Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EGZAMIN KOŚCIELNY

  Sprawdzenie wiadomości w sytuacjach określonych przez Kodeks prawa kanonicznego lub in. przepisy prawa kościelnego.

  1. Egzamin przed święceniami składają alumni seminarium duch. przystępujący do święceń (diakonat i prezbiterat) z wiadomości dot. ich posłannictwa (kan. 996 § 1); przyjmowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOCENTRYZM

  (łac. ego ja, centrum środek), tendencja do ujmowania i traktowania wszystkiego wyłącznie z własnego punktu widzenia, wynikająca z przeceniania siebie, bez uwzględniania potrzeb i dążeń in. osób; jest jedną z głównych cech myślenia i orientacji w otoczeniu (egocentryka cechuje obojętność i życie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /5 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZAMINATORZY DIECEZJALNI

  Duchowni wyznaczeni przez -*• synod diecezjalny (e. synodalni) lub -»• ordynariusza miejsca (e. prosynodalni) do egzaminowania kandydatów na -> proboszczów oraz do udziału w procesach administracyjnych.

  Sobór Tryd. zarządził egzaminowanie kandydatów na wakujące parafie przez przynajmniej 3 teologów lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOIZM

  (łac. ego ja), postawa kierowania się motywem własnej korzyści (zwł. w sytuacji konfliktowej), przeciwstawna altruizmowi; przejawia się w przedkładaniu własnych dóbr, spraw i pragnień nad potrzeby bliźniego (niezależnie od wielkości strat i krzywd, jakie on ponosi), nieliczeniu się z jego osobową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /9 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZARCHA

  (gr. sprawujący urząd), przełożony kościelny z władzą zwyczajną zastępczą, zarządzający -> egzarchatem w imieniu -*• papieża, -> patriarchy lub -»• arcybiskupa, wyjątkowo zaś w imieniu własnym; różni się od apost. -+ administratora (I), który rządzi -*• eparchią eryg. kanonicznie.

  Tytuł e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOTYZM

  (łac. ego ja), skłonność do nadmiernego zajmowania się sobą i koncentrowania uwagi otoczenia na własnej osobie; często utożsamiany z -*• egocentryzmem.

  Wyraża się w wymaganiu dowodów pamięci, pozyt. uczuć przy braku umiejętności ich odwzajemniania, w przecenianiu własnych możliwości, zdolności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZARCHAT

  Terytorium kościelne, na którym z racji początkowego stadium organizacyjnego, niewielkiej liczby wiernych lub in. ważnej przyczyny (np. zgody władz państw.) brak warunków do erekcji -» eparchii.

  W starożytności e. obejmował kilka prowincji w ramach jednej diecezji cywilnej z bpem mającym władzę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGREGIAE VIRTUTIS

  List apostolski pap. Jana Pawła II z 31 XII 1980, ogłaszający świętych Cyryla i Metodego współ-patronami Europy (DC 78(1981) 110-111).

  Okazją stała się 100 rocznica wydania przez pap. Leona XIII enc. Grande munus wprowadzającej do kośc. kalendarza wspomnienie obydwu świętych, 1100 rocznica wysłania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - RELIGIJNA LITERATURA CHRZEŚCIJAŃSKA

  Rozwój myśli chrzęść, w E. utrwalono w tamt. piśmiennictwie (zwł. III-VII w.) w językach gr., koptyjskim i arab., którymi posługiwali się chrześcijanie; języka gr., dzięki istnieniu silnego ośrodka w Aleksandrii, używano oficjalnie w piśmiennictwie kośc. do VI w. (stracił znaczenie po Soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /21 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu

  Państwo w pn.-wsch. Afryce, graniczące na zach. z Libią, na pd. z Sudanem, na wsch. z Izraelem; granicę pn. stanowi M. Śródziemne, a wsch. — M. Czerwone. Zajmuje 1,001 min km2 (w tym 34 815 km2 ziemi uprawnej) i liczy 38 min mieszk. (1976). Ponad 90% ludności żyje w dolinie i delcie Nilu, gdzie średnia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt

Do góry