Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DZIECKO - KATECHEZA

  Stanowi podstawową formę nie tylko kształtowania mentalności religijnej d., ale także stopniowego przekazywania mu doktryny chrzęść, zawartej w -* objawieniu Bożym.

  A. W KOŚCIELE KATOLICKIM — katecheza początkowo towarzyszyła rozwojowi d. w ramach rei. oddziaływania rodziny chrzęść, by ostatecznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /24 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO - OPIEKA

  Dotyczy tworzenia podstawowych warunków życia i rozwoju d. w rodzinie i wspólnocie, a w szczególnych przypadkach przejmowania całkowitej odpowiedzialności za jego losy przez instytucje pomocnicze lub zastępcze; Kościół współcz. współdziała z państw, i społ. systemem zabezpieczeń w akcjach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /42 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO - STATUS PRAWNY

  Pojęcie i termin d. występuje w prawie kan. i w prawie świeckim w sposób niejednoznaczny.

  A. W PRAWIE KANONICZNYM — W ścisłym znaczeniu, wg KPK, d. jest osobą fiz. przed ukończeniem 7 roku życia (kan. 88 § 3). Zasada ta przejęta od ces. Justyniana I Wielkiego, wprowadzona została po raz pierwszy do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /13 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO

  Człowiek w okresie od urodzenia do pierwszych lat dojrzewania (0-12 rok życia), będący w stanie intensywnego rozwoju (-> człowiek II); stanowi część składową rodziny, a także potomstwa.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCE CZASOPISMA RELIGIJNE - POWSTANIE i ROZWÓJ

  D.cz.r. w Polsce wykształciły się z uprzednich form dziecięcego czasopiśmiennictwa, w którym od początku dominowały mor.-rel. tendencje. W pierwszym okresie rozwoju rodzimego czasopiśmiennictwa dziecięcego (1824-34) wydawcy i red. uważali za pierwszoplanową potrzebę krzewienia i utrwalania cnót mor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /15 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCE CZASOPISMA RELIGIJNE - PROBLEMATYKA

  D.cz.r., ukierunkowane przede wszystkim wychowawczo, początkowo szerzyły kult eucharyst., maryjny i świętych — głównie pol. i patronów młodzieży, a liturgię w szerszym zakresie dopiero po II wojnie świat, przez objaśnienia do poszczególnych części mszy („Młody Głos") oraz refleksje na temat modlitw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /11 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

  Organizacje zakładane w celu pomnożenia kultu oraz formacji religijno-moralnej i apostolskiej dzieci, kierowane przez dorosłych (duszpasterzy, wychowawców lub działaczy społecznych), stanowiące jedną z podstawowych metod dzieci duszpasterstwa albo działań opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /13 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWA LITERATURA POLSKA

  Utwory literackie przeznaczone dla dzieci i młodzieży przez ich twórców, jak też wtórnie, przez zinstytucjonalizowane formy przekazu (wypisy podręcznikowe, antologie czytanek szkolnych itp.), a ponadto przyswajane przez młodego czytelnika dzięki ich atrakcyjności i przystępności (np. postać dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /32 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCTWO BOŻE

  Nadprzyrodzony stan -> człowieka (II E, III C) wynikający z jego -> adopcji przez Boga, dzięki której upodobniony do niego jako do Ojca może uczestniczyć (partycypacja) w wewnątrztrynitarnym życiu Trójcy Świętej.

  I. PODSTAWY BIBLIJNE — W ST wcześniejsze od idei d.B. było przekonanie, że cały naród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /11 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCTWO DUCHOWE

  Forma dążenia do chrześcijańskiej -» doskonałości przez odnoszenie się do Boga jako do dobrego Ojca przy zachowaniu niektórych cech dziecka (-+ dziecięctwo Boże).

  Założenia drogi d.d. mają punkt wyjścia w ST w ujęciu Boga jako troskliwego Ojca (Pwt 7,8; Ps 103,13; Iz 54,8; Jr 31, 3.20; Oz 11,1-4; Ml...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /4 280

  praca w formacie txt

Do góry