Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EBRARD JOHANN HEINRICH AUGUST

  ur. 18 I 1818 w Erlangen, zm. 23 VII 1888 tamże, teolog Kościoła ewange-lickoreíbrmowanego.

  Studiował nauki przyr., filozofię, historię i teologię na uniw. w Erlangen (1835-38) i w Berlinie (1838-39); habilitował się 1842 z filozofii i przyjął ordynację, po czym wykładał na wydziale teol. w Erlangen...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /3 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBIONICI

  (hebr. ebhyonim biedni, ubodzy), Judeochrześci-jańska sekta religijna istniejąca w początkach chrześcijaństwa w Palestynie i Syrii.

  Nazwa, nawiązująca do Mt 5,3 i Łk 6,20, początkowo oznaczała jeroz. chrześcijan praktykujących ubóstwo; prawdopodobnie także chrześcijanie całej Palestyny i Syrii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /4 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBLA

  (dziś Tell Mardik, na pd.-zach. od Halebu w Syrii), stolica syr. królestwa z poł. III tysiąclecia prz.Chr., zniszezona prawdopodobnie przez Sargona Wielkiego, zał. dynastii akadyjskiej (ok. 2350).

  Wykopaliska wł. misji archeol. z 1974-76 pod kier. P. Mat-thiae ujawniły bogate archiwa król. z ok. 20 000...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBNER ADALBERT

  ur. 16 XII 1861 w Straubingu (pn. Bawaria), zm. 25 II 1898 w Eichstätt (Bawaria), historyk liturgii.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Ratyzbonie przyjął 1886 święcenia kapł., po czym specjalizował się na uniw. w Monachium, gdzie 1890 uzyskał doktorat; 1890 został wik. katedralnym oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBERLE KARL

  ur. 5 IV 1852 w Flums (kanton Sankt Gallen), zm. 25 IV 1919 tamże, socjolog, ekonomista.

  Po studiach filoz. 1869-72 w zak. studium jezuitów w Feldkirch i teol. 1872-75 w Innsbrucku przyjął w Feldkirch święcenia kapł. i do 1877 pracował w duszpasterstwie; specjalizację odbył na Gregorianum w Rzymie i 1879...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBEN - EZER

  Nazwa założonego 1923 Żeńskiego Diakonatu Ewangelickiego (-> diakonisa II) przez seniora K. Kulisza w Dzięgielowie (k. Cieszyna), zajmującego się działalnością charytatywną i kształceniem diakonis.

  W okresie międzywojennym pod opieką E. znajdował się dom dziecka, ośrodek pracy dla bezrobotnych, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /1 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBER PAUL

  ur. 8 XI 1511 w Kitzingen (n. Menem), zm. 10 XII 1569 w Wittenberdze, teolog luterański.

  Studiował od 1532 w Wittenberdze teologię u M. Lutra i Ph. Melanchtona, którego był przyjacielem, sekretarzem i doradcą (zwano go repertorium Melanchtona); od 1541 wykładał na uniw. w Wittenberdze łacinę, fizykę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBERBACH, Eberbacum

  Dawne opactwo cysterskie w Hesji (k. Eltville), ufundowane 1116 przez Adalberta, abpa Moguncji.

  Początkowo oddane kanonikom regularnym, 1131 benedyktynom z Johannisbergu, a 1135 Bernardowi z Clairvaux, który wysłał doń mnichów pod kierownictwem opata Rutharda ; miało 4400 ha ziemi uprawnej oraz ok. 100 winnic...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /2 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBERHARD I OSB abp.

  ur. ok. 1085 w Norymberdze, zm. 21 VI 1164 w Rein (Styria).

  Pochodził z rodziny arystokratycznej; studiował u benedyktynów w Bamberdze, a nast. w Paryżu ; 1125 wstąpił do benedyktynów w Prüfening (pod Ratyzbona), gdzie 1133 został przełożonym; od 1138 był pierwszym opatem klasztoru w Bi-burgu, a od 1147...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBERL FRANZ PAUL OFMCap

  Imię zak. Angelik, ur. 10 III 1856 w Egmating (Bawaria), zm. 23 II 1911 w Monachium, historyk Kościoła.

  Do zakonu wstąpił 1871; po studiach filoz.-teol. w seminariach zak. przyjął 1878 święcenia kapł. i pełnił funkcje duszpast. w różnych klasztorach ; był kronikarzem i archiwistą prow, bawarskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt

Do góry