Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Miasto

  Civitas albo polis (nóhę) oznacza zarówno miasto będące skupiskiem budowli, jak i społeczność miejską czy państwo. W tym podwójnym znaczeniu kryje się już jego symbolika: miasto materialne jest symbolem elementu życia i ducha. W starożytności każde osiedle otoczone mu-rem nazywano „miastem”, bez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /15 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cnoty i Występki

  Symbolicznymi postaciami Cnót i Występków zajmowali się już chrześcijańscy pisarze II w. W Pasterzu Hermasa pewna liczba kobiet i dziewic jest zatrudniona przy tajemniczej budowie wieży. W trzeciej „wizji” (rozdział ósmy) i w dziewiątej „przypowieści” (rozdział piętnasty) Hermas dowiaduje się, że te...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panny mądre

  Obraz panien mądrych występuje w dawniejszej sztuce rzadko, częściej spotykamy się z nim w średniowieczu. Sam Pan opowiadanie o dziesięciu pannach zawarł w przypowieści, a więc nie przytoczył go jako zdarzenia historycznego, lecz nadał mu znaczenie eschatologiczne. Dlatego przypowieść ta od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowle

  Rozbijanie namiotu, wznoszenie budowli, z drewna bądź z gliny czy kamienia, to przede wszystkim działania mające na celu zaspokojenie potrzeby znalezienia schronienia przed niepogodą, niepokojami i niebezpieczeństwami, znalezienia dla siebie i swojej rodziny dachu nad głową, domu, możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symbole Ewangelistów (cztery istoty żyjące)

  Początków czterech istot żyjących, o których mowa w wizji Ezechiela (1,1—14) i w apokaliptycznym widzeniu św. Jana (Ap 4,6—8), obydwie te wizje legły u podstaw symboli czterech Ewangelistów, należy szukać tysiące lat przed Chrystusem, w obrazie świata starożytnych Babilończy-ków. Wyobrażali oni...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /11 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobry Pasterz

  Spośród przedstawień Chrystusa z pierwszych wieków najstarsze i najliczniejsze są postacie Dobrego Pasterza. Odpowiadają one również w zupełności prawu tajemnicy (disciplina arcani), gdyż w okresie hellenizmu również poganie często przedstawiali sceny pasterskie mające wyobrażać idyllę pokojowego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /15 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółw

  Istnieją dwa rodzaje żółwi (testudo, %tXóvti). Pierwszy z nich żyje na suchym ładzie, drugi w wodzie. Zwierzę to należało w starożytności, z racji niezwykłej rozrodczości (sto jaj w jednym wylęgu), do symboli płodności i dlatego było atrybutem bogiń płodności. Podnóżki w świątyniach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cuda Pana

  Do czynów Pana można odnieść słowa św. Grzegorza Wielkiego: „Cuda naszego Pana i Zbawiciela tak należy przyjmować, żeby wierzyć w to, co zostało spełnione, i widzieć, iż one nas o czymś pouczają. Jego bowiem dzieła swą potęgą co innego dokonują, a o czym innym mówią przez swe ukryte...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /3 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Noe

  Przedstawienie Noego w arce jest motywem, który najczęściej pojawia się w sztuce katakumbowej. Ograniczenie kompozycji do jednej osoby, która w postawie modlitewnej wychyla się do połowy z czterokątnej skrzyni i jest rozpoznawalna tylko dzięki nadlatującej gołębicy, wskazuje, z racji nierealności...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świnia

  Świnia dla starożytnych ludów pogańskich była symbolem płodności i składano ją z tej racji w ofierze odpowiednim bóstwom. Zwyczaj składania świń w ofierze bogom praktykowali zwłaszcza Kananejczycy i Rzymianie; ofiarę ze świni, owcy i wołu nazywali Rzymianie suovetaurilia (sus — Świnia; ovis —...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /3 414

  praca w formacie txt

Do góry