Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EFREMA KODEKS

  (C, 04, d 3), odpis ksiąg Pisma św. pisany majuskułami, powstały w V w., prawdopodobnie w Egipcie; zwano go też -> palimpsestem, ponieważ w XII w. z jego pergaminowych kart usunięto wyblakły tekst bibl. i naniesiono na nie dzieła -* Efrema; pierwotny tekst zrekonstruował w znacznej części K...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFREM Św.

  ur. ok. 306 w Nisibis (obecnie Nusaybin w pd.-wsch. Turcji), zm. 9 VI 373 w Edessie, diakon, poeta, teolog, ojciec i doktor Kościoła, zw. doctor marianus.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGBERT abp.

  ur. ok. 950, zm. 8 lub 9 XII 993, syn Teo-doryka II, hrabiego Holandii, wychowany w opactwie Egmond--Binnen (k. Alkmaar).

  Był 976-977 kanclerzem ces. Ottona II, 977 został abpem Trewiru; wywierał wpływ na politykę Ottona II (udział w podróży do Włoch i 983 podpisanie traktatu z Wenecją w Weronie);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFREM Św. - ŻYCIE i DZIEŁA

  E. pochodził z rodziny chrzęść. (Contra haerescs 26,10); pozostawał pod wpływem bpów Nisibis — Jakuba (303-338), który wpoił mu ducha surowej ascezy i gorliwości duszpast., oraz Vologesa (346-361), który oddziaływał mądrością, wiedzą, dobrocią i łagodnością (Carmina nisibena 13-15); został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEZ

  (obecnie ruiny k. Selçuk, 191422 Ayasoluk lub Ayasulug w zach. Turcji), staroż. miasto jońskie i ośrodek kultu -» Artemidy na wybrzeżu Azji Mniejszej u ujścia rzeki Kaj-stros do M. Egejskiego, jedna z pierwszych gmin chrzęść, (adresat Listu do Efezjan), a także łac. metropolia tytuł., miejsce licznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /13 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFREM Św. - DOKTRYNA

  Jako poeta E. posługiwał się językiem obrazowym i określeniami niesprecyzowanymi ; jego teol. terminologia nie jest ścisła, doktryna zaś prawowierna, także w kwestiach jeszcze nie wyjaśnionych przez kontrowersje; najbardziej wnikliwie opracował E. zagadnienia mariologii, co przyniosło mu tytuł doktora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEZJANIE, List do Efezjan (Ef)

  Jeden z tzw. Listów więziennych Pawła Apostoła, umieszczony między Ga i Flp w -»- kanonie Pisma św. NT.

  1. Treść — Po adresie (1,1-2) następuje w Ef dziękczynienie Bogu i błagalna modlitwa, by wierni włączyli się do misterium, którym jest tajemniczy plan zbawienia wszystkich ludzi dzięki ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /8 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFESKI SOBÓR - ZNACZENIE

  Przywódcy obu obozów po podpisaniu pojednania nie znaleźli pełnego poparcia, przeto zaczęły utrwalać się (zwł. na Wschodzie) 2 zwalczające się nurty chrystologiczne; wielu domagało się powrotu Nestoriusza na stolicę w Konstantynopolu (zwł. po śmierci Maksymiana 434) i nawiązując do tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /8 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFESKI SOBÓR - DOKTRYNA

  Większość ojców pod wodzą Cyryla oparła się na Nicejskim symbolu wiary oraz na jego II liście do Nestoriusza; na podstawie badań współcz. (m.in. M.V. Anastos, L.I. Scipioni, H.E.W. Turner) odrzuca się pogląd, jakoby list ten został „kanonizowany", a definicją soborową były anatematyzmy lub uchwalone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDYNBURSKA ŚWIATOWA KONFERENCJA MISYJNA

  Konferencja przedstawicieli ewangelickich towarzystw misyjnych zwołana na 21 VI 1910 do Edynburga; zapoczątkowała ekum. współpracę misjonarzy chrzęść. (->- misyjne towarzystwa).

  Poprzedziły ją konferencje 1879 i 1888 w Londynie oraz 1900 w Nowym Jorku, podczas których obradowano nad ujednoliceniem metody...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 560

  praca w formacie txt

Do góry