Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EHRENFELS CHRISTIAN

  ur. 20 VI 1859 w Rodaun (pod Wiedniem), zm. 8 IX 1932 w Pradze, filozof. Studiował w Wiedniu u F. Brentany i A. Meinonga; 1885 doktoryzował się w Grazu; 1888-96 wykładał w Wiedniu, a 1896 został prof, na uniwersytecie niem. w Pradze.

  Do psychologii wprowadził E. pojęcie postaci (-> postaci psychologia)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /3 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJA

  (łac. exsistere występować, okazać się, istnieć), w sensie ogólnoontycznym -*• istnienie, w sensie węższym — istnienie ludzkie (-» Dasein), a w sensie ścisłym — sposób bytowania (zwł. autentyczny) człowieka, charakteryzujący się kwalifikacjami wyróżnianymi przez -*• egzystencjalizm, albo sam...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /8 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEKWIE

  (łac. pogrzeb lub uroczystości pogrzebowe), w znaczeniu ścisłym część oficjum -> godzin kanonicznych za zmarłych (-> jutrznia, -* laudesy lub —> nieszpory) odprawiane zwykle w obecności zwłok ; w znaczeniu szerszym — obrzędy towarzyszące grzebaniu zmarłych (-*- pogrzeb); c. sprawuje -> kapłan lub ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJALISTYCZNA PSYCHOLOGIA

  Nurt humanistycznej psychologii skoncentrowany głównie na człowieku jako jedynej i niepowtarzalnej jednostce bytującej w świecie ; jej celem jest zrozumienie świadomości osoby, jej uczuć i nastrojów w relacjach do in. człowieka, do wolności i odpowiedzialności, do indywidualnych skal wartości, sensu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /6 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEMPCJA

  Wyjęcie określonego miejsca lub osoby fizycznej czy prawnej (-> zakon, -»• seminarium duchowne) spod zwyczajnej władzy ordynariusza miejsca (->• biskup III) lub -+ proboszcza i poddanie bezpośrednio wyższemu przełożonemu kośc. (-»• Stolica Apostolska) lub zakonnemu. Status prawny podobny do bpstwa wyjętego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /14 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJAŁ NADPRZYRODZONY

  Konstytutywny element określający otwartość bytu -* człowieka na rzeczywistość nadnaturalną i możność jej przyjęcia w ramach -»• historii zbawienia ; termin „egzystencjał" przyjął K. Rahner z filozofii M. Heideggera i wprowadził go do teologii; idea e.n. stanowi fundamentalne założenie jego teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEMPLARYZM

  (łac. exemplar podobieństwo), teoria filozoficzna przyjmująca -* idee za wzór i model rzeczywistości pochodnej.

  Twórca e., Platon, opierając się na analogii z działaniem ludzkim dokonującym się wg wzorów (idei) powstałych w intelekcie twórcy, uważał, że świat bytów materialnych ma swe wzory w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZORCYSTA

  Urząd kościelny upoważniający do sprawowania egzorcyzmu, będący III stopniem niższych święceń.

  1. Funkcja — Do poł. III w. nie było specjalnego urzędu e., a każdy chrześcijanin obdarzony charyzmatem mógł sprawować egzorcyzm (Tertulian, Apol. 23; Orygenes, Contra Cels. 8), np. Eufrazja (380-410)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /6 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA BIBLIJNA - CZASY NAJNOWSZE

  Wszechstronny rozwój nauk bibl., tak pod względem teor. jak i duszpast., dokonał się nie tylko w łączności z -» nauczycielskim urzędem Kościoła, ale również niezależnie od jego autorytetu.

  A. POZA NAUCZYCIELSKIM URZĘDEM KOŚCIOŁA — biblistyka rozwija się zarówno pod wpływem badań nauk., jak tez w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /35 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZORCYZM

  (gr. eksorkizein wypędzać złe duchy), obrzęd liturgiczny mający na celu wyjęcie człowieka lub rzeczy spod wpływu -> szatana.

  E. nawiązuje do wypędzania złych duchów z opętanych za pomocą rozkazu -> Jezusa Chrystusa (Mt 17,18; Mk 1,25; 5,8; 9,25; Łk 4,35; 8,29; 9,42) i -> Pawła Apostoła (Dz 16,18);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /3 433

  praca w formacie txt

Do góry