Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DUFOUROQ ALBERT

  ur. 14 I 1872 w Paryżu, zm. 10 in 1952 tamże, Historyk Kościoła.

  Po studiach hist, w Paryżu (1892-95) i specjalizacji w Rzymie (1895-97), pod kierunkiem L. Duchesne'a, uzyskał 1900 na Sorbonie doktorat i został prof, historii średniow. na uniw. w Bordeaux; już w pierwszych rozprawach, m.in. De manicheismo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUHR BERNHARD SJ

  ur. 2 VIII 1852 w Kolonii, zm. 21 IX 1930 w Monachium, Historyk i wydawca źródeł.

  Do zakonu wstąpił 1872 i po studiach filoz. 1877-79 w Blijen-beck (Limburgia w Holandii) oraz teol. 1884-88 w Ditton Hall (k. Widnes, zach. Anglia) przyjął 1887 święcenia kapł.; oddawszy się badaniom hist., stał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUPRÈNE MAXIMILIAN SJ

  ur. 26 VII 1688 w Landshut (Bawaria), zm. 6 XII 1765 w Monachium, Pisarz ascetyczny, historyk.

  Po studiach filoz. wstąpił 1707 do zakonu; od 1722 był wychowawcą Karola Fryderyka, księcia Fürstenberga w Messkirch, a 1745-55 spowiednikiem na dworze ces. Marii Amelii w Monachium; 1750 założył w Monachium dom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUDON PAUL SJ

  ur. 6 II 1859 w Sabres (dep. Landes), zm. 20 III 1941 w Tuluzie, Historyk Kościoła.

  Do zakonu wstąpił 1880 w Tuluzie; po studiach filoz.-teol. w kolegiach jez. w Hiszpanii oraz human, w Angers przyjął święcenia kapł. i został wychowawcą oraz prof, historii w Bordeaux i Montpellier; 1899-1932 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUDIK BEDA OSB

  ur. 29 I 1815 w Kojetmie (k. Brna), zm. 29 I 1890 w Rajhradzie (k. Brna), Historyk Moraw.

  Po studiach na wydziale filoz. w Brnie 1836 wstąpił do zakonu w Rajhradzie i odbył zak. studia teol., a 1840 przyjął święcenia kapł.; został nauczycielem filologii klasycznej, a 1843 historii w gimnazjum w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCIĆ NICIFOR

  ur. 21 XI 1832 w Ługu n. Trebiśnjicą (Hercegowina), zm. 21 II 1900 w Belgradzie, Archimandryta, historyk, działacz polityczny.

  W 1849 wstąpił do klasztoru w Duzi; studia teol. ukończył w Belgradzie, hist, na Sorbonie, a języka hebr. i literatury franc, w Collège de France; 185860 był rektorem seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA - ŚREDNIOWIECZE

  Pozostawało pod wpływem wielkich mistrzów starożytności, a pod koniec epoki, zwł. w XIV--XV w. zaznaczyły się tendencje indywidualistyczne; odrębny typ d.ch. rozwijał się nadal w Kościele wsch. (-> prawosławny Kościół V).

  Papież -»• Grzegorz I Wielki, oderwany od doktryn filoz., a zależny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /12 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUČMAN HANDRU

  ur. 27 II 1836 w Bozankecach (k. Budziszyna), zm. 7 IV 1909 w Deuben (k. Drezna), Górnołużycki pisarz, poeta i działacz narodowy.

  Po ukończeniu 1860 w Pradze studiów teol. i przyjęciu 1861 święceń kapł. był wik., a nast. proboszczem w różnych par. łużyckich. Od 1856 drukował w czasopismach wiersze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA - W OKRESIE NOWOŻYTNYM

  Pod wpływem odrodzenia z jednej strony, a -> reformacji z drugiej nastąpił w d.ch. proces stopniowej infiltracji koncepcji human, i antro-pocentrycznych ; zaczęła się wówczas formować odrębna duchowość w nowo powstałym -»• anglikańskim Kościele (V), -» ewangelickoaugsburskim Kościele (V) i -*•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /14 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCZMAL JÓZEF ks.

  ur. 28 II 1879 w Jankowie Zaleś-nym (k. Ostrowa Wlkp.), zm. 16 V 1951 w Gorzycach (k. Żnina), Działacz społ. i niepodległościowy.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął 1902 święcenia kapł.; był wik. w Pleszewie, pozostając pod wpływem ks. K. -»• Niesiołowskiego (->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt

Do góry