Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DZEDZU, Cheju

  Diecezja w Korei Pd. na wyspie Dzedzu-do (na Morzu Wsch.chiń.), sufr. Kuangdzu; eryg. 21 III 1977 z prefektury apost. Dzedzu-do utworzonej 28 VII 1971 z części archidiec. Kuangdzu i powierzona Towarzystwu św. Kolumbana;

  zajmuje 1840 kmz i liczy 431 900 mieszk., w tym 13 560 katolików, 10 parafii, 6 księży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIADEK FERDYNAND SDS

  Imię zak. Benigny, ur. 11 IX 1878 w Chorzowie, zm. 12 XII 1929 w Krakowie, publicysta, organizator polskiej prow. -> salwatorianów.

  Do zgromadzenia wstąpił 1895 w Rzymie; po studiach filoz. na Angelicum i teol. na Gregorianum, uwieńczonych doktoratem, przyjął 1901 święcenia kapł.; 1906 powrócił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSYDENCI

  (łac.dissidens nie zgadzający się),nazwa zwolenników reformacji (dissidentes in religione), a także wyznawców Kościoła prawosł., których nazywano również dyzunitami; od XVIII w. nadawano ją luteranom i kalwinistom, w Anglii natomiast niektórym wspólnotom rei. oderwanym od anglikańskiego Kościoła (I 2)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSYMULACJA

  (łac. ukrywanie, zatajenie), ukrywanie czegoś lub „przymykanie oczu" dla słusznej racji na nieprawidłowe postępowanie kogoś; jest aktem neg., który ma na celu zatajenie prawdy, i dlatego różni się od symulacji, która jest postawą czynną podającą -> fałsz; różni się też od milczenia ekon. (-»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSPOZYCJA

  Trwała właściwość poznawczo-motywacyj-na człowieka, wynikająca z -> dziedziczności, uprzedniego i aktualnego doświadczenia (-»• uczenie się) i ićh interakcji, będąca źródłem określonego zachowania się; ma charakter potencjalny, realizuje się w różnych postaciach zachowania i tylko dzięki nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYTEIZM

  (gr. dyo dwa, Theos Bóg), doktryna przyjmująca istnienie w Bogu 2 natur i 2 odrębnych osób; w znaczeniu szerszym — przekonanie o istnieniu 2 odwiecznych przeciwstawnych sobie sfer bytu (dualizm I).

  D., genetycznie powiązany z tryteizmem (-» tryteiści), zrodził się w związku z zaprzeczeniem boskości ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSPUTA TEOLOGICZNA

  (łac. disputare razem roztrząsać), wspólne rozprawianie i dociekanie na tematy teol., mające charakter polem., w odróżnieniu od teol. -* dialogu (I). Za podstawę chrzęść, koncepcji d.t. uważa się międzyosobowy przekaz myśli -> objawienia Boga w ST i Jezusa Chrystusa w NT, „wcielonych" w dźwięk słów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /22 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYZUNICI

  (łac. niezjednoczeni), termin określający wyznawców Kościoła prawosławnego, którzy nie przyjęli -> brzeskiej unii (1596), a także analogicznie ormian nie uznających unii zawartej 1635 przez abpa Mikołaja Torosowicza ( -> ormiański Kościół katolicki w Polsce).

  Termin d. w odniesieniu do prawosławnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTANS SPOŁECZNY

  Miara prawdopodobieństwa (wyznaczonego względami społecznymi lub kulturowymi) nawiązania styczności społecznej między 2 jednostkami oraz intensywności nawiązanych pomiędzy nimi stosunków.

  D.s. pionowy między 2 jednostkami jest tym większy, im bardziej różnią się one od siebie pozycją zajmowaną w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTRYBUCJONIZM

  Kierunek ->- społecznej doktryny chrześcijańskiej postulujący konieczność upowszechnienia i decentralizacji własności wytwórczej, zapoczątkowany w Anglii przez G.K. -> Chestertona (1874-1936) i H. -> Belloca (1870--1953), a kontynuowany w Stanach Zjedn. przez myślicieli protest., m.in. H. Agara, O.E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 756

  praca w formacie txt

Do góry