Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DROZDÓW FŁARIET

  Imię chrzestne Wasilij Michajlowicz, ur. 15 XII 1783 w Kołomnie, zm. 7 XI 1867 w Moskwie, prawosł. metropolita, teolog i kaznodzieja.

  Po studiach teol. od 1791 w seminarium duch. w Kołomnie i filoz. od 1800 w Zagorsku został tam 1806 wykładowcą języka gr., hebr. i poetyki oraz kaznodzieją; 1808 złożył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /7 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROGOSZEWSKI PIOTR OP

  ur. 1652, zm. 22 III 1729 w Warszawie, Teolog.

  Do zakonu wstąpił 1673 w Warszawie, a tytuł magistra teologii uzyskał w zak. studium gen. w Krakowie; wykładał w Warszawie filozofię (1686) i teologię (1689); 1695-99 był rektorem studium gen. w Krakowie, a 1699-1704 i 1711-29 przeorem w Warszawie;

  napisał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROGI ŻYCIA DUCHOWEGO

  Stały sposób dążenia do Boga przez wypełnianie obowiązków stanowych (np. droga przykazań, rad ewangelicznych, poświęcenia) lub stosowanie określonej metody -> ćwiczeń duchownych (np. droga dziecięctwa duchowego); w znaczeniu ściślejszym — stopień rozwoju lub okres życia duchowego (-» duchowość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /9 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROGA KRZYŻOWA - W SZTUCE

  D.k. stanowi zespół przedstawień, figur lub kaplic obrazujących tzw. stacje jeroz., na trasie bolesnej drogi Chrystusa od pretorium do -> złożenia do grobu.

  W Jerozolimie stacje oznaczono dość wcześnie przez wmurowane kamienie lub łączono je z niektórymi budowlami sakr., a w XIX i XX w. poświęcano im...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /5 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRIZIPARA, Druzipara

  (Karistiran w pn.-zach. Turcji), Bpstwo staroż. w metropolii Herakleja w rzym. prowincji Europa, zał. prawdopodobnie w IV w.; od VII w. abpstwo autokefaliczne, należące do patriarchatu konstant.; od IX w. zw. Mesena ; znany bp gr. z VI w. i abp z VIII w. ; od poł. XVIII w. łac. abpstwo tytuł.; abpem tytuł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREWS JAN SJ

  ur. 1 IX 1646 na Warmii, zm. 21 XII 1710 w Warszawie, Pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1664 i po studiach teol. i święceniach kapł. został prof, teologii w Akademii Wił. oraz w Warszawie (tu nauczał też prawa kan.); 1693-97 i 1705-08 był w Braniewie rektorem -»• alumnatu papieskiego, dla którego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROGA do NIEBA

  Modlitewnik dla wiernych 1902-45 w dawnej diecezji wrocławskiej, a od 1948 w diecezji opolskiej; tytuł nawiązuje do wcześniejszych modlitewników śląskich.

  Opracowany przez ks. Ludwika Skowronka (prob, w Bogucicach k. Katowic) przy współpracy ks. Hugona K wiotka i wyd. 1902 w drukarni R. Meyera w Raciborzu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROBNY EMIL SVD

  ur. 15 VI 1889 w Tworkowie (k. Raciborza), zm. 29 VII 1948 w Gatooma (Rodezja), Działacz społeczny, misjonarz.

  Do zgromadzenia wstąpił 1903 w Nysie; studia filoz.-teol. odbył w Nysie i w seminarium w Mödling (k. Wiednia), gdzie po przyjęciu 1914 święceń kapł. był pol. kapelanem szpitala; 1915 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREXEL, Drexelius JEREMIAS SJ

  ur. 15 VIII 1581 w Augsburgu, zm. 19 IV 1638 w Monachium, Kaznodzieja i pisarz ascetyczny.

  Przeszedłszy z protestantyzmu na katolicyzm, wstąpił 1598 do zakonu; po studiach filoz.-teol. w Ingolstadt i przyjęciu 1610 święceń kapł. uczył w jez. kolegiach w Monachium i Augsburgu; od 1615 był kaznodzieją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROGA

  Metafora życia i postępowania -> Ludu Bożego, występująca w Biblii i pismach ojców Kościoła.

  Na powstanie tej metafory w środowisku ST wpłynęły wspomnienia nomadycznego życia patriarchów (Rdz 12,1-5; Pwt 26,5; Hbr 11,8-9) oraz wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaanu (Ziemi Obiecanej) ; podczas tej d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /4 795

  praca w formacie txt

Do góry