Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EGZEKUCJA PRAW

  Program reform ustrojowych, zainicjowanych przez szlachtę polską za króla -> Zygmunta I Starego i częściowo zrealizowanych 1562-72.E.p., wywodząca się z założeń o nienaruszalności prawa państw, (ius commune), które mogło być stanowione lub zmieniane tylko na sejmie (1505,1538), poddawała krytyce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /11 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZORTA

  (łac. exhortatio mowa, zachęta, napomnienie), krótkie kazanie typu parenetycznego (w odróżnieniu od pouczającego lub nastrojowego), mające na celu pobudzenie do refleksji nad sensem życia, postępowania zgodnego z zasadami religijnej wiary oraz pracy nad samodoskonaleniem.

  Za e. uważano od końca VIII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /4 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEKUCJA RESKRYPTÓW PAPIESKICH

  Wprowadzenie w życie -» decyzji papieskich udzielających łaski w zakresie dyscypliny kościelnej; zgodnie z normami KPK różnicuje się w zależności od formy, w jakiej reskrypty zostały udzielone.

  Reskrypt bez wykonawcy (in forma gratiosa), udzielający łaski z chwilą jego podpisania, nie wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /2 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA BIBLIJNA - OKRES NOWOŻYTNY

  Związany z renesansem pęd do zapoznawania się z dziełami literatury staroż. spowodował w e.b. ogólną tendencję studiowania Biblii w wersji oryginalnej i dokładnego zaznajamiania się z -* biblijnymi językami ; wynalezienie druku ułatwiło szerszy dostęp do tekstu Pisma św. w językach oryginalnych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /8 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA BIBLIJNA - ŚREDNIOWIECZE

  W przeciwieństwie do Kościoła wsch., w którym posługiwano się e.b. w duchu tradycyjnym, w Kościele zach. nastąpiło znaczne jej zróżnicowanie.

  A. W KOŚCIELE WSCHODNIM — w e.b. wyróżnia się 3 główne ośrodki (gr.-bizant., nestoriański i monofizycki).

  1. Środowisko bizantyjskie — cechuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /15 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA BIBLIJNA

  (gr. exegesis wyjaśnienie), stosowanie zasad i reguł hermeneutycznych (-»- biblijna hermeneutyka) w celu wydobycia prawdziwego sensu tekstu biblijnego (-» Biblia II); stanowi zasadniczą dyscyplinę naukową biblisty ki.

  Tak rozumiana e.b. jest zróżnicowana — od form prostych (np. przekład, parafraza, glosa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGWLN Św. OSB bp.

  ur. w 2. poł. VII w. w hrabstwie Worcester, zm. 30 XII 717 lub 720 w Evesham, reformator życia kośc. w Anglii.

  Kształcił się u benedyktynów w Worcester, gdzie został mnichem i przyjął święcenia kapł.; nast. był doradcą Etelreda, króla Mercji, a ok. 692 został bpem Worcester; podjętej przez E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA BIBLIJNA - STAROŻYTNOŚĆ

  E.b. u swych początków koncentrowała się nad dalszym formowaniem się tekstu bibl. aż do ostatecznego ustabilizowania źródeł bibl.; później objęła także interpretację źródeł bibl. w wersji zarówno żyd., jak i chrześcijańskiej.

  A. W ŹRÓDŁACH BIBLIJNYCH — pierwsze ślady e.b. dostrzega się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /26 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZALTACJA

  (łac. uniesienie), stan wzmożonego nastroju wywołany przez gwałtowne spotęgowanie i skoncentrowanie pozytywnych -> emocji wraz z podporządkowaniem im procesów fizjologicznych i psychicznych; jest niekiedy cechą osobowości skłonnej do nadmiernej uczuciowości i przesady w wyrażaniu własnych przeżyć lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGO

  (łac. ja), świadoma warstwa -> osobowości, najbardziej odpowiadająca postrzeganemu -* ja, pełniąca funkcje mediatora pomiędzy niezorganizowanymi impulsami płynącymi z -> id a wymaganiami stawianymi przez -> superego dzięki rozbudowaniu -*• mechanizmów obronnych; w dążeniach swoich kieruje się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 879

  praca w formacie txt

Do góry