Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DUBČANSKÝ JAN

  Właśc. Habrovanský ze Zdenina, żył w 1. poł. XVI w. w Czechach, pisarz rei., twórca sekty habro-wańców.

  Jako właściciel dóbr w Habrovanach, Lilču i Koutě (Morawy) zetknął się z tamt. -»• anabaptystami, zwł. zB. ->• Hub-maierem; 1528 utworzył gminę kośc. w Koutě i ogłosił się jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUALIZM

  (łac. dualis podwójny), Koncepcja przyjmująca istnienie 2 niesprowadzalnych do siebie typów -» bytu lub elementów czy zasad rzeczywistości (duch i materia, dobro i zło, intelekt i wola, wolność i konieczność, rozum i wiara, podwójna natura cząstek elementarnych w fizyce kwantowej).

  Terminu d. po raz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWO JESSEGO

  Ikonograficzne przedstawienie genealogii Chrystusa (-»> genealogie biblijne) w kształcie drzewa wyrastającego z postaci -* Jessego; w gałęziach drzewa mieszczą się postacie jego potomków (królów), a w zwieńczeniu przedstawienie Chrystusa lub Maryi.

  D.J. jest jednym z 3 tematów (obok św. Rodziców i Rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /10 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUB - DUBOWSKI IGNACY bp.

  ur. 12 IV 1874 w Wilnie, zm. 10 III 1953 w Rzymie, Działacz kościelny.

  Po studiach teol. 1894-99 w seminarium duch. w Żytomierzu przyjął święcenia kapł. i 1899-1901 był wikariuszem w Chodor-kowie, Korcu i Kijowie; 1901-04 studiował prawo kan. w Ange-licum w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat; po powrocie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUALIZM - W FILOZOFII

  D. powstał i się rozwijał już w starożytności jako próba przezwyciężenia monizmu pierwszych filozofów.

  Pitagorejczycy przyjmowali istnienie w przyrodzie 2 czynników — kształtującego i kształtowanego, ograniczającego i ograniczonego, dopatrując się ich przeciwstawienia (kres — bezkres, parzyste —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /5 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWO KRZYŻA ŚWIĘTEGO

  Drzewo ukrzyżowania Jezusa Chrystusa i jego zbawczej śmierci (-» krzyż) jako najważniejsze narzędzie męki Pańskiej, czczone od IV w. w postaci -> relikwii.

  Kult relikwii d.k.ś. zapoczątkowany został ich ekspozycją w Jerozolimie 13 i 14 LX 335 przy poświęceniu bazyliki Grobu Chrystusa (-> Anastasis), a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /7 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUALIZM - W RELIGII

  Występuje d. zarówno u ludów pierwotnych, jak i w kulturach wyższych.

  W formie etycznej znany jest już u ludów zbieracko-łowiec-kich Ameryki Pn. i Azji Pn. (Indianie pn.środk. Kalifornii, Seliszowie, Winnebagowie, Algonkinowie, Samojedzi, Koriacy, Ajnowie), a także u ludów pasterskich Azji Środk. i Pn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /4 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWO POZNANIA dobra i zła

  Jedno z 2 drzew (wyróżnionych nazwą) rosnących pośrodku raju, obwarowane Bożym zakazem spożywania zeń owocu (Rdz 2,9.17; 3,3); wg Rdz 3,5.22 miało moc obdarzenia człowieka równą Bogu znajomością dobra i zła.

  1. W źródłach biblijnych — D.p. nie ma (poza samym nawiązaniem do symboliki -> drzewa)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /8 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUALIZM - W PIŚMIE ŚWIĘTYM i LITERATURZE MIEDZYTESTAMENTALNEJ

  W najstarszych tradycjach ST nie ma jeszcze formalnego d., gdyż nawet zło i jego rzecznicy (demon) są zależni od Boga i działają z jego upoważnienia (por. 1 Sm 16,14; 2 Kri 6,33; Am 3,6).

  Choć autorzy tekstów bibl. zetknęli się z dualistycznymi koncepcjami mezopotamskimi, pers. i kananejskimi, nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /7 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWO ŻYCIA

  Specyficzna forma -» hierofanii roślinności (-> drzewo), przedstawiająca siłę życiową, płodność, nieśmiertelność oraz cykliczny rozwój nieustannie regenerującej się przyrody.

  W d.ż. widziano uosobienie niewyczerpanego źródła mocy stwórczej, przyznawane bogini Wielkiej Matce, czyli najwyższemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /9 559

  praca w formacie txt

Do góry