Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DYCK ANTHONIE van

  ur. 22 III 1599 w Antwerpii, zm. 9 XII 1641 w Londynie, malarz flamandzki okresu baroku.

  Współpracując 1618-20 z P.P. Rubensem w Antwerpii stworzył nacechowane głęboką wrażliwością wersje tematu Opłakiwanie Chrystusa (MDPz) i Złożenie do grobu (Antwerpia, Berlin, Monachium) i portrety szlachty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYLINGA, Dillingen an der Donau (RFN)

  Czasowa siedziba bpów -» Augsburga, od 1923 Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej.

  Osada, wzmiankowana w V w., została po zdobyciu przez Franków schrystianizowana; na pocz. X w. przejęta przez ród, z którego pochodził św. Ulryk, bp Augsburga; ostatni z rodu bp Hartmann z Augsburga przekazał D. 1258...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYDAK JÓZEF z KADYKSU, Diego José López Caamano OFMCap bł.

  Imię chrzestne José Francisco, ur. 30 III 1743 w Kadyksie (Andaluzja), zm. 24 III 1801 w Rondzie k. Malagi (Andaluzja), kaznodzieja, pisarz religijny.

  Do zakonu wstąpił 1757 w Sewilli i po studiach teol. przyjął 1766 święcenia kapł.; początkowo pracował w duszpasterstwie w Ubrique; 1772 rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMEK WALENTY abp.

  ur. 31 XII 1888 w Połajewie (k. Czarnkowa), zm. 22 X 1956 w Poznaniu, działacz społ. i charytatywny.

  W gimnazjum w Rogoźnie, zaangażowany w tajnym ruchu nar., był m.in. prezesem Tow. Tomasza Zana. Po studiach filoz. i teol. przyjął 1912 święcenia kapł. i pracował jako wik. w Ostrzeszowie, angażując...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYDYM ŚLEPY, Dydym Aleksandryjski

  ur. ok. 313, zm. ok. 398 w Aleksandrii, pisarz kościelny.

  Mimo utraty wzroku (w 4 roku życia) zdobył wszechstronne wykształcenie ogólne oraz teol. i został kierownikiem -»• aleksandryjskiej szkoły egzegetycznej ; słynął z ascet. trybu życia; jego uczniami byli m.in. Palladiusz, Hieronim i Rufin z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /4 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYBOWSKI MIECZYSŁAW ks.

  ur. 2 II 1885 w Kamieńcu Podolskim, zm. 5 VIII 1975 w Wągrowcu, psycholog.

  Po studiach teol. na UJ przyjął 1910 w Żytomierzu święcenia kapł.; 1923 ukończył Instytut Pedagog, w Warszawie i 1925 uzyskał doktorat na uniw. w Poznaniu; wykładał 1933-35 na uniw. w Wilnie, 1934 habilitował się w Poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYBOWSKI BENEDYKT TADEUSZ

  ur. 20 IV 1833 w Adamarynie (lub Adamczynie k. Mińska, Białoruska SRR), zm. 31 1 1930 we Lwowie, Przyrodnik, lekarz, działacz społ. i niepodległościowy.

  Studiował medycynę i zoologię 1851-57 w Dorpacie, 1857-58 we Wrocławiu i 1858-60 w Berlinie, gdzie uzyskał doktorat na podstawie pracy Commentationis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /3 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DWUTYGODNIK PRAWOSŁAWNY"

  Organ społeczno-religijny, wydawany 1939 w Wilnie przez filię Prawosławnego Instytutu Naukowo-Wydawniczego w Grodnie; red. w języku pol., stawiał sobie za cel wychowanie młodego pokolenia prawosł. w duchu pol.; zawierał artykuły programowe i hist., odezwy głowy Kościoła prawosł. w Polsce i kronikę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWUWYMIAROWOŚĆ

  Termin wyrażający ontyczne relacje między rzeczywistością immanentną (czyli kosmiczną, naturalną, horyzontalną, przyrodzoną), a rzeczywistością transcendentną (czyli pozakosmiczną, ponadnaturalną, wertykalną, nadprzyr.), które wzajemnie się przenikają w zbawczym procesie -»- człowieka (I C, II E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /6 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYAKOWSKI NAPOLEON ks.

  ur. 1 IX 1874 w Woksie (k. Oszmiany), zm. 1920 prawdopodobnie w Grodnie, Działacz społeczny.

  Po studiach teol. w Wilnie i Akademii Duch. w Petersburgu, gdzie 1903 przyjął święcenia kapł., został wik. i prefektem, a 1917 prob, parafii Wszystkich Świętych w Wilnie; pracował nad wychowaniem młodzieży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt

Do góry