Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EGIPCJANKI SERCA JEZUSA, egipskie siostry Najświętszego Serca, soeurs égyptiennes du Sacré - Coeur

  Zgromadzenie zak. obrządku koptyjsko-katolickiego na prawie pap., zał. 1912 w Aleksandrii.

  Powstały z zał. w 2. poł. XIX w. w Libanie zgrom, sióstr Najśw. Serc Jezusa i Maryi (z domem głównym w Bejrucie), które 1890 przeniosły się do Egiptu; po wydaleniu 1911 większości sióstr zakonnice tubylcze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGBERT z YORKU OSB abp.

  zm. 19 XI 766 w Yorku, pedagog i kanonista; był kuzynem Ceolwulfa i bratem Ed berta, królów Nortumbrii.

  Studiował w Rzymie, gdzie wstąpił do zakonu i przyjął diakonat; zasłynął jako twórca i nauczyciel szkoły klasztornej w Yorku; jego uczniem był Alkuin; 732 został bpem, a 735 abpem Yorku; prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - STATYSTYKA

  W 1955 E. liczył 22,5 min ludności, z czego 19 min muzułmanów, 3,1 min chrześcijan, w tym 18 000 katolików różnych obrządków i 150 000 protestantów oraz 65 000 żydów. Katolicy obrządku łac. mieli 3 wikariaty apost., 47 parafii, 142 kościoły, 24 księży diec. i 223 zak., 1765 sióstr oraz 60 000 wiernych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /6 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGBERT z SCHÖNAU, Ekbert OSB

  ur. ok. 1132, zm. 28 III 1184 w Schönau (Hesja), teolog i pisarz ascetyczny.

  Zostawszy kanonikiem w Bonn, wstąpił ok. 1155 do klasztoru podwójnego w Schönau, którego od 1166 był opatem; był też doradcą swej siostry (-> Elżbieta z Schönau) i spisał jej biografię i wizje; w Summa contra albigenses (1163)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFREM Św. - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Pod wezwaniem E. powstały w kat. Kościołach wschodnich:

  ° efremici, misjonarze (kapłani) świętego E., Missionnaires (Prêtres) de Saint E., zgromadzenie zak. obrządku syr., zał. 1785 w Szarfeh przez patriarchę Michała Dżarwę w celu odnowienia monastycznych tradycji staroż. klasztoru E. (k. Darà); pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFFETA

  (gr. effata otwórz się), formuła zastosowana przez Jezusa Chrystusa, łącznie z gestem dotknięcia uszu, a poślinionym palcem języka głuchoniemego, dla uzmysłowienia świadkom swej cudownej mocy przy jego uzdrowieniu (Mk 7,33-34); pozbawiona jest jakiegokolwiek charakteru magicznego.

  W staroż. Rzymie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFREM Św. - W IKONOGRAFII

  E. bywa przedstawiany w stroju mnicha lub diakona syr., z krótką brodą, z księgą lub zwojem w ręku.

  Do najstarszych zabytków ukazujących E. jako mnicha zalicza się tryptyk uwzględniający legendę Abgara z -> Nauki Addaja (ok. 945, klasztor św. Katarzyny, Synaj), tryptyk (XI w., klasztor św. Katarzyny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFNER BOGUMIŁ ks.

  ur. 29 XII 1911 w Starym Zamościu, zm. 4 IV 1972 w Lublinie, teolog, wychowawca.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Lublinie przyjął 1935 święcenia kapł., a nast. specjalizował się w zakresie teologii fundamentalnej na KUL; był duszpasterzem od 1939 w Starym Zamościu, a od 1941 w Zamościu (rektor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFREM z AMIDY

  ur. w końcu V w., zm. w 2. poł. VI w., patriarcha Antiochii (527-545), obrońca doktryny chrystologicznej -> Chalcedońskiego Soboru (III 1), zw. ojcem neocbalce-donizmu.

  Był ces. namiestnikiem Wschodu; wybrany następcą patriarchy Eufrazjusza (zm. 23 V 526), przyjął 527 sakrę biskupią; represjami przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFRAIM

  (hebr. 'Efrajim od parah owocował, w formie hifil uczynił płodnym), drugi syn Józefa (Rdz 41,52; 46,20; 48, 1.5.13-20); nazwa jednego z 12 pokoleń izr.; także miasto i góra w Palestynie.

  Pokolenie E. po zdobyciu -> Kanaanu osiedliło się w jego części centr., między pokoleniem -> Beniamina od pn. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 231

  praca w formacie txt

Do góry