Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DZIERZGOWSKI MIKOŁAJ abp.

  ur. ok. 1490 w Pawłowie (k. Ciechanowa), zm. 18 I 1559 w Łowiczu, prymas Polski.

  Jako kanonik warsz. studiował 1514-18 na Akademii Krak.; związany z nar. obozem prymasa J. Łaskiego, przez wiele lat był notariuszem w kancelarii król.; 1539 uzupełniał studia we Włoszech; dzięki poparciu bpa P. Gamrata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /2 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŃ ZADUSZNY, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

  Doroczny obchód liturgiczny poświęcony zmarłym, przypadający 2 XI w Kościele zachodnim, obejmujący mszę, oficjum i procesję; treściowo złączony z poprzedzającą go uroczystością Wszystkich Świętych, jest wyrazem przekonania o świętych obcowaniu, zmartwychwstaniu ciał i życiu wiecznym (pełnia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /10 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIERŻANOWSKI BONAWENTURA OFMRef

  ur. ok. 1588, zm. 17 IX 1649 w Stopnicy (k. Buska Zdroju), działacz zakonny.

  Do bernardynów wstąpił na pocz. XVII w. i po studiach teol. był m.in. lektorem teologii mor. w Poznaniu, a od 1625 gwardianem w Opatowie;

  1626 przeszedł do mlp. kustodii reformatów, gdzie 1630 został wybrany kustoszem na wspólnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEKĄŻNIA

  Parafia w dekanacie skalbmierskim w diecezji kieleckiej; wieś wzmiankowana 1326.

  Erygowano ją przy drewnianym kościele św. Marii Magdaleny, ufundowanym (wg J. Długosza) ok. 1220 przez bpa Iwona Odrowąża; kanonik krak. Paweł z Zatora wzniósł ok. 1440 murowany kościół, z którego zachowała się got...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŃ KAPŁAŃSKI

  Praktyka religijna polegająca na ofiarowywaniu Bogu za pośrednictwem NMP co miesiąc w sobotę (sobota kapł.) lub w czwartek (czwartek kapł.) wszystkich zasługujących aktów (jak uczestnictwo we mszy, komunia, modlitwa, praca, cierpienie) w intencji kapłanów oraz wyproszenia powołań kapł.; nawiązuje do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /1 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEKOŃSKI JÓZEF Prus

  ur. 5 V 1844 W Płocku, zm. 4 II 1927 w Warszawie, architekt, jeden z czołowych przedstawicieli historyzmu.

  Studiował w warsz. Szkole Sztuk Pięknych (1859-66) i w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu (1866-71); był współzał. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, od 1896 współpracownikiem Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /2 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŃ KATOLIKÓW, Katholikentag

  Nazwa przyjęta w krajach języka niemieckiego na określenie tygodni społecznych (zw. też kongresami katolików), odbywających się od 1848 w Niemczech prawie każdego roku (z przerwą 1914-20 oraz 1933-47), a od 1950 W RFN CO 2 lata.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIELOWSKI FRANCISZEK OFMObs

  ur. 1622 w Małopolsce, zm. 30 X 1681 w Krakowie, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1650; święcenia kapł. przyjął ok. 1655; był przełożonym klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej (1662-65), kustoszem klasztoru w Krakowie (1668-71, 1677-80), definitorem prowincjonalnym (1665-68, 1673-76) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŃ MIGRANTA

  Coroczna uroczystość o charakterze religijnym i narodowym w celu budzenia u wiernych poczucia odpowiedzialności za duchową i materialną pomoc dla migrantów oraz ich duszpasterzy, a także rozwijania ducha braterstwa między różnymi grupami etnicznymi.

  Zapoczątkowany 1914 we Włoszech jako Dzień Emigranta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŁA PAPIESKIE

  Organizacje obejmujące — Dzieło Rozkrzewiania Wiary (papieskie dzieła I), Dzieło świętego Dziecięctwa (-+ papieskie dzieła II), Dzieło św. Piotra Apostoła dla Duchowieństwa (-»- papieskie dzieła III) oraz zaliczaną do tej formacji Mis. Unię Duchowieństwa (-» papieskie dzieła IV) i Mis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt

Do góry