Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DZIEJE APOSTOLSKIE (Dz)

  Księga historyczna umieszczona po Ewangeliach, a przed Listami Pawła Apostoła w -*• kanonie Pisma świętego NT; jest II częścią dzieła -» Łukasza Ewangelisty. Tytuł, występujący po raz pierwszy w -+ kanonie Muratoriego pod koniec II w., nawiązuje do staroż. gatunku lit. opiewającego główne czyny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /15 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZENIE

  Jedno ze źródeł nabywania prywatnej własności; polega na jej przejęciu mocą -> testamentu lub ustawy (ab intestato) przez spadkobierców, którzy wchodzą w uprawnienia i obowiązki spadkowe.

  Prawo do d. wywodzi się z -> prawa naturalnego (STh 2 II q 101 a. 1 ad 2), co potwierdził pap. Leon XIII (enc. -»•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZNOŚĆ

  Przekazywanie cech fizycznych, fizjologicznych i psychicznych z pokolenia rodzicielskiego na ich potomstwo (-> genetyka) ; jest podstawową właściwością związaną z procesem rozmnażania się i rozwoju organizmów żywych ; cechy te ujawniają się w wyniku działania nie tylko czynnika dziedzicznego, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZNOŚĆ - DZIEDZICZENIE CECH BIOLOGICZNYCH

  Próby wyjaśnienia mechanizmów i natury d. były różne, np. zapatrzenie się (Rdz 30,31-42), teoria pangenezy Hipokratesa (podjęta później przez Ch. -*• Darwina), przekonanie o dziedziczeniu cech nabytych, będące dla J.B. Lamarcka podstawą teorii -> ewolucji, krew jako podłoże d.

  Podstawowe prawa d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /6 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDUSZYCKI MAURYCY

  ur. 10 II 1813 w Rychcicach (k. Sambora), zm. 22 IV 1877 we Lwowie, historyk, publicysta.

  Początkowo kształcił się u bazylianów i jezuitów, a 1832-36 studiował prawo na uniw. we Lwowie; zostawszy 1851 kuratorem Zakładu Nar. imienia Ossolińskich, uporządkował administrację i księgowość, zlikwidował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDUSZYCKI WOJCIECH

  ur. 13 VII 1848 w Jezupolu (k. Stanisławowa), zm. 23 III 1909 w Wiedniu, polityk, filozof, eseista i literat.

  Po studiach prawa 1867-72 w Wiedniu uzyskał doktorat i 1894 został docentem, a 1896 prof, historii filozofii i estetyki na uniw. we Lwowie; od 1887 był członkiem Akademii Umiejętności. Prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /5 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO - ROZWÓJ

  Jest najbardziej charakterystyczną cechą d. ; składają się nań procesy kształtowania, różnicowania i dojrzewania struktur biotycznych (komórki, tkanki, narządy, układy, aparaty) i psych. (m.in. schematy czynnościowe i poznawcze) oraz wynikające z nich funkcje fizjol. (np. wydzielania hormonów) i psych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /64 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICTWO BOŻE

  Specyficzny stosunek wspólnoty religijnej do Boga oraz Boga do swego Judu, oparty na dziecięctwie Bożym, a zarazem dobro eschatyczne obiecane przez Boga -» człowiekowi (II E, III C).

  1. W Starym Testamencie — pojęcie d.B., wynikające z naczelnej idei przymierza Boga z Izraelem, obejmuje 3 relacje:

  ° Bóg —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /4 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO - WYCHOWANIE i KSZTAŁCENIE

  Polegają na oddziaływaniach zamierzonych (zgodnie z ideałem wychowawczym) i nie zamierzonych, bezpośrednich i pośrednich środowiska spo-łeczno-kulturowego (rodzinnego i pozarodzinnego) oraz biogeograficznego — modyfikujących sferę biotyczną (m.in. aparat koordynacyjno-regulacyjny, aparat ruchu) i psych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /64 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICTWO bł. JANA SARKANDRA

  Właśc. Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla Ludu Polskiego na Śląsku, katolickie towarzystwo wydawnicze z siedzibą w Cieszynie, zał. 1873 przez ks. I. -*• Świeżego w celu szerzenia i utrzymania pol. kultury przez wydawanie czasopism, książek (rei., hist., przy-rodoznawczych, pedagog.;, powieści, poezji)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /3 363

  praca w formacie txt

Do góry