Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DRASKI, Drascius ADAM JACEK ks.

  ur. w końcu XVI w., zm. 4 XII 1648 w Krakowie, Retor, filozof, teolog.

  Po studiach w Akademii Krak. uzyskał 1611 bakalaureat i 1618 magisterium z filozofii oraz przyjął święcenia kapł.; ok. 1644 otrzymał również bakalaureat teologii; 1619-22 wykładał w Akademii Lubraóskiego w Poznaniu; po powrocie do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMA

  Metropolia prawosł. w pn.-wsch. Grecji (Macedonia); bpstwo D. należące do metropolii Filippi zostało 1317 abpstwem, a w końcu XIV w. połączono je z Filippi; 1882 usamodzielnione jako metropolia; metropolita D. tytułuje się egzarchą Macedonii.

   

  R. Janin, DHGE XIV 784-786.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRACH DAVID PAUL

  ur. 6 III 1791 w Strasburgu, zm. I 1865 w Rzymie, Hebraísta, pisarz religijny.

  Uczył się w szkołach talmudycznych w Edenfor i Bischheim, po czym został wychowawcą w szkołach talmudycznych w Ribeauville i Colmar (1810) oraz rabinem w Paryżu; pod wpływem przyjaciół katolików (m.in. ks. J. Fontanelle'a) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT LITURGICZNY

  Gatunek dramatyczny powstały w średniowieczu jako składowa część liturgii chrzęść, w celu obrazowego przedstawiania wiernym podstawowych prawd wiary oraz wyjaśniania pojęć i symboli rei. zawartych w tekstach liturg.; stanowi część składową dramatu religijnego; termin d.i. wprowadził Ch.E.H. de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /21 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAGHI ANTONIO

  ur. ok. 1635 w Rimini (prow. Forli), zm. 16 I 1700 w Wiedniu, Kompozytor, przedstawiciel szkoły weneckiej.

  Karierę muz. rozpoczynał w operze weneckiej; od 1658 przebywał na dworze ces. w Wiedniu, gdzie od 1669 był kapelmistrzem. Napisał ponad 170 oper i mniejszych utworów scenicznych oraz ponad 40 oratoriów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT RELIGIJNY

  Twórczość dramatyczna skoncentrowana na relacji Bóg—człowiek oraz ukazująca działanie Boga w życiu ludzkim i odpowiedź człowieka na to działanie (E.M. Browne), a życie ludzkie w 2 płaszczyznach rzeczywistości — ziemskiej i nadprzyr. (H.D.F. Kitto); tym samym operuje ona dwojaką motywacją zdarzeń (->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAGlSlĆ JURAJ OFM

  ur. ok. 1450 w Srebrenicy (Bośnia), zm. 1520 w Barletta (Apulia), Humanista, teolog, filozof.

  Wychowywał się u franciszkanów w Dubrowniku, gdzie wstąpił do zakonu; studia teol., klasyczne i orientalne odbywał we Włoszech (Rzym, Florencja, Bolonia, Padwa, Ferrara) oraz w Paryżu i Oksfordzie;

  1470 wrócił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /2 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOZYTEUSZ

  Abp prawosławny, ur. 31 V 1641 w Ara-chowej (k. Koryntu), zm. 7 II 1707 w Stambule, teolog i polemista, patriarcha Jerozolimy.Po przyjęciu w 16 roku życia święceń diakonatu studiował od 1653 filozofię i teologię w szkole klasztornej w Atenach; przebywając od 1657 w otoczeniu prawosł. patriarchy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOZYTEANIE

  Sekta rel. powstała w Samarii w I w. po Chr. (powiązana z -> esseńczykami), przetrwała do końca VI w. w Egipcie i do pocz. VII w. w Samarii; jej założycielem był Dozyteusz (wg literatury talmudycznej Dostai), Żyd z pochodzenia (wg Orygenesa i Epifaniusza — gnostyk), prawdopodobnie nauczyciel Szymona Maga;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWODY na ISTNIENIE BOGA - TYPOLOGIA

  Poznanie istnienia Boga jako osobowego Absolutu w sensie potocznym (przednauk.) stanowi wynik spontanicznego wnioskowania (analogia IV) na podstawie obserwacji świata przyrody lub własnych przeżyć (ograniczoności, przygodności i potrzeby osiągnięcia pełni bytu) i zw. jest spontanicznym przeświadczeniem o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /4 380

  praca w formacie txt

Do góry