Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DYPLOMACJA STOLICY APOSTOLSKIEJ, dyplomacja watykańska

  Działalność Stolicy Apostolskiej jako najwyższego organu Kościoła kat., regulująca stosunki między nim a poszczególnymi państwami (Kościół a państwo) zgodnie z zasadami prawa kan. i międzynar., przez oficjalne przedstawicielstwa (-» nuncjatura, internuncjatura); w sensie szerszym — osoby i urzędowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /16 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNAMIZM

  (gr. dynamis siła), moc lub siła nadziemska wywołująca nadzwyczajne skutki ; zlokalizowana jest w naturze, przedmiotach (-»• amulety), miejscach, zwierzętach, osobach (wodzowie plemienni, starszyzna, znachorzy, szamani, artyści), duszach zmarłych i duchach; oznacza też wszystko, co skuteczne, twórcze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /3 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYPTYK

  (gr. dis dwa razy, ptyssein składać), podwójne prostokątne składane tabliczki (połączone zawiasami lub wiązadłami) z drewna, kości słoniowej lub metalu, służące do pisania po stronie powleczonej woskiem (gipsem lub kredą), a na odwrocie najczęściej ozdabiane; niekiedy używano większej liczby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNEBURG

  pol. Dźwińsk, Daugavpils w Łotewskiej SRR, dekanat i parafia kat. w archidiec. mohylewskiej (od 1918 w archidiec. ryskiej) oraz dawna siedziba jezuitów prow, litewskiej.

  Miasto, zał. 1278 przez zakon kawalerów mieczowych, było od 1561 stolicą Inflant Pol.; dzięki jezuitom, sprowadzonym tu 1626 przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DYREKTOR ZAKONU"

  Do 1929 „Rodzina Seraficka. Dyrektor. Dodatek dla księży", organ księży (zw. dyrektorami) sprawujących prawną i duszpast. opiekę nad III Zakonem św. Franciszka z Asyżu, wyd. 1925-39 w Warszawie przez kapucynów jako 2-miesięcznik (nakładem 500 egz.); redagowali go - W. Rytel (1925-29), B. Sontag...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNGUS, śmigus

  Zwyczaj oblewania się wodą w święta -» Wielkanocy (zazwyczaj w II święto).

  D. przyjął się w Polsce w XIV w. w związku z imigracją mieszczaństwa niem., na co wskazuje nazwa dingen, określająca wykupywanie się od oblewania datkami z jajek, wędlin i pieczywa, oraz nazwa śmigus (niem. Schmackosterń)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMITR z SALONIK, Demetriusz

  zm. za ces. Maksy-miana (293-310), jeden z wielkich męczenników Kościoła wsch. ; wg Martyrologium siriacum, Martyrologium Hieronimianum oraz ok. 20 panegiryków, wygłaszanych głównie w Tesalonice z okazji święta D., wynika, że prawdopodobnie jest on identyczny z diakonem z Sirmium (obecnie Sremska Mitrovica...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /7 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIUM

  (łac. dirigere kierować), zbiór szczegółowych zasad i przepisów regulujących postępowanie i działalność osób lub instytucji kośc. w określonej dziedzinie.

  Najstarsze d. (XV-XVI w.) zawierały przeważnie szczegółowe wytyczne co do odprawiania mszy i oficjum -»• godzin kanonicznych zawartych w -*•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNIEWICZ TEODOR ks.

  ur. 9 XI 1802 w Lwówku (Wlkp.), zm. 11 VI 1858 w Gnieźnie, historyk.

  Po studiach teol. na Uniw. Wrocławskim przyjął 1829 w Poznaniu święcenia kapł. ; jako wik. w Wieleniu (n. Notecią) zasłużył się w czasie zwalczania epidemii cholery; 1832 został prob, w Lubaszu, a nast. również dziekanem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMMAN FLORENTYNA

  ur. 16 III 1828 w Sałowiczach (k. Witebska), zm. 21 II 1906 w Warszawie, pierwsza przełożona gen. i reorganizatorka franciszkanek rodziny Maryi.

  Po ukończeniu pensji w Witebsku stanęła 1857 w Petersburgu na czele kat. schroniska dla ubogich i zgrom, sióstr rodziny Maryi, zał. przez ks. Z.Sz. Felińskiego, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 358

  praca w formacie txt

Do góry