Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DUCHACZE

  Misjonarze Ducha Świętego, Zgromadzenie Ducha Świętego, Congregano Sancti Spiritus sub tutela Immacolati Cordis Beatae Mariae Virginis (CSSp), misyjne zgromadzenie zakonne, założone we Francji w XVIII w., które w Polsce rozwinęło się po II wojnie światowej.

  1. W Kościele powszechnym — Powołane 1703 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /5 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWNY

  Osoba spełniająca publiczne funkcje sakralne w -> domu Bożym lub zdolna do ich spełniania, powoływana w drodze -*• ordynacji, wyboru lub nominacji; należy do stanu duchownego (-»• duchowieństwo).

  Termin d. ma swe etymologiczne źródło w doktrynie NT o -*• człowieku nowym, posiadającym -* Ducha Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /10 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHACZKI

  Kanoniczki regularne Ducha Świętego, zakon, a od 1920 zgromadzenie żeńskie, oparte na -> Augustyna regule, założone ok. 1175 przez Gwidona w Montpellier, realizujące cel zakonu -* duchaków i mające z nim wspólne ustawodawstwo.

  D. osiedlały się przede wszystkim w miejscowościach, gdzie znajdowały się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /4 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - IKONOGRAFIA

  D.S. przedstawiany jest symbolicznie w postaci białej gołębicy, języków ognia, świetlnych promieni, nimbów i obłoków, a niekiedy w postaci ludzkiej.

  1. Przedstawienia symboliczne — Gołębica występująca w zabytkach z III w., np. w scenie -* chrztu Pańskiego (II) w malowidłach w grobowcu Lucyny i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚCI RELIGIJNEJ CZASOPISMA

  Periodyki poświęcone upowszechnianiu wiedzy z zakresu wewn. życia człowieka oraz jej zastosowaniu do pracy nad jego własnym udoskonaleniem i uświęceniem (-> asceza IV); ich szczególny rozwój związany był z oficjalnym uznaniem -* ascetyki (I) za odrębną gałąź teologii przez pap. Benedykta XV; służą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /16 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHESNE Louis

  ur. 13 LX 1843 w Saint-Servan (pn. Francja), zm. 21IV 1922 w Rzymie, Historyk Kościoła i liturgii.

  Po studiach teol. w Saint-Brieuc i Rzymie przyjął 1867 w Saint-Brieuc święcenia kapł., po czym wykładał teologię w tamt. kolegium; 1871-73 studiował archeologię, epigrafikę oraz filologię gr. i łac. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /4 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  Średniowieczne bractwa D.S. zalicza się do szpitalnych bractw charytatywnych, zaś potryd. i najnowsze do mis. i ascetyczno-kultowych.

  1. Szpitalne Bractwo D.S., zał. w 2. poł. XII w. w Montpellier przez -*• Gwidona dla współpracy z zakonem -*• duchaków, zatwierdził 1198 pap. Innocenty III jako organicznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /8 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOBORCY, duchoburcy

  (ros. boriec bojownik), Sekta religijna powstała w XVIII w. w Rosji, walcząca z pomocą Ducha Świętego przeciwko Kościołowi prawosławnemu. Nazwę d. nadał jej 1792 prawosł. abp Amwrozij Sieriebiennikow, podkreślając, że odrzucenie sakramentów Kościoła prawosł. jest jednoznaczne ze zwalczaniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /9 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Pod wezwaniem D.S. powstał w XII w. szpitalniczy Zakon D.S. (-» duchacy i -+ duchaczki), natomiast w okresie XVHI-XX w. wiele zgromadzeń zak. (m.in. duchacze), podejmujących różnorodne dzieła charytatywne (opieka nad dziećmi, starcami oraz chorymi w szpitalach, szkolnictwo) i pracę w krajach misyjnych:

  °...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /11 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DUCHOVNÍ PASTÝŘ". Měsíčník katolického duchovenstva

  Czasopismo wyd. od 1951 w Pradze, zawierające różne materiały i informacje dla duchowieństwa Kościoła kat. w Czechach (1968-70 w miejsce D.p. wydawano czasopismo „Via").

  Wydawcą D.p. był Pokojowy Ruch Duchowieństwa Kat., od 1955 Ogólnopaństw. Pokojowy Komitet Duchowieństwa Kat., a od 1971 jest nim Czes...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt

Do góry