, wg Platona — zupełność, tożsamość i niezmienność, wg Arystotelesa — akt-forma, a wg Tomasza z Akwinu — akt-istnienie; R. Descartes uważał d. za atrybut bytowości, a B. Spinoza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /3 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOUAI

  Łac. Duacum (pn.-wsch. Francja), ważny ośrodek życia religijnego i formacji duchowieństwa angielskiego, przeznaczonego do rekatolizacji Wysp Brytyjskich.

  Miasto, powstałe w X w. na miejscu osady z czasów rzym., w XIII w. liczyło 6 parafii, w tym 2 kolegiaty (św. Amata, eryg. prawdopodobnie w XI w., i św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /3 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONAŁOŚĆ - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  D. jest celem, którego osiągnięcie stanowi pełne urzeczywistnienie powołania człowieka dzięki dojściu do pełni postępowania i bytowania.

  1. W Starym Testamencie — ideę d. wyrażano różnymi terminami (np. hebr. mikloth, shalem, tamim, gamar; w LXX — teleiosis, teleios, artios, akribeia), które oznaczały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /5 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONAŁOŚĆ

  Akt lub najwyższy stopień bytu, czyli poziom jego zaktualizowania, oraz -» wartość lub jej posiadanie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORYLEUM, Dorylaeum

  Gr. Dorylaion (obecnie Eskisehir w zach. Turcji), dawne bpstwo w metropolii Synnada Frygij-ska w rzym. prowincji Frygia Salutaryjska; powstało prawdopodobnie w III w., a upadło w XIII lub XIV w.; znanych 8 bpów z IV-IX w.;

  1097 w okolicy D. krzyżowcy pod dowództwem Godfryda z Bouillon odnieśli zwycięstwo nad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROTEUSZ z MYTILENE

  Abp unicki, zm. ok. 1444, zwolennik unii na Soborze Flor. (-> Florencki Sobór).

  Jako metropolita Mytilene na Lesbos (od 1422) brał 1430 udział w pracach Świętego Synodu; początkowo był przeciwnikiem unii kośc. ; 1438-39 uczestnicząc w Soborze w Ferrarze i Florencji wraz z -> Bessarionem wyjaśniał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /1 248

  praca w formacie txt

Do góry