Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DYMITR z ROSTOWA, Daniił Sawicz Tuptało

  św. Kościoła prawosł., ur. 1651 w Makarowie (k. Kijowa), zm. 8 XI 1709 w Rostowie Jarosławskim, metropolita, teolog, hagiograf, dramaturg i poeta.

  Po studiach teol. w Kolegium Mohylańskim w Kijowie złożył 1668 śluby zak., a 1675 przyjął święcenia kapł. i został kaznodzieją; 1677 wyjechał na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMIN

  niem. Demmin, parafia w dekanacie Stralsund w diecezji berlińskiej (NRD). Na pocz. XI w. jako portowa osada miejska i gród, po raz pierwszy wzmiankowany w relacji Adama z Bremy (ok. 1075), wchodził D. prawdopodobnie w skład posiadłości Wieleckich Dołężan; w XI-XII w. był siedzibą książęcą, a ok. 1244...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYDYNSKI JÓZEF ks.

  ur. 25 IX 1819 w Bydgoszczy, zm. 9 II 1897 w Kłecku (k. Gniezna), historyk.

  Po studiach teol. 1839-42 w seminarium duch. w Poznaniu i 1842-43 na uniw. we Fryburgu Szwajc. przyjął 1844 w Gnieźnie święcenia kapł.; 1844-45 był wik. w Żninie, a 1845-47 kapelanem abpa L. Przyłuskiego w Poznaniu; 1847 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMISJA

  (łac. opuszczenie, wydalenie), w prawie kanonicznym:

  ° zrzeczenie się (-* rezygnacja) -+ urzędu kościelnego,

  ° wydalenie alumna z seminarium duchownego, zakonnika z zakonu, a także członka z pobożnego stowarzyszenia (-» stowarzyszenia religijne).

  W projekcie nowego prawa karnego przybiera szczególny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYKTATURA

  Forma władzy politycznej polegająca na nieograniczonym zdominowaniu państwa przez jednostkę, klikę czy grupę, często określana jako despotyzm, tyrania, absolutyzm, cezaryzm, rządy autorytarne, -» totalitaryzm; wg F.L. Neumanna pojawia się i funkcjonuje jako uzupełnienie, zaprzeczenie lub przygotowanie do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /7 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMISORIE

  (łac. dimitiere posłać), pismo przełożonego kośc. zezwalające podwładnemu na przyjęcie święceń -»• diakonatu lub -*• kapłaństwa od bpa in. diecezji, którego zarazem upoważnia do ich udzielenia; ponadto stwierdza zdatność kandydata do święceń (kan. 960,993-1000).

  Geneza d. związana jest z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYKTYN1USZ z ASTORGI Św. bp.

  zm. ok. 420, pisarz kościelny. Syn Symprozjana (bpa Astorgi), przyjaciela i zwolennika Pryscyliana; początkowo gorliwy obrońca -* pryscylia-nizmu.

  Na synodzie w Toledo (400) odwołał swe błędy (Mansi III 1004-1007; por. Hydatius, Chronicon, PL 51,876; Leon I Wielki, Epist. ad Turribium, PL 54,688;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYCHOTOMIA

  (gr. dichotomos podzielny na dwoje), dwu-dzielność, a w logice podział logiczny zakresu pojęcia lub nazwy ze względu na posiadanie lub nieposiadanie pewnej cechy.

  Podział dychotomiczny otrzymuje się wg cech sprzecznych, dzięki czemu spełnia się warunek adekwatności (adekwatny) i rozłączności (zakresy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMITR

  św. Kościoła prawosł., męczennik, ur. 19 X 1582, zm. 15 V 1591 w Ugliczu (n. Wołgą), syn cara Iwana IV Groźnego.

  Podczas panowania brata Fiodora I został wraz z matką Marią (ostatnią żoną Iwana Groźnego) zesłany do Uglicza i na rozkaz Borysa (późniejszego cara Borysa Godunowa) zamordowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYLEMAT

  (gr. dis dwa razy, lemma założenie, przesłanka), sytuacja kłopotliwa, wymagająca wyboru między (na ogół) przykrymi możliwościami; w -+ logice niezawodny schemat wnioskowania, w którym wyprowadza się konkluzję z dwojakiego założenia — dwóch implikacji (o tym samym poprzedniku albo następniku — d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 613

  praca w formacie txt

Do góry