Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DYSTYNKTORIUM

  (łac. distinguere wyróżniać), oznaka w formie krzyża (złotego lub pozłacanego), przysługująca członkom kapituły katedralnej i kolegiackiej, noszona na piersiach na jedwabnej wstędze lub na łańcuchu.

  D. kapitulne, ustalane bullą erekcyjną kapituły lub indultem Stolicy Apost. (kan. 409 § 1), nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSONANS POZNAWCZY

  Relacja między dwoma przeczącymi sobie -*• przekonaniami. Nazwę wprowadził i teorię opracował L. Festinger, przyjmując nast. założenia za podstawowe:

  ° niezgodność między przekonaniami wywołuje stan przykrego napięcia emocjonalnego, który odczuwany jest jako -»• kara lub zagrożenie -*•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /14 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSFUNKCJA

  Niezałożone i niepreferowane (niepożądane) następstwa istnienia lub działania danego elementu -*• systemu społecznego, a także kulturowego dla in. elementu tego systemu lub (częściej) dla całego systemu.

  Pojęcie d. wprowadził do socjologii R.K. Merton w związku z krytyką przyjmowanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /4 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSPENSA

  (łac. dispensare zarządzać), zwolnienie od obowiązku zachowania ustawy w szczególnym przypadku i dla słusznej przyczyny; zapewnia większą elastyczność prawu, które pozostaje samo w sobie nie naruszone, a osoba fiz., prawna czy nawet cała społeczność, korzystając z d., osiąga większe dobro...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSJUNKCJA

  (łac. rozdzielenie, niezgodność), w logice formalnej — zdanie (lub forma zdaniowa) złożone z 2 zdań za pomocą funktora prawdziwościowego (spójnika, który je łączy jedynie ze względu na ich wartość logiczną) i fałszywe wyłącznie wtedy, gdy obydwa zdania składowe są prawdziwe. Sam funktor nazywa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKALCEACI

  (łac. discalceati bosi, rozzuci), określenie niektórych wspólnot zakonnych w Kościele katolickim, których członkowie wg przepisu reguł nawiązującego do ewangelicznego zlecenia Jezusa Chrystusa (Mt 10,10; Mk 6,9) nie używali obuwia, chodząc boso lub w sandałach (bez skarpet).

  Motywację zaczerpnięto z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIUM - DYREKTORIUM APOSTOLSTWA ŚWIECKICH

  Zbiór norm i wskazań praktycznych dotyczących apostolatu świeckich w Polsce (-> apostolat IV), wyd. w niektórych -* diecezjalnych czasopismach (m.in. KDP 57(1971) 53-72; GWK 17(1973) 401--417) pt. D. apostolstwa świeckich (DAS); oprać przez Komisję do Spraw Apostolstwa Świeckich (pod przewodnictwem kard. K...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKRECJA

  (łac. oględność), postawa szacunku wobec osobistych tajemnic -> bliźniego, polegająca na ich zachowaniu i nierozgłaszaniu (aspekt neg.), a ponadto na niewtrącaniu się do intymnych dziedzin jego osobistego życia (aspekt pozyt.); jako konsekwencja uznania godności -»• osoby ludzkiej i prawa do dobrego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYROFF ADOLF

  ur. 2 II 1866 w Aschaflenburgu, zm. 3 VII 1943 w Monachium, filozof.

  Studia filoz. odbył na uniw. w Würzburgu, Bonn i Berlinie, m.in. pod kierunkiem W. Diltheya i O. Külpego; od 1903 wykładał filozofię chrzęść, na uniw. w Bonn; w pracach przedstawił syntezę filozofii eur., zwł. w Religion und Moral (Pa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKRYMINACJA

  (łac. rozdzielanie), nierówne traktowanie ludzi ze względu na ich narodowość, kolor skóry, przynależność do in. rasy, kasty, klasy, kultury, religii itp. Jest pogwałceniem godności -> osoby ludzkiej oraz zasady sprawiedliwości rozdzielczej (-+ sprawiedliwość) i -*• dobra wspólnego.

  Przykładem d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 955

  praca w formacie txt

Do góry