Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    „ECHO z AFRYKI"

    Od 1974 „Echo z Afryki i innych Kontynentów", katolicki miesięcznik międzynar., zał. 1889 przez -> Marię Teresę Ledóchowską w celu szerzenia idei misyjnych.

    Wydawany od 1889 w wersji niem., a nast. w wersji pol. 1893-1914 i 1925-29 w Krakowie, a 1914-24 w Salzburgu, 1930-31 w Miejscu Piastowym (k. Krosna)...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /1 785

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    „ECHO PRZEMYSKIE"

    Kat. czasopismo polit.-społ. wydawane 1896-1918 w Przemyślu 2 razy w tygodniu (od 1917 tygodnik) o nakładzie ok. 1000 egz., związane z kurią diecezjalną.

    Decyzję o wydawaniu E.P. podjęto 1896 na zjeździe kapłanów diecezji przem. przy poparciu bpa Ł. Soleckiego; red. byli księża prof, seminarium duch...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /1 647

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    „ECHO TRZECIEGO ZAKONU ŚWIĘTEGO OJCA FRANCISZKA"

    Miesięcznik poświęcony ideom i duszpasterstwu tercjarstwa franciszkańskiego, wydawane 1883-92 w Krakowie.

    Zainicjowany przez L. Dolińskiego OFMCap, wykupiony 1885 i redagowany przez krak. księgarza W. Miłkowskiego, zamieszczał m.in. dokumenty Stolicy Apost., dotyczące III zakonu, kronikę pol. ruchu...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /559

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ECCE HOMO, Oto Człowiek

    Słowa Piłata wypowiedziane o Jezusie Chrystusie (J 19,5) po -> biczowaniu i -> cierniem koronowaniu, wskazujące bądź na jego pokorę i niewinność, bądź też — z pewną pogardą — na nieszkodliwość jego poczynań; w zamyśle Jana Apostoła miały się (być może) wiązać z Dn 7,13 i podkreślać...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /8 713

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ECHARD JACQUES OP

    ur. 22 IX 1644 w Rouen, zm. 15 III 1724 w Paryżu, bibliograf.

    Do zakonu wstąpił 1659 w Paryżu, gdzie był przełożonym klasztoru (1695-97,1704-07) i kaznodzieją. Dokończył i wydał zainicjowany przez J. Quétifa OP słownik biobibliogr. Scriptures Ordinis Praedicatorum recensiti, notisque historiéis et...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /766

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ECCE IAM NOCTIS

    Anonimowy hymn z okresu karolińskiego (3 zwrotkę stanowi doksologia wspólna z Nocte sur-gentes), przeznaczony na laudesy niedzieli II i IV tygodnia zwykłego; jest zachętą do usilnej od rana modlitwy do Boga, z powołaniem się na jego wszechmoc i ojcowską miłość, o oddalenie niepokojów i o dar zbawienia w...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /423

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ECHAUST JULIAN ks.

    ur. 19 II 1839 w Nekli (k. Wrześni), zm. 28 VII 1909 w Poznaniu, działacz społeczny.

    Po studiach teol. w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął 1864 święcenia kapł.; został wik. w Ostrowie Wlkp., 1867 prob, w Skrzebowie, a 1891 w Ostrowie, 1893 kanonikiem katedralnym i radcą konsystorskim oraz...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /945

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ECCIJA JUAN de OP

    Imię zak. Dominik od Zwiastowania, ur. 1510 w Fuenteovejuna (prow. Kordowa, Hiszpania), zm. 1591 w Meksyku, misjonarz.

    Po wyjeździe 1528 ze starszym bratem do Meksyku wstąpił tu 1531 do zakonu; był mistrzem nowicjuszy oraz przeorem konwentu; prowadził działalność mis. i ochrzcił ok. 100 000 Indian; 1558...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /610

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ECHINUS

    (Achinos k. Termopil w Grecji), Bpstwo staroż. w metropolii Larisa w rzym. prowincji Tesalia I ; znanych 4 bpów z V-VI w.; od XVIII w. bpstwo tytuł.; bpem tytularnym E. był 1785-86 Dawid Polichowski (1735-1803), bp pomocniczy w Wilnie.

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /245

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ECCLESIA GEMINATA

    Kościół podwójny, jeden z pierwszych typów budynku kościelnego, który pojawił się w związku z edyktem tolerancyjnym ces. Galeriusza z 311 (-»• Edykt mediolański) i stał się charakterystyczny dla IV i V w.Były to 2 sale obok siebie w -> Akwilei, -»• Trewirze, Pa-renzo (-+ Poreć—Pula), -* Kékkúcie (n...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /2 184

    praca w formacie txt

Do góry