Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EGEDE HANS

  ur. 31 I 1686 w Harstad (pn. Norwegia), zm. 5 XI 1758 w Stubbekobing (wyspa duń. Falster), pionier misji ewang. w Grenlandii.Po studiach na uniw. w Kopenhadze był 1707-17 pastorem w Vaagen (Lofoty).

  Pod wpływem przekazów o istnieniu w Grenlandii chrześcijaństwa proweniencji norw. założył 1717 w Bergen mis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - RELIGIA STAROŻYTNA

  WE. istniało wiele systemów teol. związanych z wielkimi ośrodkami kultu, głównie z -> Heliopolis, Hermopolis, -> Memfis i -> Tebami. Charakter pewnej całości nadawał różnym rei. koncepcjom oficjalny kult oraz niektóre instytucje państwowe.

  Panteon staroegip. obejmował wiele bóstw, często nie mających...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /11 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGER, Agria

  Metropolia w pn. Węgrzech bez sufraganii. Bpstwo E. powstało 1009 jako sufr. Ostrzyhomia dla ewangelizacji Połowców i Pieczyngów; 1330 liczyło ponad 600 parafii; ponieważ z okupacji tur. (1596-1687) ocalało tylko 108 parafii, w XVIII w. reaktywowano ich 369;

  bp Ch. Eszterhazy (1761-99) założył w E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Chrześcijaństwo przeniknęło do E. w I w. (-»• Afryka II A); szybko rozwinęło się organizacyjnie i pogłębiło doktrynalnie (-* Aleksandria 12,-»- aleksandryjska filozofia, -*• aleksandryjska szkoła egzegetyczna), wytworzyło własną liturgię {-*• aleksandryjska liturgia) i wydało wielu pisarzy (np. ->-...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGERIA

  (łac. egero wyprowadzam na świat), italska bogini źródła, czczona w latyńskiej Arycji (sławnej z kultu Diany Gajowej) i w Rzymie (k. Porta Capena) w gaju Kamen, z którego źródeł westalki czerpały wodę na potrzeby sakr.; wzywały ją do pomocy kobiety w połogu; uchodziła za oblubienicę lub żonę, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - KOŚCIOŁY UNICIUE

  Do Kościołów unickich powstałych w E. zalicza się Kościół koptyjski i melchicki, pozostałe zaś są wspólnotami napływowymi.

  1. Kościół koptyjski — Unia ogłoszona 1442 na Soborze Flor. (bullą Cantate Domino z 4 III 1442) oraz zawarta 25 VI 1597 między pap. Klemensem VIII a patriarchą koptyjskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGGERSDORFER FRANZ XAVER

  ur. 22 lì 1879 w Pörn-dorf (k. Eggenfelden), zm. 20 V 1958 w Pasawie, teolog i pedagog.

  Po studiach filoz. i teol. w Pasawie przyjął 1903 święcenia kapł., po czym odbył specjalizację na uniw. w Monachium, gdzie na podstawie pracy Der heilige Augustinus als Pädagoge und seine Bedeutung für die Geschichte der...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - KOŚCIOŁY PRZEDCHALCEDOŃSKIE i PRAWOSŁAWNE

  Spośród Kościołów przedchalcedońskich w E. już od starożytności istnieje Kościół koptyjski, jakobicki i ormiański, a w XIII w. wyodrębnił się prawosł. Kościół melchicki.

  1. Kościół koptyjski — wyodrębnił się po 457 z Kościoła powsz. (-> Aleksandria II D 1); był prześladowany przez ces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /12 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGGLESTON EDWARD

  ur. 10 XII 1837 w Veray (stan Indiana), zm. 2 IX 1902 w Joshua's Rock k. Lake George (stan Nowy Jork), pisarz i historyk.

  Początkowo był wędrownym kaznodzieją i pastorem metodystów; 1874 założył wspólnotę Church of Christian Endeavour. Wykorzystując doświadczenia z okresu wędrówek, napisał kilka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

  W końcu XVIII w. krótkotrwałe misje herrnhutów w E. nie dały wyników. Za rządów Muhammada Ali (1769-1849), dzięki rei. tolerancji, metodyści ang. (Donald MacPherson, James Bartholomew, MacBrair) wspomagani przez Niemców prowadzili 1825-35 misje wśród muzułmanów; załamały się one w następstwie przeszkód...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 186

  praca w formacie txt

Do góry