Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - W LITERATURZE POLSKIEJ

  Utwory poświęcone D.S. występują stosunkowo rzadko i wykazują mniejsze zróżnicowanie pod względem koncepcji myślowych i artystycznych.

  Do poł. XVI w. były one związane wyłącznie z modlitwami liturg. (graduałem, brewiarzem i pieśniami procesyjnymi); pierwsze miejsce zajmuje hymn -*• Veni Creator...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /17 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DUCHOVNÝ PASTTER"

  Miesięcznik duchowieństwa kat. w Słowacji, wyd. od 1917 w Bratysławie, publikujący artykuły głównie z zakresu duszpasterstwa, homiletyki i katechetyki.

  Wydawcą jest Tow. św. Wojciecha; pierwszym red. był Jozef Buday, nast. Š. Zlatoš, Š. Zareczky, L. Škoda, J. Hušecky, M. Krovina, a od 1976 Jozef Uhrin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHACY, Ordo Fratrum Canonicorum Regułarium Sancti Spiritus de Saxia, Zakon Świętego Ducha

  Zakon oparty na Augustyna regule, mający za cel szeroko pojętą akcję charytatywną.

  I. W KOŚCIELE POWSZECHNYM — Zakon zał. przy szpitalu w Montpellier w 2. poł. XII w. przez -* Gwidona i odznaczający się szczególnym kultem Ducha Świętego Pocieszyciela ubogich i strapionych, składał się początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /10 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - KULT

  D.S. jest pierwszorzędnym podmiotem liturgii (por. KL 6) i wraz z całym Kościołem sprawuje kult, oddając najwyższą cześć Bogu Ojcu za pośrednictwem Chrystusa; na mocy misji otrzymanej od Boga i Syna Bożego uobecnia w liturgii dzieło zbawienia, przyczyniając się jednocześnie do włączenia w nie ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /7 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - TEOLOGIA

  Istnienie i działanie D.S., któremu przypisuje się w historii zbawienia rolę uświęcenia człowieka (apropriacja), zostały objawione dopiero na 3 etapie objawienia (przez wcielenie); sformułowane dość ogólnikowo w Kościele pierwotnym, były w dziejach chrześcijaństwa przedmiotem uściśleń teol., a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /34 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH

  Termin oznaczający: 

  ° podstawowy składnik rzeczywistości — tchnienie jako nośnik życia, niezłożony pierwiastek niematerialny, zasada jednocząca, porządkująca i ożywiająca, a także element istotny;

  ° typ substancji — niematerialny byt osobowy, byt zdolny do świadomości, a także wartość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH - W FILOZOFII

  Terminem d., używanym najczęściej jako synonim gr. nus oraz pneuma i łac. animus, spiritus, mens oraz genius, oznaczano przeważnie niematerialny składnik rzeczywistości, poruszający lub organizujący materię, niecielesny pierwiastek substancjalny lub władzę wyższych aktów psych, w człowieku, czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /11 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH - W BIBLII i LITERATURZE MIĘDZYTESTAMENTALNEJ

  D. ma 3 zasadnicze znaczenia: wiatr, pierwiastek ludzki o dość zróżnicowanej funkcji, moc Boża (-> Duch Boży, Duch Chrystusa); te pokrewne i związane z sobą znaczenia wywodzą się od -* Boga (II), mimo że ST nigdzie nie określa go jako d., co dopiero uczyni J 4,24.

  1. Pierwotne znaczenie „wiatr", od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /7 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH BOŻY

  (hebr. ruach Jahwe, ruach Elohim), Stwórcza moc Boża, podtrzymująca istnienie świata (Rdz 1,2; Mdr 1,7) i kierująca dziejami ludzkości (Iz 61,1-7). Cechą D.B. jest niczym nie ograniczony dynamizm, który stanowi realizację planów Boga, decydującego o czasie, miejscu i przebiegu wydarzeń (-*• Opatrzność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /4 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH CHRYSTUSA

  Formuła teologiczna wyrażająca wzajemne przenikanie się nadprzyr. działania Chrystusa uwielbionego, a także -* Ducha Świętego w Kościele; występuje w niektórych księgach NT - Dz 16,7; Rz 8,9; Ga 4,6; 2 Kor 3,17b; Flp 1,19.

  Formułę tę interpretowano bądź jako stwierdzenie, iż za pośrednictwem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /4 012

  praca w formacie txt

Do góry