Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DUALIZM - W NAUKACH PRZYRODNICZYCH

  W fizyce d. jest właściwością promieniowania elektromagnetycznego, a także -> cząstek elementarnych, których falową bądź korpuskularną naturę można stwierdzić w odpowiednich warunkach (1); w biologii natomiast — stanowiskiem wyjaśniania zjawisk biotycznych przez stosowanie podwójnego języka i metody...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /13 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWO

  Symbol płodności, życia i kosmosu, a także epifania tajemniczej mocy istot nadziemskich; jest przedmiotem kultu rei. prawie u wszystkich ludów pierwotnych i wyżej cywilizowanych, zachowanego także w folklorze niektórych regionów Europy; ze względu na swą wielkość, kształt, trwałość, długowieczność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /11 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUZOWIE

  (od imienia założyciela ad-Darazi), Grupa religijno-etniczna w pd. Libanie, pd. Syrii i pn. Jordanii, przeważnie pochodzenia arab., licząca ok. 200 000 osób, żyjąca w ustroju feudalno-patriarchalnym.

  D. są wyznawcami tajemnej nauki, która łączy z sobą wierzenia islamu szyickiego (-» szyici) z rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWIECKA MARIA EWA

  Imię zak. Maria od św. Jana, ur. 16 X 1846 w Jakubówce (Podole), zm. 19 II 1933 w Łabuniach (k. Zamościa), organizatorka -» franciszkanek misjonarek Maryi w Polsce.

  Ok. 1861 wspólnie z Marią Jaroszyńską założyła wiejskie szkoły w Kunie i Kunce (k. Winnicy), w których uczyła m.in. języka pol.; 1879...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZAZGA JÓZEF bp.

  ur. 4 VII 1914 w Wolicy (k. Janowa Lubel.), zm. 12 IX 1978 w Olsztynie, Filozof i duszpasterz.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Lublinie przyjął 1938 święcenia kapł., po czym rozpoczął specjalizację w filozofii na Gregorianum; podczas II wojny świat, był wik. w Hrubieszowie; 1946...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /3 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUŻBACKA ANNA DANUTA

  ur. 10 III 1901 w Prałkow-cach (k. Przemyśla), zm. w końcu 1962 w Rzymie, Działaczka społeczna, publicystka.

  Studiowała 1920-24 na wydziale filoz. UW, w Paryżu oraz we Fryburgu Szwaja, gdzie uzyskała 1926 doktorat nauk polit.; działała w -> Odrodzeniu, biorąc udział w organizowaniu Tygodni Społ. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZECZKOWO

  Parafia w dekanacie leszczyńskim archidiecezji poznańskiej.Kościół św. Wojciecha, zbudowany na pocz. XV w. z fundacji Wierzbnów Radzyńskich, został 1447 par.; obecny par. kościół NMP Wniebowziętej, wzniesiony 1775 z fundacji Adama Nieżychowskiego, jest barokowy, orientowany, konstrukcji szkieletowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUŻBACKA ELŻBIETA

  ur. ok. 1695 prawdopodobnie w Wielkopolsce, zm. 14 III 1765 w Tarnowie, Poetka. Wychowywała się na dworach magnackich (m.in. Sieniawskich i Sanguszków); po zawarciu małżeństwa (przed 1725) osiadła w Sandomierskiem, utrzymując żywe kontakty z domami Sieniawskich, Sanguszków, Czartoryskich, Krasickich i in. ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /4 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWICA

  Parafia i dekanat w diecezji sandomierskiej. Osada z 1. poł. XIII w. miała 1429-1869 prawa miejskie.

  Kościół św. Łukasza, ufundowany 1315 przez Wojciecha Drzewickiego, got., jednonawowy, z wieżą z ok. XV w., ma późnogot. krucyfiks z 1. poł. XVI w. oraz późnobarokowe obrazy — Św. Anna nauczająca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUŻBICKI KASPER SJ

  ur. 6 I 1590 prawdopodobnie w Drużbicach (k. Piotrkowa Trybunalskiego), zm. 2 IV 1662 w Poznaniu, Kaznodzieja, teolog, twórca pol. szkoły duchowości rei. (-» duchowości szkoły).

  I. ŻYCIE i DZIEŁA — Studia human, odbył w kolegium jez. w Poznaniu i 1609 wstąpił do zakonu w Krakowie, gdzie 1611 złożył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /12 362

  praca w formacie txt

Do góry