Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EDMONTON

  Metropolia katolicka, diecezja unicka oraz bpstwo anglikańskie w zach. Kanadzie (prow. Alberta).

  W 1871 powstała diecezja Saint Albert, zależna od Saint Boniface i powierzona oblatom, podniesiona 30 XI 1912 do rangi metropolii, ze stolicą w E. ; ma sufraganie Calgary i Saint Paul in Alberta (od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDWARD, Eadweard Św.

  ur. ok. 963, zm. 18 III 978 lub 979, król Anglosasów, męczennik.

  Jako najstarszy syn króla Edgara objął po jego śmierci (975) tron dzięki poparciu Dunstana, abpa Canterbury, wbrew opozycji zwolenników jego młodszego brata Etelreda; za panowania E. nastąpiła reakcja wobec promonastycznej polityki jego ojca;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDMUND, Eadmund Św.

  ur. 835, zm. 20 XI 870, król wsch. Anglii, męczennik.

  Broniąc kraju przed najazdem Duńczyków, dostał się do niewoli; za odmowę porzucenia chrześcijaństwa poniósł śmierć męczeńską i został pochowany w Hoxne (East Suffolk); podczas panowania Atheistana (895-940) ciało E. przeniesiono do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /2 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDWARD POWELL bł.

  ur. ok. 1478 w Walii, zm. 30 VI 1540 w Londynie, teolog, męczennik (-> angielscy męczennicy).

  Po studiach teol. w Oksfordzie uzyskał 1505 doktorat z wyróżnieniem; dzięki poparciu króla Henryka VIII otrzymał intratne beneficja kośc, a 1509 został król. kaznodzieją; w kazaniach i pismach teol. zwalczał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDGAR, Eadgar Św.

  ur. 943 lub 944, zm. 8 VII 975, król Mercji i Nortumbrii od 957, Wessexu od 959 (części składowe późniejszego królestwa ang.).

  Panowanie E. stanowi szczytowy okres potęgi Anglii przed podbojem Normanów; dla zabezpieczenia państwa przed najazdem piratów znacznie rozbudował flotę; krajowi zapewnił pokój...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /1 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDESSA

  Staroż. Urschu, arab. Ruha (obecnie Urfa w pd. Turcji), miasto w pn. Mezopotamii, ważny ośrodek życia chrzęść, w starożytności, tytuł, metropolie kat. : łac. (od XVII w.), ja-kobicka i melchicka.

  Miasto zostało zał. 304 prz.Chr. przez Seleukosa I Nikatora; od 132 prz.Chr. do 216 po Chr. stolica prow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /4 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECKSTEIN FRANCISZEK

  ur. ok. 1689 w Židovicach (k. Žatca), zm. 1741 we Lwowie, malarz religijny.

  Kształcił się w Rzymie, na koszt welehradzkich cystersów, w duchu szkoły Carraccich; przed 1709 przebywał w Pradze, gdzie był uczniem M.V. Halbaxa; 1711 osiadł w Brnie; na Morawach ozdobił freskami sklepienie kościoła Cystersów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDESSA in MACEDONIA

  (Wodena w pn. Grecji, hist. Ajgaj — Najstarsza stolica królów maced.), bpstwo staroż. w metropolii Saloniki w rzym. prowincji Macedonia 1 ; znany jeden bp z 691; od 1922 metropolia prawosł. złączona z Pellą; obecnie łac. bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ÉCOLE FRANÇAISE

  Szkoła francuska, w szerszym znaczeniu — duchowy ruch reformy katolickiej we Francji XVII w., reprezentowany przez ogół pisarzy ascetycznych; w znaczeniu ścisłym — duchowość berulliańska (P. de -> Bérulle).

  E.f. powstała jako wynik odnowy potryd., która we Francji, wskutek okoliczności polit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /4 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ECUMENICAL REVIEW"

  Kwartalnik ekumeniczny wydawany w Genewie jako organ -* Ekumenicznej Rady Kościołów w celu popularyzowania -»• ekumenizmu oraz informowania o aktualnej sytuacji międzywyznaniowej w chrześcijaństwie.

  Inspiratorem i pierwszym red. był sekretarz gen. W.A. Visser't Hooft (1948-67), a po nim E.C. Blake (1967-73)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /2 038

  praca w formacie txt

Do góry