Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DYS

  Parafia w dekanacie lubelskim diecezji lubelskiej, powstała przed 1425.

  Obecny kościół par. św. Jana Chrzciciela z 2. poł. XVI w., późnorenesansowy, orientowany, murowany z kamienia i cegły, jednonawowy, ma jednolite rokokowe wyposażenie wnętrza z 3. ćwierci XVIII w.;

  do 1610 zajmowali go kalwiniści;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKUSJA

  (łac. roztrząsanie), słowne lub pisemne rozwiązywanie zagadnienia przez konfrontację przeciwstawnych poglądów, w szczególności zespołowe uwyraźnianie lub dociekanie prawdy w drodze wolnej (nieraz pubi.) wymiany myśli i jej precyzowania. Jedną ze znanych form d. jest dysputa (-»• dysputy teologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSCYPLINA

  (łac. disco uczę się), termin określający —

  ° dział nauki lub techniki (nawet sportu),

  ° podporządkowanie się przepisom porządkowo-organizacyjnym, karność,

  ° narzędzie cielesnego umartwienia i pokuty, zwł. w życiu monastycznym, najczęściej bicz o paru rzemieniach.

  1. Obok treści wiedzy jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIUM - DYREKTORIUM EKUMENICZNE

  Zbiór norm, wytycznych i postulatów dotyczących realizacji soborowych zasad -* ekumenizmu, wyd. przez -*• Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan pt. D. ad ea quae a Concilio Vaticano Secundo de re oecu-menica promulgata sunt exsequenda (cz. I promulgowano 14 V 1967 w AAS 59(1967) 574-592; cz. II - 16 IV 1970...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIUM - DYREKTORIUM KATECHETYCZNE

  Zbiór zasad i wskazań oraz propozycji dot. celu, zadań, treści, sposobu realizacji i struktury organizacyjnej -*• katechezy, wyd. 11 IV 1971 przez Kongr. do Spraw Duchowieństwa pt. D. catechisticum generale (CV 1971), a w pol. przekładzie pt. Ogólna instrukcja katechetyczna w adm. -*• diecezjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIUM - DYREKTORIUM ZAKONNE

  Partykularne prawodawstwo zak., zawierające drugorzędne normy -»• kapituł gen., zarządów gen. lub wyższych przełożonych, uzupełniające normy podstawowe (-»• reguły, -»> konstytucje zakonne) i zabezpieczające jednolity sposób postępowania wspólnoty zakonnej.

  Genezę d. zakonnego upatruje się w tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /3 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNÓW

  Parafia i dekanat w diecezji przemyskiej. Wieś wzmiankowana 1425, miała prawa miejskie 1434-1919 i od 1947.

  Kościół parafialny św. Wawrzyńca istniał od pocz. XV w.; 1431 utworzono przy nim szkołę (1431-1516 na Akademii Krak. studiowało 12 osób z D.); za powiększone 1462 przez Małgorzatę z Kmitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMNICKI FELIKS ks.

  ur. 13 I 1824 w Frysztaku (k. Strzyżowa), zm. 30 IX 1876 w Rzeszowie, pedagog.

  Po studiach teol. od 1843 w seminarium duch. w Przemyślu (1848 czasowo usunięty za postawę patriotyczną), przyjął 1851 święcenia kapł. ; nast. pracował jako wik. w Rozembarku i Gorlicach, a od 1855 jako katecheta gimnazjalny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYOVOUNIOTIS, Dyobouniotis KONSTANTTNOS

  ur. 1872 w Pa tras, zm. 1943 w Atenach, teolog prawosławny.

  Po studiach teol. 1892-96 na wydz. teologii w Atenach oraz 1899-1902 w Lipsku i Halle wykładał na uniw. w Atenach historię dogmatu, a od 1904 także dogmatykę; 1918 został prof, i 1923-38 kierował katedrą symboliki oraz historii dogmatu, a 1927-30...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /3 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNAMICZNY STEREOTYP

  System silnych skojarzeń w obrębie najwyższych pięter centralnego systemu nerwowego, wyznaczający określoną intensywność i następstwo reakcji; termin ten wprowadził I.P. Pawłów.

  S.d. tworzy się dzięki długotrwałemu oddziaływaniu tych samych bodźców w takim samym porządku; uwarunkowanie reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 151

  praca w formacie txt

Do góry